Pateo Nieuwsbrief (van 8 maart 2013)

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief046.htm

 

o       Hoe werkt Wholly Science: de zaak ‘Jezus’ als voorbeeld

o       Hangt het geheim van ‘gratis’ energie in de lucht?

o       Nog meer over het Heelheidsgetal 144.000

o       Klopt de code van Carl Munck nu wel of niet?

o       Natuurkundige ‘genieën’ waren autisten

o       Een leefgemeenschap op basis van delen en schenken bij Roermond

o       VoluntasPopuli.org en SOPN.org zoeken webredactie

o       Gratis training voor webprogrammeurs of -designers

o       Neem jij ook deel aan de unieke Wholly Science Masterclass?

o       Wat is er de komende periode te doen in het Pateo Center?

 

Hoe werkt Wholly Science: de zaak ‘Jezus’ als voorbeeld

Wholly Science is de integratie van alle wetenschappen, alle religies en alle gezondheidsbenaderingen. Deze integratie gebeurt volgens slechts twee spelregels:

1. De verklaring met de meeste kracht (reikwijdte) is het meest heel (‘Wholly’).

2. De meest eenvoudige verklaring is het meest wetenschappelijk (‘Science’).

 

Laten we nu eens de zaak ‘Jezus’ als voorbeeld nemen. Wat is nu de meest hele en meest eenvoudige verklaring voor deze zaak? Laten we eens de feiten op een rijtje zetten. Er is allereerst niet één betrouwbare historische bron waaruit zou blijken dat er ongeveer tweeduizend jaar geleden een mens ten oosten van de Middellandse Zee heeft geleefd met de naam die in het Grieks wordt geschreven als ΙΗΣΟΥΣ (spreek uit: Jésoes). De vier evangeliën zijn pas vele tientallen jaren later geschreven, niet eens in het Aramees of het Hebreeuws, maar nota bene in het Grieks. Dit is ook nog eens anoniem gedaan, want wie deze Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes waren, dat weet niemand. Dit zijn namelijk gefingeerde namen. Afgekort is de Griekse naam van Jezus: ΙΗΣ. Ga op het internet maar eens zoeken op afbeeldingen met ‘IHS’ als zoeksleutel. Valt het je ook op hoeveel zonnetjes je dan tegenkomt? Wholly Science concludeert uit nog veel meer astrotheologische feiten dan ook dat Jezus de Zon van God is. Dat wil niet zeggen dat de vier evangeliën geen waardevolle wijsheden zou bevatten. Juist wanneer je snapt wie Jezus werkelijk is, dan pas komt het Woord van God tot leven in jou, maar dan wel via een op weten gebaseerde wijze, in plaats van op geloof. Geloof betekent misleidinggevaar. Weten betekent zeker weten. Jij mag gelukkig helemaal zelf weten of je het echt wilt weten of dat je blijft bij geloven (in mythes). Wir haben es nicht gewusst? Of weten we diep van binnen echt wel dat het Jezus–als-mens-verhaal niet waar is, maar durven sommigen dat niet toe te geven? Wat valt er nu eigenlijk te verliezen? Eerst Sinterklaas en nu Jezus? Ja! En er zullen nog vele ontmaskeringen volgen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de ‘Van Oranjes’? Zij stammen namelijk helemaal niet af van een echte Van Oranje! Kortom, kies je voor het weten van de waarheid of voor het geloven in leugens.

 

Hangt het geheim van ‘gratis’ energie in de lucht?

Afgelopen week werd ik geattendeerd op een Engelstalige filmpje waarin een uitvinder enkele voor mij zeer rake opmerkingen maakt (video). Het filmpje duurt iets minder dan tien minuten, en er staan diverse linkjes naar andere boeiende video’s bij de toelichting. Vooral de techneuten onder ons raad ik aan dit filmpje eens aandachtig te bekijken. De man in de video legt uit dat onze lucht boordevol energie zit, namelijk vol met opgeslagen zonlicht. Wanneer warme lucht (propvol met zonne-energie) in aanraking komt met veel koudere lucht, dan compenseert de natuur dit grote verschil door schoksgewijze energieontladingen die wij weerlicht of bliksem noemen. Dergelijke bliksemschichten zien we ook bij vulkaanerupties, waar de veel hetere vulkaangassen in contact komen met de veel koudere atmosfeer. Wanneer we in staat zijn om de zonne-energie opgeslagen in de lucht om te zetten in elektriciteit, dan hoeven we alleen maar een inlaat vooraan onze voertuigen te maken, om ons vrijwel gratis te kunnen verplaatsen. Ik vermoed dat ongeveer 100 jaar geleden Nikola Tesla dit geheim al had (her-) ontdekt. Misschien zijn we nu pas in staat deze techniek breeduit te gaan toepassen.

