Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Heelige Schrift TV : online exegese

Over de Heelmakende betekenis van de oorspronkelijke Schrift

Heelige Schrift TV

De schrijvers van de boeken van het Nieuwe Testament lazen de boeken van het Oude Testament in het Grieks. Deze Griekse versie is vanaf het jaar 250 voor onze jaartelling ontstaan doordat in totaal 70 geleerden de opdracht kregen deze geschriften te vertalen vanuit een oude schrijftaal genaamd “Ketav Ivri”, voortgekomen uit het Fenicische schrift. De bewering dat deze boeken oorspronkelijk in het Hebreeuws zouden zijn geschreven is een mythe. De oudste versie in het Hebreeuws dateert uit het jaar 930 en wordt de Aleppo Codex genoemd, maar hierin ontbreken diverse delen. De oudste complete versie in het Hebreeuws dateert uit het jaar 1008 en wordt de Leningrad Codex genoemd. En de oudste Torah in het Hebreeuws is zelfs nog jonger en stamt uit de 13e eeuw.

De herstelde Bijbel

WAT STAAT ER NU ECHT (GESCHREVEN)?

Willen we dus weten wat er nu echt stond geschreven in de originele versie van deze oude geschriften, dan dienen we ons te baseren op die oorspronkelijke Griekse vertaling van voor onze jaartelling. Bovendien hebben veel woorden een verborgen betekenis die alleen door ingewijden kan worden begrepen. Dankzij zijn kennis van Wholly Science, of “Heelige Wetenschap” in het Nederlands, is Johan Oldenkamp begonnen met het openbaar maken van de correcte vertalingen en interpretatie van die oorspronkelijke Griekse Bijbelteksten. Dat doet hij via online videopresentaties waaraan hij de naam Heelige Schrift TV heeft gegeven.

De eerste vijf afleveringen van Heelige Schrift TV zijn openbaar. De video’s vanaf aflevering 6 kunnen alleen worden bekeken voor € 5 per stuk. Je kunt je ook abonneren op Heelige Schrift TV voor € 5 per maand, ingaand vanaf november 2016. Doorgaans verschijnen er maandelijks minimaal twee nieuwe afleveringen, zoals in onderstaand overzicht te zien is. Wie zich abonneert, dient daarom bij aanvang ook de abonnementsgelden voor de gemiste maanden te betalen, want ook de video’s uit die periode kunnen dan immers worden bekeken. Verder worden vrijwillige donaties bovenop het verschuldigde bedrag zeer gewaardeerd!


Hoe te abonneren?

Je abonneert jezelf (of iemand anders), met terugwerkende kracht vanaf november 2016, door:

 1. het éénmalig overboeken van het verschuldigde abonnementsbedrag voor de voorgaande maanden vanaf vanaf november 2016 : betaalgegevens
 2. het voortaan maandelijks overboeken van het abonnementsgeld (€ 5), bij voorkeur via een automatische maandelijkse overboeking
 3. het éénmalig doorgeven van het betreffende e-mailadres : contactgegevens

Hoe een losse aflevering aan te schaffen?

Je koopt een losse aflevering (voor € 5 per stuk) voor jezelf (of iemand anders) door:

 1. het overboeken van het verschuldigde bedrag (of meer via een extra donatie) : betaalgegevens
 2. het doorgeven van het betreffende e-mailadres : contactgegevens

LET OP: De afleveringen vanaf 60 tot en met 81 zijn niet los verkrijgbaar, en dat geldt ook voor alle afleveringen vanaf 107. Deze afleveringen van Heelige Schrift TV kunnen alleen worden bekeken door abonnees.


