Στην αγγλική σελίδα 
εισαγωγής του Pateo.nl
Στο μενού επιλογής του Pateo.nl
Αλλαγή γλώσσας στο Pateo.nl

Πνευματική ιδιοκτησία

Copyright © 2002 – 2022, Pateo.NL

Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από δικαιώματαπ νευματικής ιδιοκτησίας και αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της Johan Oldenkamp (Γιόχαν Όλντενκαμπ), ο κάτοχος του Pateo, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού τομέα του Pateo.NL, και ιδρυτής του Wholly Science (Αγιος Επιστήμη του Συνόλου). Οποιοδήποτε υλικό που περιέχει, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένων, δεδομένων, γραφικών, εικόνων, λογότυπων, εικονιδίων ή κώδικα HTML προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και παραμένει ιδιοκτησία του Pateo.

ορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το υλικό για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση ή τροποποίηση του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση της Pateo.

Παρόλο που δόθηκε η μεγαλύτερη προσοχή στη δημιουργία του περιεχομένου αυτού του πολύγλωσσου ιστότοπου, η Pateo δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.


© Pateo.NL : Αυτή η ιστοσελίδα ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 2022/01/01.