 

Binnen Wholly Science nemen de interacties tussen Vuur, Lucht en Water een centrale rol in. Ook in onze (schaduw-) werkelijkheid spelen deze drie dus een cruciale rol. Lucht neemt niet alleen water op (luchtvochtigheid), maar dus ook vuur (temperatuur). Daarom staat Lucht in het 2D-schema van Wholly Science ook in het midden. Weet je niet waar ik het nu over heb? Dan wordt het misschien tijd om Wholly Science te gaan studeren, waarvoor niemand te oud of te dom is (maar te lui kan wel).

 

Nog meer over het Heelheidsgetal 144.000

In de vorige Pateo Nieuwsbrief (link) kwamen er al meerdere voorbeelden van het Heelheidsgetal (Wholly Number) 144.000 voorbij: de lengte van een Bak’tun, duizend maal zowel het kwadraat van een dozijn als het eerste midcijfer van de Fibonacci-reeks en het aantal magnetische deeltjes in de epifyse. Een oplettende lezer voegde daar aan toe dat er in de geschriften uit het Oude India gesproken wordt over 72.000 nadi’s in een menselijk lichaam. Opgeteld zijn er twee complementaire lichamen (mannelijk en vrouwelijk) dus samen 144.000 nadi’s. De letterlijke betekenis van ‘nadi’ is rivier. Daarmee wordt verwezen naar een ‘rivierenstelsel’ (vergelijkbaar met de aderen) voor het inwendige transport van de subtiele levensenergieën, waaraan in het Oude India de naam prana is gegeven.

 

Mijn eigen onderzoek bracht me de afgelopen week weer terug op het Gizeh-plateau, waarover zodadelijk meer. Wist jij bijvoorbeeld dat de buitenste laag van de Grote Piramide oorspronkelijk was samengesteld uit precies 144.000 (glimmende) dekstenen?

 

Wholly Science

Wholly Science (of Heelkunde in keurig Nederlands) is natuurzuivere wetenschap in de volle breedte, inclusief natuurzuivere gezondheidsbevordering en natuurzuivere godsdienst.

 

In deze Nieuwe Tijd is het tijd voor een ‘Nieuwe’ Wetenschap, die van alle tijden is!

 

Klopt de code van Carl Munck nu wel of niet?

Afgelopen zondagavond heb ik de bijna twee uur durende Engelstalige videopresentatie bekeken van de archeocryptograaf Carl P. Munck getiteld ‘The Code’ (video). Deze presentatie stamt uit 1994 en is dus al bijna 20 jaar oud. Carl Munck is aan het rekenen geslagen met de exacte coördinaten van vele oude bouwwerken, zoals die in Stonehenge en op het Gizeh-plateau. Ieder punt op het boloppervlak van onze moederplaneet kunnen we identificeren met behulp van lengte- en breedtegraden. Alle punten met dezelfde breedtegraad vormen een lijn die parallel aan de evenaar loopt. Alle punten op de evenaar zelf hebben een breedtegraad van nul. De beide polen hebben de maximale breedtegraad (90). Haaks daarop staan de lengtegraden. Deze lijnen worden de meridianen genoemd. Aangezien er door iedere horizontale booggraad (van bijvoorbeeld de evenaar) een verticale meridiaan gaat zijn er uiteraard precies 360 meridianen. Dat de evenaar de breedtegraad van nul heeft is evident. Maar welke meridiaan nemen we als de nul? In onze huidige ‘beschaving’ loopt deze lijn door Greenwich in Londen. Maar volgens Carl Munck hielden de piramidebouwers het hart van de Grote Piramide aan voor de nullijn.

