Logo van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Voorwoord

Johan Oldenkamp

Mijn naam is Johan Oldenkamp. Na ruim twintig jaar onderzoek en het bestuderen van tal van diepzinnige uiteenzettingen ben ik erin geslaagd om een allesomvattend paradigma te ontwikkelen waarmee we de werkelijkheid steeds beter kunnen leren doorgronden. Dankzij dit paradigma is mij ook duidelijk geworden dat in ons gangbare taalgebruik belangrijke begrippen op een oneigenlijke manier worden gebruikt. Zo gaat de conventionele wetenschap van de universiteiten niet over werkelijk iets willen weten door onpartijdige waarheidsvinding, maar daarentegen over krampachtig blijven vasthouden aan onbewezen dogmatische veronderstellingen. Daardoor is het ‘weten’ van deze “weten-schap” verworden tot een geloofssysteem (of religie), door mij aangeduid als sciëntisme. In waarachtige Wetenschap is er uiteraard geen plaats voor welk dogmatisch geloof dan ook, want weten en geloven gaan nu eenmaal niet samen.

In ons gangbare taalgebruik worden evenzo geloof en spiritualiteit abusievelijk op één hoop gegooid. Mijn onderzoek heeft echter aangetoond dat werkelijke Spiritualiteit gegrondvest is op weten, waar evenmin plaats is voor geloven. Sterker nog, waarachtige Wetenschap en solide Spiritualiteit zijn in werkelijkheid twee zijden van dezelfde medaille van de Waarheid. In de Middeleeuwen zijn beide van elkaar losgetrokken, maar mijn paradigma heeft deze wederhelften gelukkig weer herenigd. Aan deze heelmakende hereniging heb ik de Engelstalige naam Wholly Science gegeven, waarbij het voorste deel van deze naamgeving verwijst naar de bovenkant van het allesomvattende paradigma (oftewel Spiritualiteit) en het achterste deel naar de onderkant ervan (oftewel Wetenschap).

Wholly Science : hereniging van Wetenschap & Spiritualiteit

Wholly Science’s allesomvattende paradigma stelt ons in staat om onze werkelijkheid op een steeds fundamentelere wijze te leren begrijpen, terwijl we ons bovendien bewust zijn van de relatie tussen de begrijper en hetgeen dat wordt begrepen. Wholly Science moedigt namelijk de begrijper aan om zichzelf te ontwikkelen, zodat de werkelijkheid – inclusief de begrijper zelf – beter kan worden begrepen. Via het Wholly Science-opleidingsprogramma, verdeeld over zeven niveaus, ontwikkelen we niet alleen onszelf, maar ook de kennis over onszelf (oftewel zelfkennis). De meertalige Pateo.NL-website is vooral bedoeld om het gebruik van Wholly Science te bevorderen. Ook de meeste van de 61 boeken die ik inmiddels heb geschreven gaan over Wholly Science of deelgebieden daarvan.

het Wholly Science-symbool

Wholly Science : voor iedereen die alles volledig wil leren begrijpen
Welkom bij Pateo.NL

Onpartijdige waarheidsvinding en financiële afhankelijkheid gaan niet samen. Conventionele wetenschap is derhalve niet op zoek naar de werkelijke waarheid, maar alleen naar bevestiging binnen de dogmatische benaderingen waarop dit is gebaseerd. Geloof je nog steeds in deze conventionele “wetenschap”, dan ben je nog niet klaar voor Wholly Science. In dat geval zou je kunnen beginnen met het leren doorzien van enkele grote dwalingen binnen dit geloofssysteem genaamd ‘sciëntisme’.


Wholly Science : hereniging van Wetenschap & Spiritualiteit

Spirituele ontwikkeling zonder zelfkennis is niets anders dan misleidende fantasie. Populaire spiritualiteit is daarom niet op zoek naar het echte zelf, maar alleen naar bevestiging van het vermeende of illusionaire zelf. Geloof je nog steeds in populaire “spiritualiteit”, dan ben je nog niet klaar voor Wholly Science. In dat geval zou je kunnen beginnen met het leren doorzien van enkele grote dwalingen binnen dit geloofssysteem genaamd ‘phantasisme’.


Wholly Science ▼ is de helende hereniging van waarachtige Wetenschap en solide Spiritualiteit.


Niet alleen conventionele wetenschap en georganiseerde religies dienen niet de belangen van natuurlijke mensen, dat geldt evenzeer voor alle overheden en andere bestuursorganen, evenals wat hierdoor wordt gereguleerd, zoals het monetaire systeem, de ziekenzorg, de mediabedrijven, het onderwijssysteem, het rechtsstelsel en de voedingsindustrie.

