Στην αγγλική σελίδα 
εισαγωγής του Pateo.nl
Στο μενού επιλογής του Pateo.nl
Αλλαγή γλώσσας στο Pateo.nl

Τα πρωτότυπα κείμενα

Βίβλος

τα πρωτότυπα κείμενα

Ἡ μετάφρασις τῶν Ἑβδομήκοντ

Η πολύχρωμη
Βίβλος

Βιβλίο Στίχοι Σύνδεσμος Τίτλος ιστορίας
Γένεσις
1:1 2:4a
Γένεσις #1
Η Γένεσις των Ουρανών και της Γης
Γένεσις
2:4b 3:24
Γένεσις #2
Η Γένεσις του Παραδείσου
Γένεσις
4:1 4:16
Γένεσις #3
Η Γένεσις του Κάιν και του Άβελ
Γένεσις
4:17 5:32
Γένεσις #4
Η Γένεσις της πόλης
Γένεσις
6:1 8:22
Γένεσις #5
Η Γένεσις του Κιβωτόν
Γένεσις
9:1 9:19
Γένεσις #6
Η Γένεσις του Διαθήκης
Γένεσις
9:20 11:32
Γένεσις #7
Η Γένεσις του Αμπελώνα

© Pateo.NL : Αυτή η ιστοσελίδα ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 2020/12/02.