 

Net als bij de uren worden ook de lengte- en booggraden verder opgedeeld in 60 minuten en vervolgens in 60 seconden. De exacte breedtegraad van het hart van de Grote Piramide is bijvoorbeeld 29 graden 58 minuten en 45,03 seconden. We kunnen de boogminuten en –seconden ook uitdrukken als een decimale breuk. Nemen we bijvoorbeeld de exacte (Noordelijke) breedtegraad van het midden van de Grote Gallerij in de Grote Piramide, dan komen we op precies een kwart boogseconde meer uit. Drukken we dit in een decimaal breedtegradengetal uit, dan krijgen we 29,9792458. Dit getal is exact gelijk aan een tiende van de lichtsnelheid in vacuüm in miljoenen meters per seconde. Dit voorbeeld is overigens niet afkomstig van Carl Munck, maar van John Charles Webb Jr. Wat Carl in zijn werk wel doet is het vermenigvuldigen van het aantal booggraden met het aantal boogminuten en het aantal boogseconden. Vraag me niet naar de logica hiervan (want die is er volgens mij niet), maar hij komt wel met vele opmerkelijke resultaten. In mijn pogingen om zijn werk te valideren liep ik echter tegen diverse onjuistheden aan. Zo geeft hij een iets andere lengtegraad voor het hart van de Grote Piramide (een afwijking van bijna 3 boogseconden: Munck noemt 0,8 boogseconden, terwijl het officieel 3,69 boogseconden is, een verschil van ongeveer 90 meter), en ook beweert hij dat de Sfinx een azimuth heeft van precies 30 maal Pi. Hoe fijn ik het ook vind om nog een bewijs te vinden voor de kennis omtrent deze geometrische constante bij de Bouwers van het Gizeh-complex, ik kan helaas helemaal nergens een ondersteuning vinden voor zijn bewering dat de Sfinx ongeveer vier-en-een-kwart booggraad zuidelijker uitgelijnd zou staan dan precies richting het oosten. Dat we misschien nog niet eens echt zijn begonnen met het ontrafelen van de verborgen kennis in de oude bouwwerken van de voorgaande beschaving (-en), daarvan ben ik overtuigd. Maar of het spoor van Carl Munck ons echt helpt om de essentie van deze kennis te vinden, dat durf ik zeer te betwijfelen. Ik heb hem in ieder geval gevraagd om een keer te gast zijn bij Pateo Radio. Misschien zou een goed gesprek met hem mijn twijfels kunnen wegnemen. Helaas heeft zijn dochter Linda me laten weten dat Carl geen (radio-) interviews meer doet. Misschien kun jij, waarde lezer van deze nieuwsbrief, jouw licht hierop laten schijnen?

 

Wil je in slechts één week, onder heerlijke omstandigheden in Frankrijk, de essentie leren van Wholly Science (en jezelf!), neem dan deel aan de Wholly Science Week vanaf 14 april a.s. Kijk op de agenda van Pateo.nl voor meer informatie (link). Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

 

Natuurkundige ‘genieën’ waren autisten

Afgelopen dinsdag kreeg ik een video onder ogen waarin Leo Kouwenhoven, hoogleraar kwantumtransport in Delft, openlijk vertelt dat Paul Dirac (1902 – 1984), de bedenker van ‘anti-materie’, een autist was (video). Leo noemt deze Paul zelfs een van de grootste helden van de ‘natuurkunde’ (of voor daar officieel dan voor door moet gaan). Een andere held van de theoretische fysica is volgens prof. Leo de Italiaan Ettore Majorana (1906 – 1938), die eveneens aan autisme leed. Naar hem is een fictief deeltje vernoemd. Leo mocht zelfs bij Pauw en Witteman opvallend veel zendtijd vullen waarin hij met behulp van duploblokken probeert uit te leggen wat dit fictieve fermion nu eigenlijk is. En hij mocht zelfs de premier van dit kikkerlandje een uur lang hierover les geven. Is er dan helemaal niemand anders die ook ziet dat dit helemaal geen echte wetenschap is? Dit is theoretische science fiction. Het enige wat prof. Leo heeft gedaan is een experimentje uitvoeren waarin iets gebeurt wat consistent lijkt te zijn met de autistische hersenspinsels van Dirac en Majorana. Dat is blijkbaar wereldnieuws, terwijl ondertussen het gemiddelde begripsvermogen in onze samenleving keihard omlaag keldert. Is het misschien niet veel verstandiger om eerst een stevige basis te scheppen waarop we echte wetenschap kunnen stoelen, in plaats van door te blijven rommelen met gedachtekronkels uitgedrukt in gekunstelde formules? Of moet ook deze anti-wetenschap eerst zichzelf opblazen, zoals ook het financieel-economische systeem binnenkort zal imploderen? Wil je daarop wachten, of durf je nu al over te stappen op Wholly Science?

