Pateo.nl’un Türkçe sayfasına git
Pateo.nl’nin seçim menüsüne gidin
Pateo.nl’de dili degistir

Wholly Science Tamamlanmış bilim nedir?

Yerleşmiş bilim ve popüler sipirualite bugün birbirinden çok uzak. Bununla birlikte, her şeyi kapsayan Tam Bilim (Wholly Science) paradigması, bilim ve Spiritüalitenin aslında birlikte yürüdüğünü gösterir. Aynı madalyonun iki yüzü gibi birbirlerini tamamlıyorlar. Birbirinden ayrı olarak, ikisi de en fazla yarı gerçeği sunar. Bilim ve spirüaliteyi yeniden birleştirerek, Wholly Science (tamamlanmış bilim) tüm gerçeğin keşfini kolaylaştırır.

Bilimsiz ruhani dünya, eksik yarıyı hayali uydurmalarla doldurur, onu temelsiz ve keyfi yapar.
Ruhani dünyayı kapsamayan bilim, eksik yarıyı şansa olan inancla doldurur, onu saygısız ve amaçsız hale getirir.

Tamamlanmş Bilim (Wholly Science), yalnızca bilim ve Spiritüalitenin birbirine ait olduğunu göstermekle kalmaz, aynı zamanda bu her şeyi kapsayan paradigma, tüm dini hareketlerin doğru kısımlarını ve alternatif manevi görüşleri birleştirir. Wholly Science paradigmasının gerektirdiği zihniyet, açık bir tutum ve temiz bir sayfadan baştan başlamak için bir isteklilik içerir. Bütünleşmiş Bilimin (Wholly Science) her şeyi kapsayan paradigmasına adım atmak için, önce mevcut herhangi bir paradigmadan uzaklaşmalısınız.

Wholly Science (Bütünsel Bilim) gelişimi sadece üç temel kurala dayanmaktadır:

Wholly Science, bütün için zamansız ve evrensel açıklamalar sunar. Wholly Science, eski mistik yazılardan modern araştırma bulgularına kadar gerçek bilgeliği netleştirir ve bütünleştirir. Bu nedenle, Wholly Science, hem doğal hem de insan yapımı, hem fiziksel hem de metafiziksel tüm fenomenler için geçerli açıklamalar sunar.

WHOLLY SCIENCE İLMİ RAHMANİYET İLE RAHMANİ İLMİN YENİDEN BİRLEŞMESİDİR.

Bilimin amacı oluşumları daha iyi anlamaktır. Bu bilimsel bilginin uygulanması, extern gerçekliği efektif ve verimli bir şekilde etkilememizi sağlar. Ama o zaman maneviyatın amacı nedir? Wholly Science, bilim ve maneviyatın birbirini tamamlayıcı olduğunu savunduğu için, maneviyat, içsel hakikatı nasıl etkili ve verimli bir şekilde etkileyebileceğini daha iyi anlamayı amaçlamalıdır. Bilim ise dış dünyayı iyileştirmek (daha iyi bir yaşam ortamı yaratmak) isterken, maneviyat içsel ruhani dünyayı iyileştirmek (daha iyi bir varlık yaratmak) ister. Bu nedenle, her ikisi de bize dışarıda bilim, içeride maneviyatın özüne vurgu yaparak daha iyi bir yaşam sunmaya hizmet eder.

Wholly Science, dış ve iç arasındaki ayna ilişkisini açıkladığından, daha iyi bir yaşam yaratmak için eksiksiz bir yaklaşım sunuyor. Bu nedenle, Wholly Science’ın hedefi, yaratıcı yetkinliği artırmaktır. İyi yapılandırılmış (Wholly Science) Yetkin Bilim eğitim programının nihai sonucu, Kaynaktan üretebilen Bilinçli bir Yaratıcı olmaktır ve bu nedenle bir Kaynak (Öz) Büyücü aynı zamanda Tam(amlanmış) İnsan olarak adlandırılabilir.

Wholly Science’ın temel modelleri

Wholly Science’ın kurucusu, çok yönlü bilim adamı ve spiritüel hocası Johan Oldenkamp’tır.


Wholly Science

Bu Wholly Science web sayfası İngilizce, Almanca ve Hollandaca olarak da mevcuttur.

© Pateo.NL : Bu sayfa en son 2020/12/03 tarihinde güncellenmiştir.