Inhoud per aflevering

afl. titel betekenis datum lengte trefwoorden / omschrijving
1
Israël
Streeft met EL
2016/10/10
0:43
Esau, Jakob, schillen van het zelf
2
Babylon
De val van de USA
2016/10/17
1:35
Beest 1, Beest 2, 7 koningen
3
Magog
Oorlog met Rusland
2016/10/21
1:46
Juda, reeds vervulde profetie
4
Pistis
Vertrouwen, Geloof
2016/10/26
1:15
Gnosis, oorsprong Christendom
5
Nomo
Wet (uitgeschreven)
2016/10/30
0:34
De originele 10 Geboden
6
Ouranos
Hemel, Hemelen
2016/11/03
0:53
6 Dagen van de Schepping + 1 Dag
7
Didache
Leering, Leer
2016/11/17
0:54
Handboek “Christelijk Leven”
8
Bethlehem
Huis van het Brood
2016/12/02
1:05
David, Josef, Maria, Jesus
9
Parabole (1)
Parabel, gelijkenis
2017/01/09
0:23
Nieuw is niet als Oud (“geen nieuwe lap op oude kleding”, “geen nieuwe wijn in oude zakken”)
10
Parabole (2)
Parabel, gelijkenis
2017/01/18
0:26
Duister versus Licht (“een aangemaakte olielamp afdekken” versus “op een staander plaatsen”)
11
Lucifer
lichtbrenger
2017/02/04
0:28
Diabolos, Duivel, Satan, hemelse oorlog, Michaël
12
Iesous
Jezus
2017/02/12
0:51
De ware identiteit van Jezus Christus
13
Chrusos
Goud
2017/03/07
0:31
De verklaring van Daniëls uitleg van Nebukadnezars droom
14
Parousias
Presentie
2017/03/28
0:26
Hoe de verleidingen te weerstaan van de Tegenstrever alias De Wetteloze
15
Glossa
Tong
2017/04/06
0:30
Hoe de ontembare tong te overwinnen (Aan de vruchten kent men de boom, of de wortels)
16
Oikia
Huis
2017/04/19
0:37
Hoe jouw “huis” te bouwen (Wijsheid komt voort uit Weten, dwaasheid komt voort uit geloven)
17
Sinapi
Mosterd
2017/05/02
0:19
De Heerschappij van God is als een klein mosterdzaadje dat de grootste plant wordt onder kruiden
18
Speiron
Zaaier
2017/05/17
0:40
De Gelijkenis van de Zaaier reikt de sleutel aan voor de ontsluiting van alle andere parabels
19
Lampas
Lantaarn
2017/06/01
0:18
De Gelijkenis van de 10 maagden met olielantaarns wachtend op de bruidegom, 5 wijze en 5 dwaze
20
Mina
Geld
2017/06/17
0:35
De Gelijkenis van de Talenten of Mina’s (1 Talent = 60 Shekels, of 1 Mina = 100 Drachmen)
21
Thiria
Wilde Beesten
2017/07/05
0:35
Daniel’s verontrustende eindtijdvisioen in 550 VOOR (Leeuw, Beer, Luipaard, Gehoornd Beest)
22
Jaldabaoth
Geboorte van Chaos
2017/07/25
1:54
Correctie en uitleg van het ‘Geheime Boek van Johannes’ (van de Nag Hammadi-Codices)
23
Huios tou anthropou
Mensenzoon
2017/08/01
0:53
Bewijs voor de ware identiteit van de ‘Mensenzoon’ (in zowel het Oude als Nieuwe Testament)
24
Probata
Schapen
2017/08/24
0:24
Scheiding van de schapen (aan de rechterzijde) en de bokken (aan de linkerzijde)
25
Pleiada
Pleiaden
2017/09/01
0:49
Over sterrenkundige verwijzingen in de Profetie van Amos en het Boek van Job
26
Poimen
Herder
2017/09/22
0:25
Over de Esoterische betekenis van de Gelijkenis van de Goede Herder
27
Protos
Eersten
2017/10/05
0:41
Over het binnengaan van het Koninkrijk Gods: laatsten als eersten, en eersten als laatsten
28
Paradeisos
Paradijs
2017/10/17
0:55
Over het tweede verhaal in het Boek der Genesis, getiteld ‘Het Paradijs’ (in de hoofdstukken 2 en 3)
29
Abel
Paradijs
2017/11/02
0:33
Over het derde verhaal in het Boek der Genesis, met Kaïn en Abel (in het eerste deel van Hoofdstuk 4)
30
Polis
Stadstaat
2017/11/27
0:54
Over het vierde verhaal in het Boek der Genesis, met de voorouders van Noach (in Hoofdstuk 5)
