Στην αγγλική σελίδα 
εισαγωγής του Pateo.nl
Στο μενού επιλογής του Pateo.nl
Αλλαγή γλώσσας στο Pateo.nl

Τα πρωτότυπα κείμενα

Γένεσις 1:1 2:4a

Η Γένεσις των Ουρανών και της Γης

Η πολύχρωμη
Βίβλος


 

επόμενη ιστορία


Οι μεταφράσεις αυτού του κειμένου από τον Johan Oldenkamp είναι διαθέσιμες στα Αγγλικά, Ισπανικά, Γερμανικά και Ολλανδικά.

© Pateo.NL : Αυτή η ιστοσελίδα ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 2020/12/02.