Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Heelige Schrift Exegese TekstVersie

Over de Heelmakende betekenis van de oorspronkelijke Schrift

Heelige Schrift TV

De eerste 123 afleveringen van Heelige Schrift TV werden uitgebracht als videopresentaties (waarbij TV stond voor ‘TeleVisie’). Na dit precies 5 jaar te hebben gedaan is besloten om de afleveringen vanaf oktober 2021 voortaan uit te brengen als TekstVersie. Hierin wordt de Esoterische betekenis van ieder Bijbelvers helemaal uitgeschreven. Deze afleveringen zijn alleen toegankelijk voor abonnees op Heelige Schrift TV.

De herstelde Bijbel

Inhoud per aflevering

afl. titel betekenis datum blz. omschrijving
123
Oikonomos
Rentmeester
2021/10/01
10
Over de Esoterische betekenis van “Lukas” hoofdstuk 12
124
Mamónas
Bezittingen
2021/10/15
6
Over de Esoterische betekenis van “Lukas” hoofdstuk 16
125
Metanoia
Bekering
2021/11/01
4
Over de Esoterische betekenis van “Lukas” hoofdstuk 15
126
Skandalon
Struikelblok
2021/11/15
7
Over de Esoterische betekenis van “Lukas” hoofdstuk 17
127
Proseuchomai
Bidden
2021/12/01
7
Over de Esoterische betekenis van “Lukas” hoofdstuk 18
128
Sótéria
Verlossing
2021/12/15
7
Over de Esoterische betekenis van “Lukas” hoofdstuk 19
129
Baptisma
Onderdompeling
2022/01/01
7
Over de Esoterische betekenis van “Lukas” hoofdstuk 20
130
Mylos
Molensteen
2022/01/15
5
Over de Esoterische betekenis van “Mattheüs” hoofdstuk 18
131
Epiphanés
Glorieus
2022/02/01
4
Over de Esoterische betekenis van “Maleachi” hoofdstuk 1
132
Hypóleimma
Residu
2022/02/15
4
Over de Esoterische betekenis van “Maleachi” hoofdstuk 2
133
Eisodos
Binnenkomst
2022/03/01
4
Over de Esoterische betekenis van “Maleachi” hoofdstuk 3
134
Kalamé
Stoppels
2022/03/15
2
Over de Esoterische betekenis van “Maleachi” hoofdstuk 4
135
Ampelourgos
Wijngaardenier
2022/04/01
6
Over de Esoterische betekenis van “Lukas” hoofdstuk 13
136
Hydrópikos
Waterzuchtig
2022/04/15
6
Over de Esoterische betekenis van “Lukas” hoofdstuk 14
137
Theophilos
Vriend van Theos
2022/05/01
11
Over de Esoterische betekenis van “Lukas” hoofdstuk 1
138
Oikoumené
Bewoonde wereld
2022/05/15
7
Over de Esoterische betekenis van “Lukas” hoofdstuk 2
139
Orgé
Toorn
2022/06/01
6
Over de Esoterische betekenis van “Lukas” hoofdstuk 3
140
Diabolos
Lasteraar
2022/06/15
7
Over de Esoterische betekenis van “Lukas” hoofdstuk 4
141
Astheneia
Zwakheid
2022/07/01
6
Over de Esoterische betekenis van “Lukas” hoofdstuk 5
142
Apostolos
Gedelegeerde
2022/07/15
9
Over de Esoterische betekenis van “Lukas” hoofdstuk 6
143
Phagos
Veelvraat
2022/08/01
7
Over de Esoterische betekenis van “Lukas” hoofdstuk 7
144
Legión
Legioen
2022/08/15
9
Over de Esoterische betekenis van “Lukas” hoofdstuk 8
145
Episitismos
Proviand
2022/09/01
10
Over de Esoterische betekenis van “Lukas” hoofdstuk 9
146
Hebdomékonta
Zeventig
2022/09/15
7
Over de Esoterische betekenis van “Lukas” hoofdstuk 10
147
Apostomatizó
Catechiseren
2022/10/01
12
Over de Esoterische betekenis van “Lukas” hoofdstuk 11
148
Martyrion
Getuigenis
2022/10/15
6
Over de Esoterische betekenis van “Lukas” hoofdstuk 21
149
Anógeon
Bovenkamer
2022/11/01
11
Over de Esoterische betekenis van “Lukas” hoofdstuk 22
150
Stauros
Paal
2022/11/15
8
Over de Esoterische betekenis van “Lukas” hoofdstuk 23
151
Mnémeion
Herdenkingsplaats
2022/12/01
7
Over de Esoterische betekenis van “Lukas” hoofdstuk 24
152
Stereóma
Hechtheid
2022/12/15
7
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 1
153
Paradeisos
Paradijs
2023/01/01
6
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 2
154
Ophis
Slang
2023/01/15
4
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 3
155
Phylax
Bewaker
2023/02/01
5
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 4
156
Idea
Vorm
2023/02/15
5
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 5
157
Gigantes
Reuzen
2023/03/01
5
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 6
158
Kataklysmos
Cataclysme
2023/03/15
4
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 7
159
Holokautóma
Heelige Opoffering
2023/04/01
3
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 8
160
Ampelón
Wijngaard
2023/04/15
5
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 9
161
Ethnos
Etniciteit
2023/05/01
5
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 10
162
Purgos
Toren
2023/05/15
6
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 11
163
Aigyptos
Egypte
2023/06/01
4
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 12
164
Adelphos
Broer
2023/06/15
4
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 13
165
Pharagx
Vallei
2023/07/01
5
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 14
166
Misthos
Loon
2023/07/15
3
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 15
167
Paidiské
Dienstmeid
2023/08/01
3
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 16
168
Peritemnó
Besnijden
2023/08/15
4
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 17
169
Spodos
As
2023/09/01
5
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 18
170
Orthros
Dageraad
2023/09/15
6
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 19
171
Theosebeia
Godsvrucht
2023/10/01
3
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 20
172
Elato
Dennenboom
2023/10/15
5
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 21
173
Holokárposis
Geheel-brandopbrengst
2023/11/01
4
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 22
174
Mnémeion
Graf
2023/11/15
3
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 23
175
Parthenos
Maagd
2023/12/01
10
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 24
176
Prótotokia
Geboorterechten
2023/12/15
5
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 25
177
Eurychoría
Uitgestrektheid
2024/01/01
5
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 26
178
Ekstasis
Verbijstering
2024/01/15
6
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 27
179
Klimax
Ladder
2024/02/01
4
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 28
180
Gamos
Bruiloft
2024/02/15
5
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 29
181
Misthos
Loon
2024/03/01
6
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 30
182
Bounos
Heuvel
2024/03/15
8
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 31
183
Neuron
Zenuw
2024/04/01
5
Over de Esoterische betekenis van Genesis hoofdstuk 32