31
Noe
Noach
2017/12/07
0:33
Over de originele bewoordingen van het vijfde verhaal in het boek Genesis, met Noach en de Vloed
32
Kibotos
Kist
2017/12/28
1:04
Over de Esoterische Betekenis van het vijfde verhaal in het boek Genesis, met Noach en de Vloed
33
Diathiki
Verbond
2018/01/09
0:25
Over de Esoterische Betekenis van het zesde verhaal in het boek Genesis (over het Verbond)
34
Ampelon
Wijngaard
2018/01/20
0:20
Over de Esoterische Betekenis van het zevende verhaal in het boek Genesis (vanaf de Wijngaard)
35
Synchysis
Verwarring
2018/02/05
0:24
Over de Esoterische Betekenis van het “Toren-van-Babel”-verhaal.
36
Nebrod
Nimrod
2018/02/20
0:43
Over de opsomming van de na-vloedse bevolkingsgroepen met de eerbetoon aan “de geweldige jager”
37
Thara
Terach
2018/03/06
0:35
Over de afstammingslijn van Noachs zoon Sem tot Abrams vader Terach, en diens migratie
38
Chanaän
Kanaän
2018/03/19
0:49
Over het begin van de Yehudi-fictie met Abrams reis via Kanaän naar Egypte
39
Peirazon
Verleider
2018/04/17
0:28
Over de uitleg van ‘De Verleiding van Christus’ (ook beschikbaar als gratis proefvideo; gewoon erom vragen)
40
Peirasmos
Verleiding
2018/04/24
0:56
Over de uitleg van Psalmen 91 en Deuteronomium 6 en 8
41
Jonas
Jona
2018/05/03
0:34
Over de correcte vertaling van het gehele boek Jona
42
Nineve
Huis van vis
2018/05/25
0:45
Over de Esoterische betekenis van het boek Jona
43
Aima
Bloed
2018/06/12
0:09
Over de correct vertaalde tekst van de eerste “Plaag van Egypte”
44
Rhabdos
Staf
2018/06/23
0:30
Over de Esoterische betekenis van de eerste “Plaag van Egypte”
45
Batrachos
Kikker
2018/07/03
0:21
Over de Esoterische betekenis van de tweede “Plaag van Egypte”
46
Skniphes
Luizen
2018/07/20
0:14
Over de Esoterische betekenis van de derde “Plaag van Egypte”
47
Kynomyia
Hond-vlieg
2018/08/03
0:25
Over de Esoterische betekenis van de vierde “Plaag van Egypte”
48
Thanatos
Dood
2018/08/18
0:12
Over de Esoterische betekenis van de vijfde “Plaag van Egypte”
49
Aithales
Roet
2018/09/03
0:08
Over de Esoterische betekenis van de zesde “Plaag van Egypte”
50
Chalaza
Hagel
2018/09/13
0:20
Over de Esoterische betekenis van de zevende “Plaag van Egypte”
51
Akrida
Sprinkhaan
2018/10/08
0:25
Over de Esoterische betekenis van de achtste “Plaag van Egypte”
52
Skotos
Duisternis
2018/10/22
0:11
Over de Esoterische betekenis van de negende “Plaag van Egypte”
53
Prototokos
Eerstgeborene
2018/11/01
0:30
Over de Esoterische betekenis van de tiende “Plaag van Egypte”
54
Thymos
Begeestering
2018/11/20
0:47
Over het einde van het Esoterische Tien-Plagen-van-Egypte-verhaal
55
Peritomé
Besnijdenis
2018/12/12
0:42
Over de Esoterische betekenis van “besnijdenis”
56
Drakon
Draak
2018/12/17
0:46
Over het verhaal van “Bel en de draak”
57
Athoös
Onschuldig
2019/01/04
0:47
Over het verhaal van “Susanna en de ouderlingen”
58
Hilastérion
Verzoendeksel
2019/01/17
0:23
Over de constructie van de “Ark van het Verbond”
59
Tragos
Bok
2019/02/01
0:44
Over de betekenis van Daniëls achtste hoofdstuk
60
Chalkolibano
Gele wierook
2019/02/26
0:58
Over de betekenis van het eerste Apocalyptische hoofdstuk
61
Nikolaites
Nikolaïeten
2019/03/04
0:33
Over de betekenis van het tweede Apocalyptische hoofdstuk
62
Kollourion
Oogdouche
2019/03/22
0:42
