Woord vooraf

 

Welkom op Pateo.nl, de website voor ‘wakkere’ mensen. Hiermee worden mensen bedoeld die in staat zijn om zelfstandig na te denken, te voelen en waar te nemen, waarmee ze hun eigen waarheid levend houden en daar ook naar leven. Wakkere mensen zullen nooit klakkeloos aangereikte ‘waarheden’ doorslikken. Wakkere mensen geloven nooit ‘deskundigen’ op hun woord, ongeacht of het geleerden, artsen, journalisten, geestelijken, overheidsdienaren, politici of channelaars zijn. Voor wakkere mensen staat weten boven geloven. De inhoud van deze website is bedoeld om het weten te voeden. Geloof er daarom geen woord van, en verifieer alles zelf. Het geloof van iemand die wakker is, is het geloof in zichzelf.

 

Voor wie is het nu niet van belang om te weten in welke tijd we leven? Vanwege dat (enorme) belang zijn de piramides op het Gizeh-plateau in Egypte gebouwd (zo’n 8000 jaar voor de komst van de eerste Farao).

 

Dit radio-interview is op zaterdagochtend 29 oktober 2011 rechtstreeks uitgezonden op Radio 2 in het NCRV-programma Cappuccino (waarachter de jingle voor het “20 11 2011 Vrijheidsfestival” is geplakt):Onderstaande filmpjes (van beiden een klein kwartiertje) laten de Klok van Gizeh zien. Deze videopresentatie is op woensdagmiddag 19 oktober 2011 opgenomen in de studio van Pateo Media in Oosterbeek:

 

 

 

Op deze website staan nog veel meer video’s, evenals audio-opnames, e-boeken en artikelen. De vaste bezoekers kunnen rechtstreeks naar het nieuws of de agenda gaan.

 

Als basispresentatie wordtHet Hele Verhaal’ aanbevolen. Deze videopresentatie staat hieronder in vier delen van telkens ongeveer een uur:

 

"Het Hele Verhaal" deel 1 from WDROTV on Vimeo.

"Het Hele Verhaal" deel 2 from Anarchiel on Vimeo.

"Het Hele Verhaal" deel 3 from Anarchiel on Vimeo.

"Het Hele Verhaal" deel 4 from WDROTV on Vimeo.


Alles begint bij de Bron van (omni-) potentie waarin alle (oneindige) mogelijkheden besloten liggen. Dit wordt ook wel het nulpunt genoemd, omdat het vóór de vorm ligt (net zoals de 0 voor 1 ligt). Zodra er sprake is van een vorm (of een 1), dan heeft de potentie zich uitgedrukt via één van haar mogelijke manifestaties. Het geheel van alle vormen noemen we (de) ruimte. Een vorm dat intrinsiek in staat is tot beweging (en daarmee tot vormverandering), dat is een levende vorm (oftewel een levensvorm). Het vermogen van een levensvorm om sturing aan zichzelf te geven is het bewustzijn. Dit bewustzijn stelt een levensvorm in staat om tijd te beleven (aan de hand van de relatieve beweging van vormen), en ook om vormen te interpreteren. De interpretatie van een vorm of formatie noemen we informatie. Wellicht het meest belangrijke van dit alles is dat het bewustzijn van invloed is op het proces van manifesteren, waaruit de vormen ontstaan. Daarmee schept het bewustzijn (mede) de eigen levensvorm inclusief de externe- en interne omgeving waarin deze vorm leeft. Dit scheppen kunnen we op een mannelijke- en op een vrouwelijke manier doen. Alles wat op deze website gevonden kan worden, dat past in dit overkoepelende model (van natuurlijke intelligentie), afgekort tot Omni.