 

Een leefgemeenschap op basis van delen en schenken bij Roermond

In een voormalig Britse nederzetting in Nordrhein-Westfalen (Duitsland), direct aan de Nederlandse grens bij Roermond, naast het Nationaal Park De Meinweg (website), wordt momenteel een bijzondere leefgemeenschap op basis van delen en schenken opgebouwd. Ecologisch, biologisch en duurzaam leven en werken zullen tot levende ontplooiing kunnen komen op deze veelzijdige plek. De nederzetting is 107,5 hectare groot, waarvan 63 hectare bosgebied. Er staan scholen, gemeenschapshuizen, 407 woonhuizen, sporthallen, tennisvelden, een kerk, een buitenzwembad, een supermarkt, een verwarmingsgebouw en nog diverse andere gebouwen. Het complete areaal is omheind met toegangspoort en toegang tot het natuurbeschermingsgebied. Deze leefgemeenschap in opstartfase zoekt mensen die zich geroepen voelen om samen, in een bonte cultuur van mensen uit alle landen, deze plek te scheppen. Wie zich aangesproken voelt kan contact opnemen met anka.paggen @ live.nl of hanshendrix @ gmx.de. Dit initiatief (Petersholz) heeft ook een website (link) en een facebookpagina (link).

 

VoluntasPopuli.org en SOPN.org zoeken webredactie

Na mijn vakantiebaantje als lijsttrekker van de vernieuwende volksbeweging SOPN ben ik vol enthousiasme begonnen aan een nieuwe website: De Wil van het Volk (maar dan heel internationaal in het Latijn geschreven, de taal van de (oude) machthebbers vanuit Rome: Voluntas Populi - link). Volgens is er in zes talen beschreven waar Voluntas Populi voor staat. Daarna is het vanuit die hoek oorverdovend stil geworden. En dat geldt ook voor de SOPN (die overigens binnenkort weer tot leven gaat komen; daarover meer in een volgende nieuwsbrief). Is maatschappijkritische en/of politieke journalistiek wel jouw ding, neem dan even contact met me op. Voor VoluntasPopuli.org staat bijvoorbeeld al een geheel nieuwe website klaar, die al maanden zit te wachten op content. Wil jij als vrijwilliger deze content gaan aanleveren?

 

Gratis training voor webprogrammeurs of -designers

Ook Pateo.nl gaat op de schop. Daarvoor heeft de projectleider/webdesigner al een CMS-platform samengesteld (nu in beta fase), gebouwd met Drupal 7 op basis van 'organic groups' (Drupal 7 is flexibeler en meer schaalbaar dan Wordpress of Joomla). Wij zoeken nu php-programmeurs, bij voorkeur met ervaring met Drupal 6 of 7. Heb je geen ervaring met Drupal, dan is de projectleider bereid om jou te trainen (via Skype, email e.d.). We willen een klein team maken om het Pateo.nl-platform te onderhouden en uit te breiden. Ken je mensen die programmeur zijn, geef deze oproep door! Voor aanmelding en informatie, email: pateo @ corvalan.us (zonder spaties).

 

Neem jij ook deel aan de unieke Wholly Science Masterclass?

Op zaterdag 23 maart a.s. wordt vanaf 10:30 uur ’s ochtends tot ’s avonds 22:30 uur een unieke Masterclass gegeven, waarin Wholly Science voor de allereerste keer in de volle breedte wordt uitgelegd. Alles komt daarbij op hoofdlijnen aan bod, zoals ruimte & tijd, materie & energie, (kwantum-) fysica & metafysica, chemie & alchemie, astronomie & astrologie (Maya, Westers, Chinees en Japans), Cosmologie, occultisme, esoterie, numerologie, Enneagram, (heilige) geometrie, (heilige) geschriften, muziek, gezondheid, voeding, waarheid, spiritualiteit, de echte geschiedenis van het leven op deze planeet, de drie-éénheid van Lichaam, Geest en Ziel, en nog veel meer. Middelbare scholieren hebben gratis toegang en studenten kunnen voor half geld naar binnen.

 

De 12 uur durende Wholly Science Masterclass op deze zaterdag (23 maart) wordt in het Nederlands gegeven. De dag er na (op zondag 24 maart) wordt de Wholly Science Masterclass is het Engels gegeven. Wil jij deze unieke kans om Wholly Science in de volle breedte gepresenteerd te krijgen missen? Ik denk het niet. Je zult versteld staan hoeveel essentiële kennis van een oogstrelende eenvoud je aan deze dag zult overhouden, waarmee duurzame gezondheid, algeheel welzijn en zelfs verlichting binnen handbereik komt. Kun je niet een hele dag besteden aan Wholly Science, dan kun je op vrijdagavond 22 maart een samenvatting gepresenteerd krijgen.

 

Wat is er de komende periode te doen in het Pateo Center?