Over de betekenis van het derde Apocalyptische hoofdstuk
63
Thronos
Troon
2019/04/01
0:49
Over de betekenis van het vierde Apocalyptische hoofdstuk
64
Arnion
Lammetje
2019/04/23
0:20
Over de betekenis van het vijfde Apocalyptische hoofdstuk
65
Hippos
Paard
2019/05/02
0:40
Over de betekenis van het zesde Apocalyptische hoofdstuk
66
Sphragis
Zegel
2019/05/14
0:29
Over de betekenis van het zevende Apocalyptische hoofdstuk
67
Libanotos
Wierookvat
2019/06/03
0:18
Over de betekenis van het achtste Apocalyptische hoofdstuk
68
Salpigx
Bazuin
2019/06/18
0:32
Over de betekenis van het negende Apocalyptische hoofdstuk
69
Biblaridion
Boekrolletje
2019/07/02
0:15
Over de betekenis van het tiende Apocalyptische hoofdstuk
70
Martysin
Getuigen
2019/07/10
0:29
Over de betekenis van het elfde Apocalyptische hoofdstuk
71
Diadema
Diadeem
2019/08/01
0:27
Over de betekenis van het twaalfde Apocalyptische hoofdstuk
72
Blasphemia
Blasfemie
2019/08/19
0:37
Over de betekenis van het dertiende Apocalyptische hoofdstuk
73
Therizo
Oogsten
2019/09/03
0:24
Over de betekenis van het veertiende Apocalyptische hoofdstuk
74
Phialé
Kom
2019/09/16
0:13
Over de betekenis van het vijftiende Apocalyptische hoofdstuk
75
Daimonion
Demoon
2019/10/01
0:26
Over de betekenis van het zestiende Apocalyptische hoofdstuk
76
Methysko
Bedwelmen
2019/10/17
0:19
Over de betekenis van het zeventiende Apocalyptische hoofdstuk
77
Strenos
Onbeschaamde luxe
2019/11/01
0:33
Over de betekenis van het achttiende Apocalyptische hoofdstuk
78
Rhomphaia
Slagzwaard
2019/11/18
0:22
Over de betekenis van het negentiende Apocalyptische hoofdstuk
79
Anastasis
Herrijzenis
2019/12/03
0:22
Over de betekenis van het twintigste Apocalyptische hoofdstuk
80
Pylon
Toegangspoort
2019/12/23
0:31
Over de betekenis van het éénentwintigste Apocalyptische hoofdstuk
81
Plateia
Stadsplein
2020/01/03
0:34
Over de betekenis van het tweeëntwintigste en laatste Apocalyptische hoofdstuk
82
Manteion
Waarzeginstrument
2020/01/16
0:42
Over het tweeëntwintigste hoofdstuk van het boek Numeri (deel 1 van Balaäms verhaal)
83
Lelaxefménou
Uitgehouwen rots
2020/02/03
0:22
Over het drieëntwintigste hoofdstuk van het boek Numeri (deel 2 van Balaäms verhaal)
84
Monokerotos
Eenhoorn
2020/02/17
0:27
Over het vierentwintigste hoofdstuk van het boek Numeri (deel 3 van Balaäms verhaal)
85
Phathoura
Pethor
2020/03/04
0:56
Over de Esoterische betekenis van het verhaal over Balaäm en Balak
86
Elpis
Hoop
2020/03/17
0:40
Over het essentiële verschil tussen ware Hoop en valse hoop
87
Kampe
Rups
2020/04/03
0:40
Over de Esoterische betekenis van het eerste Joël-hoofdstuk
88
Epiphanes
Illuster
2020/04/27
0:35
Over de Esoterische betekenis van het tweede Joël-hoofdstuk
89
Ethne
Menigte
2020/05/04
0:42
Over de Esoterische betekenis van het derde en laatste Joël-hoofdstuk
90
Desmous
Ketenen
2020/05/19
0:45
Over de Esoterische betekenis van de hoofdstukken 1 en 2 van Psalmen
91
Abessalom
Vader van vrede
2020/06/01
0:26
Over de Esoterische betekenis van de hoofdstukken 3 en 4 van Psalmen
92
Anomia
Wetteloosheid
2020/06/19
0:29
Over de Esoterische betekenis van de hoofdstukken 5 en 6 van Psalmen
93
Akidia
Onrecht
2020/07/01
0:24
Over de Esoterische betekenis van de hoofdstukken 7 en 8 van Psalmen
94
Diaphthora
Corruptie
2020/07/15
0:47
