Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Het Wholly Science-opleidingsprogramma

School jezelf om en leer bewust te scheppen!

Wholly Science-opleidingsprogramma (WSOP)

Niveau 1
Fundament

Niveau 2
Zelfkennis

Niveau 3
Verdieping

Niveau 4
Geschiedkunde

Niveau 5
Inwijding

Wholly Science is de helende hereniging van waarachtige Wetenschap en solide Spiritualiteit. De grondlegger van Wholly Science is allround wetenschapper en spiritueel leermeester Johan Oldenkamp. In de zomer van 2018 is hij begonnen met de ontwikkeling van het Wholly Science-opleidingsprogramma (WSOP), dat sinds eind mei 2020 ook geheel beschikbaar is in de Nederlandse taal, naast de Engelse taal.

het Wholly Science-symbool

Op een aparte webpagina geven gevorderde Wholly Science-studenten in hun eigen woorden de meerwaarde van Wholly Science aan.

De online Wholly Science-studiegroep

Iedere woensdagavond vanaf 19:45 uur (Midden-Europese Tijd) is er een online bijeenkomst van de Nederlandstalige Wholly Science-studiegroep. Heb jij een vraag over Wholly Science of zoek je contact met medestudenten, schuif dan virtueel aan! Het is gratis. En vormt de Engelse taal voor jou geen probleem, dan kun je (eveneens) deelnemen aan de Engelstalige bijeenkomsten.

LET OP: geld mag nooit een belemmering vormen voor de bestudering van Wholly Science. Neem in dat geval contact op om in samenspraak tot een oplossing te komen.


Niveau 0 : Voorbereiding

Ter voorbereiding op het Wholly Science-opleidingsprogramma (WSOP) dient de Wholly Science-videocursus inclusief de drie bijbehorende Masterclass-video’s te zijn bestudeerd.


Niveau 1 : Fundament

Iedereen die Niveau 0 grondig heeft bestudeerd kan worden toegelaten tot Niveau 1. De toegangsprijs ertoe bedraagt € 60. Voor deze prijs ontvang je acht video’s (zoals hieronder vermeld) plus een e-boek (Grondslagen van Wholly Science – Introductie tot het allesomvattende paradigma). Het bestellen van Niveau 1 gaat via het overboeken van de juiste toegangsprijs plus aanmelding.

LET OP: Tot en met 2023 was het mogelijk om eerst de WSOP-introductieaanbieding te bestellen. Vanaf 2024 is dit niet langer het geval. Bovendien dient voortaan iedere Wholly Science-student Niveau 0 te hebben voltooid alvorens naar een volgend niveau te kunnen gaan.

# titel lengte video’s
1A
Wereldbeeld
1:05
1
1B
Metafysica
0:46
1
1C
Energetica
1:28
3
1D
Bewustzijn
1:36
2
1E
Numerologie
1:07
1
1F
Harmonieleer
0:50
2
1G
Geometrie
1:11
2
1H
Kosmologie
1:07
1

Bekijk iedere video minimaal drie maal. Het doel van de eerste keer bekijken is om goed te weten te komen waar deze video precies over gaat. Het doel van de tweede keer bekijken is zeker te weten dat ieder detail eruit geheel wordt begrepen. En het doel van de derde keer bekijken is om na afloop in staat te zijn om de gehele inhoud aan anderen uit te kunnen leggen. Dit geldt niet alleen voor bovenstaande video’s van Niveau 1, maar ook voor die van de hierop volgende niveaus. Zo wordt iedere Wholly Science-student als vanzelf een Wholly Science-ambassadeur!

Niveau 1 wordt afgesloten met een toets van 16 meerkeuzevragen.


