Wat maakt de SOPN anders?

 

De oude politiek heeft de problemen in onze samenleving alleen maar erger gemaakt. Op 12 september aanstaande doet de SOPN (de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland) als nieuwe partij (onder lijstnummer 19) mee aan de Tweede Kamerverkiezingen (in 19 van de 20 Nederlandse kieskringen; alleen in Caribisch Nederland kan helaas niet op de SOPN worden gestemd).

 

Als enige partij durft de SOPN de kernoorzaak van onze problemen te benoemen. Deze oorzaak is namelijk de overheersing door de banken en de multinationals. Daardoor hebben we al heel erg lang een schijndemocratie. De SOPN wil de banken en de multinationals hun macht ontnemen, en deze teruggeven aan het volk. De SOPN wil zo een echte volksvertegenwoordiging in Den Haag. Zodra Nederland een echte democratie is geworden, kunnen we in geïnformeerde samenspraak al onze problemen gaan oplossen. Die oplossingen zijn namelijk allang beschikbaar. Maar omdat deze oplossingen niet in het belang zijn van de banken en de multinationals, worden deze nu doelbewust tegengehouden door de overheid in opdracht van de oude politiek.

 

De SOPN is geen gewone politieke partij. Politiek betekent namelijk al heel erg lang vriendjespolitiek, achterkamertjespolitiek en vooral struisvogelpolitiek. Daar moet de SOPN niets van hebben. De SOPN is een Volksbeweging voor Vrijheid, Vitaliteit en Verbondenheid.

 

 

Vrijheid

Hoe vrij zijn we nu werkelijk? Laten we eens kijken naar twee voorbeelden:

 

Je moet een zorgverzekering hebben. De afgelopen drie jaren hebben de zorgverzekeraars gezamenlijk 2 miljard euro winst gemaakt. Ondertussen worden we met elkaar steeds zieker. Is onze ziekhoudzorg een melkkoe geworden van de farmaceutische industrie? Moeten wij steeds meer betalen voor deze ‘zorg’ omdat er steeds meer winst gegraaid moet worden? De SOPN wil een radicaal einde maken aan deze afpersingspraktijken door afschaffing van de zorgverzekeringsplicht. Daarmee herstellen we ons grondrecht op vrijheid en zelfbeschikking.

 

Je moet jouw schulden afbetalen. Wie schulden heeft, betaalt daarover rente. Wie na dertig jaar een hypotheek heeft afbetaald, heeft dan twee tot drie maal het oorspronkelijk geleende bedrag opgehoest. Zijn onze woningen een melkkoe geworden van de hypotheekverstrekkers? En profiteren de gemeentes daar via de onroerende zaakbelasting nog eens flink aan mee? Wie bovendien weet hoe het geldspel echt wordt gespeeld (via fractioneel bankieren met fiat-geld), die weet dat het uitgeleende geld grotendeels uit het niets is gecreëerd. Onze schuld is daarom niet onze schuld. Onze schulden zijn namelijk het gevolg van gelegaliseerde oplichtingspraktijken. In IJsland hebben ze laten zien hoe je van deze schulden afkomt. Wat in IJsland kan, dat kan ook hier. De SOPN wil dat laten gebeuren. Daarmee bevrijden we onszelf van het juk dat deze oplichters ons hebben opgelegd met instemming van de oude politiek.

 

Vitaliteit

Vitaliteit is een ander woord voor levenskracht en gaat dus over onze gezondheid. Veel mensen denken dat ze gezond zijn wanneer ze geen waarneembare ziekteverschijnselen hebben. Gezondheid is echter veel meer dan de afwezigheid van ziektesymptomen. Iemand is kerngezond wanneer er sprake is van volledige innerlijke balans. Deze balans wordt bij vrijwel alle mensen steeds verder verstoort doordat zich steeds meer lichaamsvreemde stoffen ophopen in het fysieke lichaam. Het leven in een vervuilde omgeving versterkt vervolgens deze innerlijke balansverstoringen.

 

Onwetendheid over hoe de eigen gezondheid kan worden bevorderd, vormt de belangrijkste oorzaak voor het steeds verder dalen van de vitaliteit in onze samenleving. Alleen voor het bestrijden van ziektesymptomen gaat in het huidige zorgstelsel een (enorme) financiële prikkel uit, maar niet van het voorkomen dat mensen ziek worden of het bevorderen van de gezondheid. Ons zorgstelsel is dan ook doodziek. De SOPN wil onze vitaliteit zo snel mogelijk helpen herstellen door alle werkzame gezondheidsbevorderende methoden en technieken ruim baan te geven om zichzelf in de praktijk te bewijzen. Daarmee zullen de kosten zeer snel dalen, en zullen we steeds gezonder worden.