Over de Esoterische betekenis van de hoofdstukken 9 en 10 van Psalmen
95
Ypsos
Verheven
2020/08/01
0:31
Over de Esoterische betekenis van de hoofdstukken 11 en 12 van Psalmen
96
Saleuó
Wankelen
2020/08/15
0:38
Over de Esoterische betekenis van de hoofdstukken 13 en 14 van Psalmen
97
Stelographia
Stele-inscriptie
2020/09/01
0:32
Over de Esoterische betekenis van de hoofdstukken 15 en 16 van Psalmen
98
Steréomá
Firmament
2020/09/15
1:17
Over de Esoterische betekenis van de hoofdstukken 17 en 18 van Psalmen
99
Dynasteíes
Dynastieën
2020/10/01
0:28
Over de Esoterische betekenis van de hoofdstukken 19 en 20 van Psalmen
100
Moschos
Kalf
2020/10/15
0:38
Over de Esoterische betekenis van de hoofdstukken 21 en 22 van Psalmen
101
Lychnia
Kandelaar
2020/11/01
0:34
Over de gedetailleerde beschrijving van de zevenarmige kandelaar
102
Sabbaton
Zondag
2020/11/13
0:44
Over de Esoterische betekenis van de hoofdstukken 23 en 24 van Psalmen
103
Synédrion
Sanhedrin
2020/12/01
0:31
Over de Esoterische betekenis van de hoofdstukken 25 en 26 van Psalmen
104
Lákkos
Put
2020/12/15
0:29
Over de Esoterische betekenis van de hoofdstukken 27 en 28 van Psalmen
105
Ekstasis
Extase
2021/01/01
0:49
Over de Esoterische betekenis van de hoofdstukken 29 en 30 van Psalmen
106
Synesis
Begrip
2021/01/15
0:32
Over de Esoterische betekenis van de hoofdstukken 31 en 32 van Psalmen
107
Krisis
Oordeel
2021/02/01
0:54
Over de Evangelische kernbegrippen vader en zoon (Joh. 5:19–47)
108
Hysteréma
Tekortkoming
2021/02/15
0:51
Over de Esoterische betekenis van de hoofdstukken 33 en 34 van Psalmen
109
Eschatología
Eschatologie
2021/03/01
0:33
Over de Esoterische betekenis van hoofdstuk 1 van de “Brief aan de Hebreeën”
110
Archiereus
Opperpriester
2021/03/15
0:54
Over de Esoterische betekenis van hoofdstuk 2 van de “Brief aan de Hebreeën”
111
Homologia
Belijdenis
2021/04/01
1:06
Over de Esoterische betekenis van hoofdstuk 3 van de “Brief aan de Hebreeën”
112
Katapausis
Rustplaats
2021/04/15
0:43
Over de Esoterische betekenis van hoofdstuk 4 van de “Brief aan de Hebreeën”
113
Hiketéria
Olijftak
2021/05/01
0:41
Over de Esoterische betekenis van hoofdstuk 5 van de “Brief aan de Hebreeën”
114
Katapetasma
Sluier
2021/05/12
0:40
Over de Esoterische betekenis van hoofdstuk 6 van de “Brief aan de Hebreeën”
115
Hierósuné
Priesterschap
2021/06/01
0:54
Over de Esoterische betekenis van hoofdstuk 7 van de “Brief aan de Hebreeën”
116
Skéné
Tent
2021/06/15
0:30
Over de Esoterische betekenis van hoofdstuk 8 van de “Brief aan de Hebreeën”
117
Diathemenou
Erflater
2021/07/01
0:50
Over de Esoterische betekenis van hoofdstuk 9 van de “Brief aan de Hebreeën”
118
Dianoia
Redenering
2021/07/15
1:06
Over de Esoterische betekenis van hoofdstuk 10 van de “Brief aan de Hebreeën”
119
Misthapodotés
Betaalmeester
2021/08/01
1:12
Over de Esoterische betekenis van hoofdstuk 11 van de “Brief aan de Hebreeën”
120
Paideia
Disciplinering
2021/08/15
0:40
Over de Esoterische betekenis van hoofdstuk 12 van de “Brief aan de Hebreeën”
121
Philadelphia
Naastenliefde
2021/09/01
0:46
Over de Esoterische betekenis van hoofdstuk 13 van de “Brief aan de Hebreeën”
122
Mulos
Molensteen
2021/09/15
0:41
Over de Esoterische betekenis van “Mattheüs” hoofdstuk 18
123
Oikonomos
Rentmeester
2021/10/01
1:27
Over de Esoterische betekenis van “Lukas” hoofdstuk 12