Niveau 2 : Zelfkennis

Alleen nadat de toets over Niveau 1 foutloos is ingediend, kan op dit Niveau 2 verder worden gegaan. Deelname aan dit tweede Niveau kost € 120 (maar wie heeft deelgenomen aan de Zelfkennisweek krijgt 50% korting; en iedereen die de zelfkennisboekenreeks heeft aangeschaft krijgt 25% korting). Daarvoor ontvang je in totaal zeven zelfkennismodules, samen met acht bijbehorende online zelfkennisboeken. Aan het einde van iedere module krijg je de opdracht om de toegelichte zelfkennismethode op jezelf toe te passen. Doe dit in de vorm van een wetenschappelijk rapport over jezelf, met iedere toegepaste zelfkennismethode in een apart hoofdstuk. Daarna begint het laatste hoofdstuk dan met een samenvatting van elke toegepaste methode en eindigt het met een algemene conclusie. Voeg bij de inleiding van dit rapport een foto van jezelf en jouw persoonlijke gegevens toe (officiële namen en geboortedatum, -tijd en plaats). Bedenk dat je dit rapport voor jezelf maakt, namelijk voor jouw eigen spirituele ontwikkeling. Alleen wanneer dit huiswerk is gedaan kan na afloop verder worden gegaan naar Niveau 3. Je bepaalt zelf in welke taal jij dit rapport schrijft.

# titel lengte video’s
2A
Humeurologie
0:44
1
2B
Toegepaste Numerologie
1:27
2
2C
Solaire-Jaar-Astrologie
2:02
1
2D
Lunaire-Jaar-Astrologie
1:09
1
2E
Stellaire-Jaar-Astrologie
1:36
2
2F
Galactische-Dag-Astrologie
2:02
3
2G
Enneagram
2:21
3

Niveau 3 : Verdieping

De centrale pilaar van Wholly Science wordt gevormd door de hiërarchie van zes wetenschappelijke kerndisciplines, te weten Fysica, Chemie, Biologie, Psychologie, Filosofie en Spiritualiteit. Om wetenschappelijke Spiritualiteit te kunnen gaan begrijpen dienen we daarvoor achtereenvolgens eerst fysicus, chemicus, bioloog, psycholoog en tot besluit filosoof te worden. Daarom worden deze zes wetenschappelijke kerndisciplines uitgediept op dit Niveau 3. Vervolgens betreft Salveologie de toepassingen van deze zes kerndisciplines ter bevordering van algeheel welzijn. Ter completering van dit derde Niveau betreft Zelfologie de applicatie van Wholly Science op het zelfbegrip. Deelname aan dit derde Niveau kost wederom € 120 en is uitsluitend mogelijk na indiening van het Zelfkennishuiswerk van Niveau 2.

# titel lengte video’s
3A
Fysica
2:47
3
3B
Chemie
1:05
1
3C
Biologie
0:58
1
3D
Psychologie
1:13
1
3E
Filosofie
1:13
1
3F
Spiritualiteit
2:05
1
3G
Salveologie
3:46
3
3H
Zelfologie
3:09
3

Niveau 4 : Geschiedkunde

De voorwaarde om toegelaten te kunnen worden tot dit Niveau 4 is het inleveren van een korte tekst waarin in eigen woorden de noodzaak of in ieder geval de meerwaarde van Wholly Science wordt aangegeven. Pas na het inleveren van deze promotionele tekst (die op diezelfde webpagina openbaar zal worden gemaakt) en het betalen van de additionele toegangsprijs van € 120 is toelating tot dit Niveau 4 mogelijk.

