Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Heelige Schrift Exegese TekstVersie

Over de Heelmakende betekenis van de oorspronkelijke Schrift

Heelige Schrift TV

De eerste 123 afleveringen van Heelige Schrift TV werden uitgebracht als videopresentaties (waarbij TV stond voor ‘TeleVisie’). Na dit precies 5 jaar te hebben gedaan is besloten om de afleveringen vanaf oktober 2021 voortaan uit te brengen als TekstVersie. Hierin wordt de Esoterische betekenis van ieder Bijbelvers helemaal uitgeschreven. Deze afleveringen zijn alleen toegankelijk voor abonnees op Heelige Schrift TV.

De herstelde Bijbel

Abonnees op Heelige Schrift TV kunnen vanaf oktober 2021 wekelijks deelnemen aan interactieve Bijbelstudie via videoconferenties. Ter voorbereiding leest iedere Bijbelstudent vooraf het aangegeven hoofdstuk aandachtig door en probeert te achterhalen wat hiervan de Esoterische betekenis zou kunnen zijn. In een dialoogvorm worden de aldus gevonden betekenissen met elkaar vergeleken tijdens de videoconferentie.


Inhoud per aflevering

afl. titel betekenis datum blz. omschrijving
123
Oikonomos
Rentmeester
2021/10/01
10
Over de Esoterische betekenis van “Lukas” hoofdstuk 12
124
Mamónas
Bezittingen
2021/10/15
6
Over de Esoterische betekenis van “Lukas” hoofdstuk 16
125
Metanoia
Bekering
2021/11/01
4
Over de Esoterische betekenis van “Lukas” hoofdstuk 15
126
Skandalon
Struikelblok
2021/11/15
7
Over de Esoterische betekenis van “Lukas” hoofdstuk 17

Hieronder staat telkens tussen vierkante haken, dus zo: [x], het nummer van de betreffende aflevering van Heelige Schrift TV waarin de Esoterische betekenis van het betreffende hoofdstuk wordt beschreven.


Het Evangelie

De TekstVersie van Heelige Schrift TV beperkt zich in eerste instantie tot het Evangelie.

  1. To kata Matthaion Euangelion (1 – 28) Het Evangelie volgens Matthaios (“Mattheüs”) :
  2. To kata Markon Euangelion (1 – 16) Het Evangelie volgens Markos (“Markus”) :
  3. To kata Loukan Euangelion (1 – 24) Het Evangelie volgens Loukas (“Lukas”) : 12:1–59[123], 15:1–32[125], 16:1–31[124], 17:1–37[126]
  4. To kata Ioannen Euangelion (1 – 21) Het Evangelie volgens Ioannes (“Johannes”) :

Deze webpagina over de TextVersie van Heelige Schrift TV is ook beschikbaar in het Engels.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2021/11/15.