 

Verbondenheid

Hoe staat het met de onderlinge verbondenheid in onze samenleving? De oude politiek heeft kunnen heersen door het zaaien van verdeeldheid. Vooral via de religies kon eeuwenlang het spelletje van verdeel en heers worden gespeeld door de machthebbers. Het woord religie komt overigens van het Latijnse woord ‘religare’, wat verbinden betekent. Het is dan ook opvallend dat fanatieke gelovigen zich juist niet verbinden door zich af te zetten tegen ongelovigen en vooral tegen andersgelovigen. De SOPN vindt dat er in ieder geval een strikte scheiding dient te zijn tussen de religies en de staat. Door christelijke politieke partijen toe te staan worden religie en staat juist niet gescheiden. En hetzelfde geldt voor partijen die een hetze voeren tegen de islam, wat evenzeer een vermenging is van (anti-) religie en staatszaken. De SOPN vindt dat iedereen zelf mag weten waarin wordt geloofd. Dat hoort namelijk bij het grondrecht op vrijheid. Het openbaar bestuur is echter van ons allemaal, en dient daarom volledig los te staan van persoonlijke levens- of geloofsovertuigingen.

 

De SOPN zorgt voor verbondenheid via de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedere Nederlander. Dat basisinkomen is voldoende voor het kunnen voorzien in ieders basisbehoeften. Zodra iedereen zich geen zorgen meer hoeft te maken over de eigen basisbenodigdheden als een goede woning, goede voeding en goede kleding, dan zullen uiteindelijk alle maatschappelijke problemen verdwijnen die voortkomen uit stress. Nederland is welvarend genoeg om iedereen een onvoorwaardelijk basisinkomen te kunnen geven. Daar bovenop staat het iedereen vrij om zelf te gaan ondernemen of om te gaan werken bij een onderneming. Daarbij geldt dan een algemene winstbelasting van 25% voor particulieren en bedrijven. Ook via deze belastinggelijkheid bevordert de SOPN de onderlinge verbondenheid. En verder kunnen we alle wetten, regels en organisaties rond werkgeving afschaffen, want dat kunnen de aanbieder en afnemer van werk voortaan prima samen afspreken. De staatsinkomsten uit deze 25% winstbelasting zullen ruim voldoende zijn om alle basisinkomens en alle overige staatsuitgaven te financieren.

 

De SOPN bevordert de onderlinge verbondenheid ook doordat het onderhouden van onderling contact gratis wordt. Je kunt, als het aan de SOPN, ligt voortaan gratis reizen met het openbaar vervoer, en ook worden de basisdiensten ten aanzien van internet, televisie en telefonie gratis. De SOPN wil de nadruk leggen op lokale leefgemeenschappen, waarbinnen de bewoners gezamenlijk besluiten nemen. Ook dat versterkt de onderlinge verbondenheid. De verantwoordelijkheid wil de SOPN zo laag mogelijk beleggen. Succesvolle vernieuwingen komen altijd van onder op (bottum up), terwijl onuitvoerbare wet- en regelgeving altijd van boven af komt (top down). De SOPN wil de overheid zo dun mogelijk maken, om zo lokale vernieuwingen optimaal de ruimte te bieden zichzelf in de praktijk te bewijzen.

 

Spreekt deze Volksbeweging voor Vrijheid, Vitaliteit en Verbondenheid jou aan, stem dan niet alleen op 12 september voor de SOPN, maar help ook mee om meer mensen in jouw omgeving bekend te maken met deze unieke vrijheidsbeweging voor gezondheid en eensgezindheid.

 

Zeist, donderdagochtend 2 augustus 2012,

Johan Oldenkamp,

Lijsttrekker van de SOPN

 

SOPN.org / SOPN.info / SOPN.nu / SOPN.nl / Pateo.nl

 

Ook geplaatst op:

o       SOPN.nl (met reactiemogelijkheid)

 

Gerelateerd:

o       Meertalige webpagina met basisinformatie over de SOPN (link)

o       Stand SOPN in de peilingen (link)

o       Online boekje ‘Stemmen voor een Nieuwe Wereld’ (pdf; 10 A5 blz.)

o       Foto’s uit de toekomst? (link)

o       Modern sprookje: Geld maakt niet gelukkig (link)

o       De 76 kandidaten van de SOPN (link)

o       Webpagina met basisinformatie over de SOPN (link)

o       Oproep: sluit je aan bij onze vrijheidsbeweging (link)