# titel lengte video’s
4A
Planetaire Historie
1:31
1
4B
Mythologie uitgelegd
1:44
2
4C
Gizehs Groot-Jaar-Klok
1:39
2
4D
Geschiedenis van Atenisme
1:02
1
4E
Geschiedenis van Mithraïsme
1:23
2
4F
Geschiedenis van Yehudisme
1:36
1
4G
Geschiedenis van Gnosticisme
1:22
2
4H
Geschiedenis van Evangelisme
2:02
2
4I
Geschiedenis van Allahisme
1:03
1
4J
Geschiedenis van Boeddhisme
0:27
1
4K
Geschiedenis van Hindoeïsme
0:28
1
4L
Geschiedenis van Saturnianisme
0:44
1

Wil je kennis nemen van een deel van de inzichten zoals deze op dit Niveau 4 worden gedeeld, dan kun je bijvoorbeeld de videoregistratie van iets meer dan 3½ uur bestellen (voor slechts € 12) van de middagpresentatie die op zaterdag 22 februari 2020 werd gehouden in een zaal centraal in Nederland voor zo’n 160 geïnteresseerden, getiteld ☼NZE V☼RIGE Z☼NNEN. Daarin werd de inhoud van de eerste twee modules (A en B) van dit vierde Niveau gepresenteerd. Daarnaast kun je eveneens voorwaardenvrij de onthulling van de echte Da Vinci-code bestellen (voor slechts € 18). Daarin worden delen getoond uit de modules F en H van dit vierde Niveau.


Niveau 5 : Inwijding

De toegangsprijs voor dit initiërende niveau van het Wholly Science-opleidingsprogramma wordt in samenspraak bepaald op individuele basis (uitgaande van een richtprijs van € 300). Bovendien dient iedereen die op dit hoogste Niveau wil worden ingewijd in de diepste geheimen van Wholly Science een substantiële bijdrage te hebben geleverd aan de verspreiding of ontwikkeling van Wholly Science. Dit is mogelijk als ambassadeur, promotor of onderzoeker, journalist of donateur. Een aanvullende voorwaarde is de wekelijkse deelname aan de online bijeenkomsten van de studiegroep.

Na hun toelating worden Niveau-5-studenten onder andere ingewijd in de Esoterische betekenis van zowel het eerste als het laatste boek van de Bijbel, inclusief de toepassing van deze Geheime Kennis. Hiertoe ontvangen ze beide onderstaande e-boeken (Genesis ontcijferd en Openbaring ontcijferd), samen met de video’s voor elke module van dit Niveau 5 (zoals deze hieronder eveneens worden getoond).

Genesis ontcijferd  Openbaring ontcijferd

# titel lengte video’s
5A1
Genesis – Verhaal 1
  1:41
1
5A2
Genesis – Verhaal 2
  1:19
1
5A3
Genesis – Verhaal 3
  0:29
1
5A4
Genesis – Verhaal 4
  0:43
1
5A5
Genesis – Verhaal 5
  0:58
1
5A6
Genesis – Verhaal 6
  0:24
1
5A7
Genesis – Verhaal 7
  1:07
2
5B
Activering van het Verbond
  1:44
1
5C1
Naleving van De Wet
  0:48
1
5C2
Omgaan met legalisme
  0:42
1
5D
Openbaring van Openbaring
10:19
22
5E1
Binnengaan van het Nieuwe
  0:48
2
5E2
Voltooien van de Inwijding
  1:23
2

De eerste zeven submodules van dit Niveau 5 onthullen de Esoterische betekenis van de eerste zeven Bijbelverhalen. Hierin (5A) wordt de geheimtaal van Genesis onthult. In de tweede hoofdmodule (5B) wordt de Esoterische waarheid over het echte Verbond uit de doeken gedaan, samen met de uitleg over hoe dit te activeren. Daarna wordt in de derde hoofdmodule (5C) rechtsgeleerdheid behandeld, zowel op het hoogste niveau (5C1) als wat daaronder is bedacht (5C2). Vervolgens bestaat de vierde hoofdmodule (5D) uit 22 video’s (met een gemiddelde speelduur van ongeveer een half uur), waarbij elk hiervan de Esoterische betekenis van een hoofdstuk van het boek Openbaring openbaart. Ter completering van het geheel wordt in de vijfde en afsluitende hoofdmodule (5E) uitgelegd hoe het Nieuwe binnen te gaan. In de afsluitende bonusvideo (5E2) vindt tevens de inwijding in het geheim van de Tarot plaats, waarin wordt voortgebouwd op de Masterclass-video hierover.