Na precies 5 jaar videopresentaties te hebben uitgebracht (waarbij TV stond voor ‘TeleVisie’), is Heelige Schrift TV vanaf oktober 2021 verdergegaan als TekstVersie. Hierin wordt de Esoterische betekenis van ieder Bijbelvers helemaal uitgeschreven. Deze afleveringen zijn alleen toegankelijk voor abonnees op Heelige Schrift TV.

Hieronder staat telkens tussen vierkante haken, dus zo: [x], het nummer van de betreffende aflevering van Heelige Schrift TV waarin de aangehaalde hoofdstukken en verzen worden besproken. Voorafgaand aan Heelige Schrift TV is er een Wholly Science Masterclass-video gemaakt over de Eindtijdprofetie, waarvan de trailer vrijelijk kan worden bekeken:

Hieronder wordt deze Masterclass-video gemaakt over de Eindtijdprofetie aangeduid met het cijfer nul [0].


Canonieke Boeken van het Oude Testament (#39)

titel hoofdstuk : verzen
Genesis 1:1-31[6], 2:1-4[6], 2:4b-25[28], 3:1-24[28], 4:1-16[29], 4:17-26[30], 5:1-32[30], 6:1-22[31, 32], 7:1-24[31, 32], 8:1-22[31, 32], 9:1-19[33], 9:20-29[34], 10:1-32[36], 10:8-10[2], 11:1-9[2, 35], 11:10-32[37], 12:1-20[38], 17:9-14[55], 25:25-34[1], 32:25-32[1], 35:1-29[8]
Exodus 4:19-26[55], 7:1-25[43, 44], 7:26-29[45], 8:1-11[45], 8:12-15[46], 8:16-28[47], 9:1-7[48], 9:8-12[49], 9:13-35[50], 10:1-20[51], 10:21-29[52], 11:1-10[53], 12:1-36[54], 20:1-17[5], 25:10-22[58], 25:31-40[101]
Leviticus -
Numeri 22:1-41[82,85], 23:1-30[83,85], 24:1-25[84,85]
Deuteronomium 4:24[12], 5:6-21[5], 6:1-25[40], 8:1-20[40], 10:12-18[55]
Jozua -
Richteren -
Ruth -
I Samuël 16:1-23[8]
II Samuël -
I Koningen 7:49[101]
II Koningen -
I Kronieken (III Koningen) -
II Kronieken (IV Koningen) -
Ezra -
Nehemia -
Esther -
Job 9:1-10[25], 38:31-33[25]
Psalmen 1:1-6[90], 2:1-13[90], 3:1-9[91], 4:1-9[91], 5:1-13[92], 6:1-11[92], 7:1-18[93], 8:1-10[93], 9:1-39[94], 10:1-7[94], 11:1-9[95], 12:1-6[95], 13:1-9[96], 14:1-5[96], 15:1-11[97], 16:1-15[97], 17:1-51[98], 18:1-15[98], 19:1-10[99], 20:1-14[99], 21:1-32[100], 22:1-6[100], 23:1-10[102], 24:1-22[102], 25:1-12[103], 26:1-14[103], 27:1-9[104], 28:1-11[104], 29:1-13[105], 30:1-25[105], 31:1-11[106], 32:1-22[106], 33:1-23[108], 34:1-28[108], 91:1-16[40]
Spreuken -
Prediker -
Hooglied -
Jesaja 13:1-22[3], 14:12[11], 47:1-15[2]
Jeremia 50:1-46[3], 51:1-64[2]
Klaagliederen -
Ezechiël 38:1-23[3]
Daniël 2:31-45[13], 7:1-28[21], 8:1-27[59], 9:24-27[0, 23], 11:1-45[3], 12:1-13[3], 13:1-64[57], 14:1-42[56]
Hosea -
Joël 1:1-20[87], 2:1-32[88], 3:1-21[89]
Profetie van Amos 5:1-27[25]
Obadja -
Jona 1:1-16[41,42], 2:1-11[41,42], 3:1-10[41,42], 4:1-11[41,42]
Micha -
Nahum -
Habakkuk -
Sefanja -
Haggaï -
Zacharia -
Maleachi 4:2[12]

