Przejdź do strony wstępnej Pateo.nl w języku polskim
Do menu wyboru Pateo.nl
Zmiana języków na Pateo.nl

Podstawy Wholly Science

Wprowadzenie do wszechogarniającego paradygmatu

1. edycja (2019/10/10), ISBN 978-94-90765-28-6, 68 stron

„Nauka” uniwersytetów, która opiera się na wielu faęszywych zaęożeniach, jak astrofizyka oparta na grawitacji, jest w rzeczywistości szalonym systemem wierzeń zwanym „scjentyzmem”. Z drugiej strony popularna „duchowość”, która myli duszę z duchem, jest niezdrowym systemem kontroli, który trzyma wierzących w puęapce ich węasnego życzeniowego myślenia.

W swojej pracy życiowej Johan Oldenkamp ponownie poęączyę solidną naukę z solidną duchowością, ponieważ są to w rzeczywistości dwie strony tej samej monety Prawdy. Nazwaę to odradzające się spotkanie „Caękowicie nauką”. W tej książce wyjaśnia podstawy Caękowitej Nauki. Ujawnia się w niej także gęówne kęamstwa zarówno scjentyzmu, jak i popularnej „duchowości”.


Ta książka jest również dostępna w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, włoskim i holenderskim.

© Pateo.NL : Ta strona internetowa byęa ostatnio aktualizowana 2020/12/01.