Morgen (zaterdag 9 maart) worden er weer drie gastlezingen gegeven. De eerste presentatie, vanaf 11:00 uur, gaat over Eénzijn en wordt gegeven door Wim Roskam van Akaija.com (link). Akaija betekent ‘wij zijn één’, en ook numerologisch benadrukt het woord Akaija eveneens het cijfer 1 (namelijk zes maal een 1). In zijn werk laat Wim zien dat de Grote Piramide op het Egyptische Gizeh-plateau, het tempelcomplex Angkor in Cambodja, het eiland Aneityum in de Westelijke Stille Ocaan, Paaseiland in de Oostelijke Stille Oceaan en een historische locatie in de Atlantische Oceaan precies op de hoekpunten van een perfecte, mondiale pentagram liggen. Wil je hier meer van weten, kom dan morgenvroeg naar Oudewater.

 

De tweede presentatie van morgen, vanaf 13:00 uur, gaat over eiwitten en wordt gegeven door Bert-Jan Muller van Slaapt Gij Nog? (Flyer). Tegenwoordig zijn veel mensen ziek. Hierdoor zijn zij gedwongen om voeding waar dierlijke eiwitten inzitten te vermijden. Wat is hiervan de reden en wat gebeurt er in ons lichaam wanneer we ze wel nuttigen? Bert-Jan zal hier dieper op ingaan.

 

En de derde presentatie, vanaf 15:00 uur, wordt gegeven door René Klever van Wij Zijn Klaar.nl (link) en gaat over ‘Onze Onwerkelijke Werkelijkheid’. Zit je in een dip na 2012 en weet je niet meer wat je moet of wat er komt? Deze lezing helpt je de vragen te stellen waarmee je verder kan, aldus René.

 

Zondag (10 maart) is er weer een bijeenkomst van Nulpuntgroep rondom Frank Bonte, met deze keer gezondheid als onderwerp. Het gevarieerde programma (link), met als sprekers Theo Hooyer, John Consemulder (tevens mijn radiogast van afgelopen maandag), Herman Kastermans, Charles Claessens, Fred Rijksen en Kevin Machielsen, staat ook nu weer open voor iedereen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

 

Komende woensdagmiddag (13 maart 2013) wordt voor de eerste maal ‘Speel je Heel’ gehouden in het Pateo Center. Dit zal voortaan om de week worden herhaald. Op deze woensdagmiddagen van 15.30 uur tot 17.00 uur zijn kinderen, ouders en opvoeders van harte welkom in het Pateo Center te Oudewater om deel te nemen aan de middagactiviteit vol intuïtieve expressie. Deze gratis (!) Speel-je-Heel-middag wordt begeleid door Margot de Weijs van de Vertelboom (website) en van Weerberichtjes (artikel). Ontdek (van)zelf wat verhalen, spel en muziek voor je kunnen betekenen en ... maak-het-mee! De inloop is vanaf 15.00 uur. ’s Avonds is er dan weer een Wholly Science Workshop, namelijk die over de twaalf jaardieren van de Chinese Zodiak.

 

Volgende week vrijdag (15 maart) staat een soort co-productie van de Belgische Belfort-Group en het Pateo Center op het programma. ’s Avonds, vanaf 19:30 uur, geeft dan gewezen burgemeester Peter Vereecke, oprichter van de Belfort-Group een lezing met als titel "Life and live with Leonard Cohen". Daaraan voorafgaand, vanaf 16:00 uur, wordt een documentaire getoond van Pieter-Jan Ardies, getiteld ‘Freedom, een zoektocht naar vrijheid in 12 stappen’. De inloop is vanaf 15:30 uur.

 

Kijk voor meer informatie over het activiteitenprogramma in het Pateo Center op de Nederlandstalige agenda op Pateo.nl. Voor alle activiteiten geldt dat de deelname op volgorde van aanmelding is. Zonder aanmelding is deelname dus niet mogelijk.

 

Naast diverse warme en koude dranken kunnen er nu ook warme gerechten en versgeblende smoothies worden besteld in de keuken van het Pateo Center.

 

Graag tot (weer-) ziens in het Pateo Center te Oudewater. En bedankt voor het lezen (en eventueel doorsturen of herpubliceren) van deze Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl onthult heelheid / Pateo.nlWholly Science

 

Pateo Center: Centrum voor Heelkunde / Center for Wholly Science

 

Ook gepubliceerd via:

o       GoCosmic.nl (met reactiemogelijkheid)

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de zesenveertigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief (at) Pateo.nl met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.