Canonieke Boeken van het Nieuwe Testament (#27)

titel hoofdstuk : verzen
Het Evangelie volgens Mattheüs 2:1-12[8], 4:1-11[39], 5:13-16[10], 6:19-24[10], 7:1-29[16], 9:16-17[9], 13:1-23[18], 13:24-32[17], 18:1-35[122], 19:16-30[27], 19:17[5], 20:1-16[27], 21:5-7[12], 22:36-40[5], 25:1-13[19], 25:14-30[20], 25:31-46[24]
Het Evangelie volgens Markus 1:9-13[39], 2:21-22[9], 4:1-20[18], 4:21-25[10], 4:26-32[17], 10:20-31[27]
Het Evangelie volgens Lukas 2:1-20[8], 4:1-13[39], 5:36-39[9], 6:47-49[16], 8:1-15[18], 8:16-18[10], 10:18[11], 11:33-36[10], 12:1-59[123], 13:18-19[17], 13:20-30[27], 19:12-27[20], 22:10[12]
Het Evangelie volgens Johannes 1:1-5[4], 5:19-47[107], 6:26-40[8], 8:12[4, 12], 8:44[11], 9:5[12], 10:1-18[26], 12:23-50[23], 12:46[12]
Handelingen van de Apostelen -
Romeinen 8:18-30[86]
I Korinthiërs -
II Korinthiërs 11:14[11]
Galaten -
Efeziërs 5:14[12]
Filippenzen -
Kolossenzen -
De eerste brief aan de Thessalonicenzen -
De tweede brief aan de Thessalonicenzen 2:1-17[14]
I Timotheüs -
II Timotheüs -
Titus -
Filemon -
Woord van Aansporing (“Hebreeën”) 1:1-14[109], 2:1-18[110], 3:1-19[111], 4:1-16[112], 5:1-14[113], 6:1-20[114], 7:1-28[115], 8:1-13[116], 9:1-28[117], 10:1-39[118], 11:1-40[119], 12:1-29[120], 13:1-25[121]
De brief van Jakobus 3:1-18[15]
I Petrus 4:10[1]
II Petrus -
I Johannes -
II Johannes -
III Johannes -
De brief van Judas 1:6[11]
Openbaring 1:1-20[60], 2:1-29[61], 3:1-22[62], 4:1-11[12,63], 5:1-14[64], 6:1-17[65], 7:1-17[66], 8:1-13[67], 8:10-11[25], 9:1-21[68], 10:1-11[69], 11:1-19[70], 12:1-17[11,71], 13:1-18[2,72], 14:1-20[73], 15:1-8[74], 16:1-21[75], 17:1-18[2,76], 18:1-24[2,77], 19:1-21[78], 20:1-15[79], 21:1-27[80], 22:1-19[81]

Apocriefe Boeken

titel aflevering
Apocriefen [15]
Didache [7]
Pistis Sophia [4]
De Nag Hammadi-geschriften [4]

De titels van de veertien boeken van de Apocriefen zoals opgenomen in de door de Engelse Koning James I geautoriseerde vertaalde versie van de Bijbel zijn in de Statenvertaling als volgt vertaald: Ezra (3 & 4), Tobit (Tobias), Judith, Boek der Wijsheid (Wijsheid van Salomo), Jezus Sirach (Ecclesiasticus), Baruch (inclusief de brief van Jeremia: Baruch 6), Esther (het apocriefe deel), Gebed van Azaria (Daniël 3), Gezang in de vuuroven (Daniël 3), Susanna (Daniël 13), Bel en de draak (Daniël 14), Gebed van Manasse, en Makkabeeën (1, 2 & 3).


