Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Het gebed dat begint met Onze Vader

(correct vertaald vanuit de originele Griekse tekst)


Onze Vader, de Ene in de hemel,
geheiligd Uw naam.
Laat Uw koninkrijk komen!
Laat Uw wil geschieden in de hemel als ook op de aarde.
Het brood van ons, geef het voldoende aan ons, vandaag.
En vergeef ons onze overtredingen, zoals ook wij onze overtreders vergeven.
En leid ons niet in een beproeving, maar red ons van het kwaad.
Want Uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,
tot in de Aeonen.
Moge het zijn.


Dit gebed is ook beschikbaar in het Grieks (de orginele versie), Latijn en Engels.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2019/09/08.