Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Over Johan Oldenkamp

Johan Oldenkamp

Allround wetenschapper en spiritueel leermeester Johan Oldenkamp is de grondlegger van Wholly Science, wat de helende hereniging is van waarachtige Wetenschap en solide Spiritualiteit. Hij is de auteur van inmiddels 58 boeken. Hij was gastheer van meer dan 150 talkshows die rechtstreeks via internetradio werden uitgezonden als Pateo Radio, en hij was de presentator van ongeveer 100 videopresentatieshows die via Pateo TV grotendeels eveneens rechtstreeks werden uitgezonden. Hij verstuurt periodiek een digitaal nieuwsbulletin genaamd Pateo’s Nieuwsbrief. Naast het geven van lezingen, workshops, seminars, cursussen en retraite-weken, heeft hij ook een online videocursus over Wholly Science ontwikkeld (en daarop voortbouwend een volwaardig opleidingsprogramma). In 2016 begon hij tevens met Heelige Schrift TV, waarin hij de Esoterische betekenis van originele Bijbelteksten onthult.

Dr. J.H. Oldenkamp was lector in kennisoverdracht, innovatie en ondernemerschap aan de Stenden Hogeschool. In het najaar van 2008 heeft hij bewust ontslag genomen om zo al zijn tijd, energie en spaargeld te kunnen gaan besteden aan de verdere ontwikkeling van Wholly Science. Sindsdien leeft hij (door zijn eigen keuze) zonder inkomen uit een baan of werkloosheidsuitkering. Voorafgaand aan zijn lectoraat werkte Johan als onderzoeker en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, als lid van de wetenschappelijke staf van het Telematica Research Center (later hernoemd tot Telematica Instituut), als management consultant bij Ernst & Young Consulting (en haar rechtsopvolgers, waaronder Capgemini Consulting), als freelance trainer, docent, consultant en coach, en aanvankelijk ook als leraar in Oosterse Krijgskunsten (Budo).

Joh. H. Oldenkamp behaalde een doctoraal (internationaal aangeduid als M.Sc. van het Engelse Master of Science of van het Latijnse Magister Scientiæ) in de Psychologische Functieleer, waarna hij een post-doctorale beroepsopleiding tot kennistechnoloog afrondde, gevolgd door een doctoraat (internationaal aangeduid als Ph.D. als afkorting van de Latijnse titel Philosophiæ Doctor, waarvan de letterlijke betekenis Leraar in Liefde voor Wijsheid is) voor het onderzoeken hoe heuristieken uit de Kunstmatige Intelligentie (Artificial Intelligence in het Engels, veelal afgekort tot AI) te combineren met algoritmen uit Operations Research (veelal afgekort tot OR, en in het Nederlands ook wel ‘besliskunde’ genoemd). Met de voltooiing van zijn proefschrift doorstond Johan de academisch proeve van bekwaamheid waarmee hij aantoonde in staat te zijn om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit te kunnen voeren. Hoewel hij als als student al wel wist dat de reguliere universitaire “wetenschap” bevooroordeeld, onjuist en misleidend is, kostte het hem toch nog ongeveer 20 jaar om alle onwaarheden van dit dogmatische geloofssysteem genaamd “sciëntisme” volledig te weerleggen. In plaats van alleen maar alle onjuistheden van sciëntisme bloot te leggen, samen met alle tekortkomingen van de (overige) georganiseerde religies, besloot Johan om zijn levenswerk juist toe te spitsten op de ontwikkeling van een nieuw en allesomvattende paradigma: Wholly Science.


Johan Oldenkamp is beschikbaar als docent, trainer, coach, adviseur, consultant, schrijver en onderzoeker. Je kunt rechtstreeks contact met hem opnemen wanneer je gebruik zou willen maken van zijn (onthullende) diensten.


Overig


Gerelateerd


Deze webpagina over Johan Oldenkamp is ook beschikbaar in het Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans en Turks.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2023/05/29.