Ben je maatschappelijk wakker, dan weet je dat de functie van de reguliere media is om hun lichtgelovige publiek hierover onwetend te houden. Echter de meeste alternatieve media stellen jou evenmin in staat om de gehele waarheid te ontdekken, want dit is alleen mogelijk vanuit het allesomvattende paradigma van Wholly Science. Stop daarom met het verspillen van jouw kostbare tijd en begin vandaag nog met het bestuderen van Wholly Science of ga hiermee door.


Wetenschappelijke Spiritualiteit ⟸ Wholly Science ⟹ Spirituele Wetenschap


Wholly Science : Scientia Spiritualis & Spiritualitas Scientifica

Gebaseerd op Wholly Science creëren we menswaardige leefgemeenschappen waarin mensen zich in harmonie met elkaar en de algehele natuur kunnen ontwikkelen. Besef dat het vechten tegen wat we niet willen juist averechts werkt. Besteed jouw energie daarentegen aan wat wel juist is, na eerst te hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van jouw bewustzijn door het Wholly Science-opleidingsprogramma te hebben voltooid.
Over weten en zijn

Wat wij kunnen begrijpen wordt begrensd door ons bewustzijn. Anders gezegd, onze wetenschap wordt ingeperkt door onze spiritualiteit. Door echter het weten over onszelf te vergroten kunnen we deze toegenomen zelfkennis benutten voor spirituele ascentie, waarna ons begrijpen verder kan toenemen.

Alles wat op deze website kan worden gelezen, bekeken en/of beluisterd is geproduceerd door Johan Oldenkamp. Er is bij hem gelukkig sprake van voortschrijdend inzicht omdat hij zowel zijn wetenschap als zijn spiritualiteit voortdurend blijft ontwikkelen. Zijn werk bereikt hierdoor een steeds hoger niveau. Voor wie eveneens wil ascenderen kan ook zijn oudere werk waardevol zijn, om hiermee zijn “pad van broodkruimels” te kunnen volgen. Het is echter onbegonnen werk om alles dat in het verleden is geproduceerd voortdurend te blijven bijwerken op basis van zijn nieuwste inzichten. Beschouw iedere productie van hem daarom als een momentopname, gebaseerd op Johans weten en zijn uit die tijd. Wil je ook zijn meest recente ontdekkingen leren kennen, volg zijn pad dan zo snel als jij kunt.
Ontwaken

Tijdens onze slaap kunnen we van alles beleven, maar zodra we wakker worden beseffen we dat dit slechts een droom was. Iets dergelijks gebeurt zodra we doorkrijgen dat alles waarin we gedurende ons gehele leven hebben geloofd, zoals de overheid, het rechtssysteem, het financiële stelsel, de grote mediabedrijven, de universitaire wetenschap (en met name alles wat door de farmaceutische industrie wordt aangestuurd) en niet te vergeten iedere religie (inclusief moderne varianten hiervan zoals New Age), niet op waarheid berust, maar ons juist daarvandaan houdt. Dit noem ik, zoals hierboven al aangegeven, maatschappelijk ontwaken.

Vrijwel iedereen die maatschappelijk is ontwaakt blijft hierin hangen. Sommigen duiken zelfs steeds dieper in het spreekwoordelijke ‘konijnenhol’ van de misleiding, om te ontdekken dat het alleen maar steeds verder vertakt. Ook op Pateo.NL wordt erg veel van deze misleiding blootgelegd. Het Latijnse woord pateo betekent dan ook ‘niet langer verborgen’ (waarbij de extensie ‘NL’ staat voor ‘Natuurlijke Logica’). Maar dit is voor zover ik weet de enige website die benadrukt dat maatschappelijk wakker worden slechts een eerste stap is, die jou voorbereidt voor het echte werk. Dit echte werk gaat over spiritueel ontwaken, en daartoe is Wholly Science door mij ontwikkeld.

Heb jij nog hoop dat wat jij zoekt gevonden kan worden zonder je te verdiepen in Wholly Science, blijf dan net zolang en zo hard als je kunt doorzoeken. Pas wanneer je alle hoop daarop hebt verloren, dan pas ben je echt klaar voor Wholly Science. Begin dan met het Wholly Science-opleidingsprogramma, en bereid je daar eventueel eerst op voor door het volgen van de Wholly Science-videocursus. Tevens kun je daarnaast tal van videopresentaties bestellen. Is het jou toch niet helemaal duidelijk, neem dan gerust contact met mij op (maar alleen indien je spiritueel wakker wilt worden).
[link] Zoek en je zult vinden! (algemene introductie)

[link] Wat is waar? (nadere toelichting)

[link] Pateo.NL : “vervanging van regulier, verbetering van alternatieven

[link] Wholly Science (het allesomvattende paradigma)

[link] Wholly Science-videocursus (ter voorbereiding op de opleiding)

[link] Wholly Science-opleidingsprogramma (school jezelf om en leer bewust te scheppen!)

[link] meer webpagina’s (ook te vinden via het keuzemenu midden bovenaan)
Het meest recente nieuws van Pateo.NL :
© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2024/04/09.