Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Auteursrechten

Copyright © 2002 – 2022, Pateo.NL

Alle rechten voorbehouden.

Alle werken en informatie op het domein Pateo.NL zijn beschermd door het auteursrecht van Johan Oldenkamp, de eigenaar van Pateo inclusief het webdomein Pateo.NL, en tevens grondlegger van “Wholly Science”. Als gebruiker mag je de informatie op beeldscherm bekijken en desgewenst afdrukken. Iedere commerciële openbaarmaking of verveelvoudiging, zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins al of niet commercieel hergebruik, is niet toegestaan, tenzij hiertoe schriftelijk toestemming is verleend door Pateo.

Openbaarmaking of verveelvoudiging van werken en informatie op het domein Pateo.NL dat uitsluitend bedoeld is voor het bevorderen of verruimen van het bewustzijn op Terra (of daarbuiten) mag geschieden zonder voorafgaande toestemming van Pateo op voorwaarde van een zuivere bronvermelding.

Hoewel aan de totstandkoming van de inhoud van dit domein de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Pateo geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden.


© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2022/01/01.