De 52 geschriften die in de vierde eeuw van ons huidige jaartelling werden gebonden in de 13 Nag Hammadi-Codices (NHC) zijn getiteld:

 1. NHC I.1 : Gebed van de apostel Paulus
 2. NHC I.2 : Apocryphon volgens Jacobus
 3. NHC I.3 : Evangelie der Waarheid
 4. NHC I.4 : Verhandeling over de Opstanding
 5. NHC I.5 : Drievoudige Verhandeling
 6. NHC II.1 : Apocryphon volgens Johannes : 1-79 [22]
 7. NHC II.2 : Evangelie volgens Didymos Judas Thomas (meestal ingekort tot het “Evangelie van Thomas”) : 86 [20]
 8. NHC II.3 : Evangelie naar Philippus
 9. NHC II.4 : De aard van de Machten
 10. NHC II.5 : Oorsprong van de Wereld
 11. NHC II.6 : Verhandeling over de Ziel
 12. NHC II.7 : Boek van Thomas de Strijder
 13. NHC III.1 : Apocryphon volgens Johannes : 1-79 [22]
 14. NHC III.2 : Heelige boek van de grote onzichtbare Geest
 15. NHC III.3 : Eugnostus de Gezegende
 16. NHC III.4 : Sophia (Wijsheid) van Jezus Christus
 17. NHC III.5 : Dialoog van de Verlosser
 18. NHC IV.1 : Apocryphon volgens Johannes : 1-79 [22]
 19. NHC IV.2 : Heelige boek van de grote onzichtbare Geest
 20. NHC V.1 : Eugnostus de Gelukzalige
 21. NHC V.2 : Apocalypse (Openbaring) van Paulus
 22. NHC V.3 : Eerste Apocalypse (Openbaring) van Jacobus
 23. NHC V.4 : Tweede Apocalypse (Openbaring) van Jacobus
 24. NHC V.5 : Apocalypse (Openbaring) van Adam
 25. NHC VI.1 : Handelingen van Petrus en de Twaalf Apostelen
 26. NHC VI.2 : Donder: Volmaakt Bewustzijn
 27. NHC VI.3 : Authentieke Leer
 28. NHC VI.4 : Begrip van onze grote Kracht
 29. NHC VI.5 : Een deel van Plato’s Politeia (De Staat), Gnostische Versie
 30. NHC VI.6 : Verhandeling over de achtste en negende Hemelsfeer
 31. NHC VI.7 : Dankgebed
 32. NHC VI.8 : Asclepius
 33. NHC VII.1 : Weergave van Seëm
 34. NHC VII.2 : Tweede verhandeling van de Grote Seth
 35. NHC VII.3 : Openbaring van Petrus
 36. NHC VII.4 : Lessen van Sylvanus
 37. NHC VII.5 : Drie Stèles van Seth
 38. NHC VIII.1 : Zostrianus
 39. NHC VIII.2 : Brief van Petrus aan Filippus
 40. NHC IX.1 : Melchisedek
 41. NHC IX.2 : Gedachte van Norea
 42. NHC IX.3 : Ware getuigenis
 43. NHC X.1 : Marsanes
 44. NHC XI.1 : Uitleg van de Gnosis
 45. NHC XI.2 : Valentiniaanse verhandeling
 46. NHC XI.3 : Allogenes
 47. NHC XI.4 : Hypsiphrone
 48. NHC XII.1 : Spreuken van Sextus
 49. NHC XII.2 : Evangelie der Waarheid
 50. NHC XII.3 : Fragmenten
 51. NHC XIII.1 : Drie gestalten van de Eerste Gedachte
 52. NHC XIII.2 : Oorsprong van de Wereld

Twee van de hierboven opgesomde Nag Hammadi-geschriften maken ook deel uit van de Berlijn-Codex (BC):


Nuttige websites voor zelfstudie:


Deze overzichtspagina van Heelige Schrift TV is ook beschikbaar in het Engels.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2021/10/15.