Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Zoek en je zult vinden!

Deze richtlijn (van zoek en je zult vinden!) pas ik (Johan Oldenkamp) al vele jaren toe in mijn leven. Sindsdien onderzoek ik alles waarover ik de waarheid wil weten. Maar het ontdekken van de waarheid gaat tevens gepaard met het blootleggen van onwaarheden. We kunnen namelijk pas doordringen tot de waarheid nadat we onwaarheden zien voor wat deze echt zijn.

dr. Johan Oldenkamp

Wie gelooft dat een onwaarheid wel waar zou zijn, die voelt zich aangevallen door iemand die beweert dat dit niet zo is. Vrijwel iedereen identificeert zich namelijk met diens eigen geloofssysteem. Dat geloof is in het verleden omarmd omdat het de gewenste (schijn-) zekerheid bood. En wie vervolgens komt vertellen dat dit geloof niet op waarheid berust, die wordt gezien als een bedreiging voor deze vermeende zekerheid. Het innerlijk afweermechanisme treedt dan in werking, waardoor veelal de tegenaanval wordt ingezet.

Maar het gaat helemaal niet om de boodschapper. Het gaat om diens boodschap. Alleen wie in alle rust en zonder zich bedreigd te voelen deze boodschap durft te gaan onderzoeken kan uiteindelijk de waarheid vinden. Zo werkt het altijd en overal, want zoek en je zult vinden!

De manier waarop wij de wereld zien, berust op ons geloofssysteem. En dat geldt ook voor hoe wij onszelf zien. Door mijn eigen onderzoekingen heb ik ook diverse onwaarheden ontdekt die voor veel mensen veel te groot zijn om te kunnen bevatten. Toch zie ik het als mijn plicht om al mijn bevindingen met anderen te delen. Maar helaas wordt dit niet door iedereen gewaardeerd, en vindt een aantal van hen het zelfs nodig om de tegenaanval in te zetten. Ik laat me daar echter niet door weerhouden. Ook hun ogen zullen hopelijk ooit opengaan.

De meertalige Pateo.NL-website staat inmiddels boordevol met mijn onderzoeksbevindingen. Voor beginnende waarheidszoekers kan daar veel schokkende informatie tussen zitten. Hoewel het allemaal berust op gedegen onderzoek, en ik met iedereen over al deze zaken de dialoog durf aan te gaan, vraag ik met klem om er geen woord van te geloven. Doe gewoon, net als ik, jouw eigen onderzoek. Immers, zoek en je zult vinden!

Kun je desondanks met feiten of logica aantonen dat er een fout op deze website staat, dan stel ik het zeer op prijs als je daarover contact met me opneemt.

Ben je voor het eerst op deze website, begin dan bij de welkomspagina. Ben je hier al vaker geweest, klik dan op de afbeelding midden bovenaan op deze webpagina, waardoor je naar het keuzemenu gaat.


Deze introductiepagina van Pateo.NL is ook beschikbaar in het Engels, Spaans, Italiaans, Duits en Turks.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2021/08/01.