overzicht van het Wholly Science-opleidingsprogramma

Hierna is de Wholly Science-student ingewijd in de Esoterische geheimen van zowel de Chaldeeuwse- als de Galilese Inwijdingsschool. Dit betekent dat de Wholly Science-student daarmee beschikt over alle benodigde kennis om zichzelf te ontwikkelen tot Witte Tovenaar (of Bronmagiër) in dienst van de Allerhoogste. En voor alle duidelijkheid: alleen Witte Tovenaars kunnen een rol van betekenis spelen in het tegen gaan van het mondiale machtsspel van de Zwarte Betoveraars (of Duivelskunstenaars). Alle anderen zijn hierin slechts pionnetjes. Welke rol wil jij gaan spelen?


Niveau 6 : Toewijding

Wholly Science-studenten die Niveau 5 hebben voltooid en waarvan de onderzoeksopdracht uit module 5B is goedgekeurd kunnen worden toegelaten tot Niveau 6 van het Wholly Science-opleidingsprogramma (WSOP) mits het visiedocument is goedgekeurd. De toelatingskosten hiervoor bedragen € 250. Tevens dient de Wholly Science-student op Niveau 6 wekelijks deel te nemen aan de online bijeenkomsten van de theoriegroep waarin diverse boeken per hoofdstuk worden besproken. Daardoor ontstaat de Toewijding die nodig is om uiteindelijk naar Niveau 7 door te kunnen gaan.


# titel lengte video’s
6A
Hiërarchie van Energieën
  1:47
1
6B
Woord van Aansporing
  9:51
13
6C
Toegepaste Salveologie
  1:54
2
6D
Geïntegreerde Fysica
  0:25
1
6E
Grondbeginselen per Kerndiscipline
11:49
8

Module 6B is ook beschikbaar in boekvorm: Woord van Aansporing (ter waarde van € 550). En hetzelfde geldt voor module 6D: Fysica binnen Wholly Science (ter waarde van € 30).

Woord van Aansporing   Fysica binnen Wholly Science : Over het weer heel maken van de Natuurkunde

Niveau 7 : Bevrijding

Wholly Science-studenten die zowel Niveau 6 hebben voltooid als beide onderstaande boeken kunnen worden toegelaten tot dit afsluitende Niveau 7 indien zij zich als voorbeeldige beoefenaars van Wholly Science hebben gemanifesteerd, waardoor zij het levende bewijs zijn geworden van de meerwaarde van dit allesomvattende paradigma. De toelatingskosten hiervoor bedragen wederom € 250. Tevens dient de Wholly Science-student dan minimaal twee boekbesprekingen te hebben voltooid binnen de theoriegroep.

Christelijke Waarheid : over hoe de Bijbel te bestuderen   Beklimming van de berg : Over het getuigende reisverslag

Wholly Science-studenten op Niveau 7 ontvangen in ieder geval onderstaande e-boeken, maar de inhoud van dit afsluitende WSOP-niveau is verder niet openbaar.

Er was eens : Over de ontraadseling van sprookjes   Worden wie je bent : Over Waarheidsgetrouwe Theologie   De Logica van het Enneagram : Over het samenspel van dynamische trichotomieën   Karaktertypen : Over onze aangeboren natuur

Tot besluit krijgen Wholly Science-studenten op Niveau 7 die geabonneerd zijn op Heelige Schrift TV toegang tot zowel Pateo’s Oorspronkelijke Versie (POV) van de Bijbel als de online exegese binnen de Internationale Bijbelse Initiatie-School (IBIS).

Pateo’s Oorspronkelijke Versie (POV) van de Bijbel       Internationale Bijbelse Initiatie-School (IBIS)


Het Wholly Science-opleidingsprogramma is eveneens geheel beschikbaar in het Engels, en deels ook in het Duits.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2024/02/05.