Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Introductie tot Pateo.NL

Welkomspagina van Pateo.nl

Mijn naam is Johan Oldenkamp, en ik heb ontdekt dat er veel zaken niet kloppen, en ook dat er meer is dan wat veelal wordt aangenomen. Sterker nog, er klopt zelfs zoveel niet, en er is bovendien zoveel meer, dat het voor mij buitengewoon lastig is om aan jou uit te leggen wat ik in al mijn jaren van onderzoek zoal te weten ben gekomen.

Op dinsdagavond 28 oktober 2008 gaf ik hierover voor het eerst een openbare lezing, en dat doe ik vandaag de dag nog steeds. Iedere keer probeer ik daarbij mijn insteek zo te kiezen dat zoveel mogelijk toehoorders mijn bevindingen kunnen gaan begrijpen. Voor een zaal vol met mensen lukt me dat meestal vrij aardig, al zeg ik het zelf, en dat geldt ook voor mijn boeken, maar op het internet is dat vele malen lastiger gebleken. Mensen die op het internet iets tegenkomen willen namelijk onmiddellijk weten of het hun kostbare tijd wel waard is, en daarin hebben zij natuurlijk volstrekt gelijk. Met die vraag in mijn hoofd bezoek ik immers zelf ook websites van anderen.

Wat is waar?

Maar hoe vertel je aan internetlezers dat iets waarvan zij altijd hebben gemeend dat het waar zou zijn onwaar is? En hoe doe je dat zonder dat zij gelijk concluderen dat het onzin zou zijn? Daarbij heb ik het dan niet over kleine onwaarheden, maar over heel erg grote. Wat nu wanneer vrijwel alles waarvan jij altijd hebt gedacht dat het waar was door mij als onwaarheden worden onthuld? Kun jij daar ruimdenkend en onpartijdig mee omgaan?

Wat heb je in het ergste geval te verliezen? Stel dat alles op deze website onzin zou zijn, dan is het ergste wat je kan overkomen het verspillen van jouw tijd. Echter, kun je bewijzen dat er onwaarheden staan op deze website, laat dit dan aan me weten, en stel mij daarbij gerust aansprakelijk voor de door jou geleden schade. Hopelijk is met deze toezegging dat risico voor jou voldoende afgedekt.

Uiteraard loop je ook het risico dat jij erachter komt dat jij één of meer onwaarheden voor waar hebt gehouden. Die ontdekking zal jou dan een behoorlijke schok geven, die met allerlei emoties gepaard kan gaan. Daardoor kan uiteindelijk zelfs jouw gehele wereldbeeld veranderen. Bijna niets is namelijk wat het lijkt, heb ik ontdekt. Het is zelfs vaak precies het omgekeerde van wat wij aanvankelijk meenden dat het was.

Wat!? Is dat echt zo?

Maar goed, wil je, om wat voor reden dan ook, liever niet weten wat er allemaal niet klopt en wat er zoal meer is, dan is dat jouw goed recht. Klik in dat geval deze website maar snel weer weg, en kom eventueel later terug, wanneer je hier wel klaar voor bent.

Niet willen weten

Maar heb je zelf al ontdekt dat er zaken niet kloppen of dat er meer is, dan loop je op deze website het risico dat je erachter komt dat het leeuwendeel van de alternatieve waarheden evenmin waar is. Indien je zelf namelijk gedegen onderzoek doet, dan zul je vrijwel overal dubbele bodems ontdekken. In het wereldwijde doolhof van misleiding, leugens en desinformatie verdwaalt bijna iedereen die de gangbare onwaarheden heeft doorzien. Ook hier is weer het probleem dat lichtgelovige mensen helemaal niet doorhebben dat ze zijn verdwaald. Ze zijn dan namelijk opnieuw gaan geloven in zaken die niet kloppen.

Gevangen in het desinformatiedoolhof

Sinds de herfst van 2008 ben ik voltijds bezig met het onderzoeken van alles waarvan ik de waarheid wil weten, en ik beperk mijn werk niet tot 40 uren per week. Bovendien werkt mijn verstand gelukkig erg goed, en weet ik vaak snel tot de kern van de zaak door te dringen. Wil je gratis profiteren van mijn jarenlange onderzoek, beschouw deze website dan als jouw kennisbron. Het staat boordevol informatie, dus neem jouw tijd om er in alle rust kennis van te nemen. Ik wens jou daarbij veel inspiratie toe. Je kunt het beste beginnen bij de startpagina van Pateo.NL.


Deze welkomspagina van Pateo.NL is ook beschikbaar in het Engels, Spaans, Frans, Duits en Italiaans.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2021/08/01.