Pateo’s Oorspronkelijke Versie (POV) van de Bijbel

Hieronder staat telkens tussen vierkante haken, dus zo: [x], het nummer van de betreffende aflevering van Heelige Schrift TV waarin de Esoterische betekenis van het betreffende hoofdstuk wordt beschreven.
Palaiá Diathíki (Oude Testament)


Pentátefchos (De Vijf Boekrollen)

 1. Genesis (1 – 50) Genesis : 1:1–31[152], 2:1–25[153], 3:1–24[154], 4:1–26[155], 5:1–32[156], 6:1–22[157], 7:1–24[158], 8:1–22[159], 9:1–29[160], 10:1–32[161], 11:1–32[162], 12:1–20[163], 13:1–18[164], 14:1–24[165], 15:1–21[166], 16:1–16[167], 17:1–27[168], 18:1–33[169], 19:1–38[170], 20:1–18[171], 21:1–34[172], 22:1–24[173], 23:1–20[174], 24:1–67[175], 25:1–34[176], 26:1–35[177], 27:1–46[178], 28:1–22[179], 29:1–35[180], 30:1–43[181], 31:1–55[182], 32:1–32[183]
 2. Exodos (1 – 40) Exodus
 3. Levitikon (1 – 27) Leviticus
 4. Arithmoi (1 – 36) Numeri
 5. Deuteronomion (1 – 34) Deuteronomium

Historia (“Historie”)

 1. Iesous Naue (Jozua) : 1 – 24
 2. Kritai (Richteren) : 1 – 21
 3. Routh (Ruth) : 1 – 4
 4. Basileion A (1 Samuël) : 1 – 31
 5. Basileion B (2 Samuël) : 1 – 24
 6. Basileion C (1 Koningen) : 1 – 22
 7. Basileion D (2 Koningen) : 1 – 25
 8. Paraleipomenon A (1 Kronieken) : 1 – 29
 9. Paraleipomenon B (2 Kronieken) : 1 – 36
 10. Esdras A (1 Ezra) : 1 – 9
 11. Esdras B (2 Ezra) : 1 – 10 / 11 – 24 Neemias (Nehemia)
 12. Esther : 1 – 10
 13. Ioudith (Judith) : 1 – 16
 14. Tobit (Tobias) : 1 – 14
 15. Makkabaion A (1 Makkabeeën) : 1 – 16
 16. Makkabaion B (2 Makkabeeën) : 1 – 15
 17. Makkabaion C (3 Makkabeeën) : 1 – 7
 18. Makkabaion D (4 Makkabeeën) : 1 – 18

Poiesi (Poëzie)

 1. Psalmoi (Psalmen) : 1 – 151
 2. Paroimiai (Spreuken) : 1 – 28
 3. Ekklesiastes (Prediker) : 1 – 12
 4. Asma Asmaton (Hooglied) : 1 – 8
 5. Iob (Job) : 1 – 42
 6. Sofia Salomontos (Wijsheid van Salomo) : 1 – 19
 7. Sofia Iesou Seirach (Wijsheid van Seirachs zoon Jezus) : 1 – 51
 8. Psalmoi Salomontos (Psalmen van Salomo) : 1 – 18

Profiteies (Profetieën)

 1. Dodeka (De Twaalf [kleinere profeten]):
  1. Hoseé (1 – 14) Hosea
  2. Amos (1 – 9) Amos
  3. Michaias (1 – 18) Micha
  4. Ioel (1 – 7) Joël
  5. Obdias (1:1–21) Obadja
  6. Ionas (1 – 4) Jona
  7. Naoům (1 – 3) Nahum
  8. Ambakum (1 – 3) Habakuk
  9. Sophonias (1 – 3) Zefanja
  10. Angaios (1 – 2) Haggai
  11. Zacharias (1 – 14) Zacharia
  12. Malachias (1 – 4) Maleachi : 1:1–14[131], 2:1–17[132], 3:1–18[133], 4:1–6[134]
 2. Esaďas (Jesaja) : 1 – 66
 3. Hieremias (Jeremia) : 1 – 52
 4. Barouch (Baruch) : 1 – 5
 5. Threnoi (Klaagliederen) : 1 – 5
 6. Epistoli Ieremiou (Brief van Jeremia) : 1:1–72
 7. Iezekiel (Ezechiël) : 1 – 48
 8. Daniel (Daniël) : 1 – 12 / 13:1–64 Sosanna (Susanna) / 14:1–41 Bel & Drakon (Bel & de Draak)


Kainí Diathíki (Nieuwe Testament)

 1. To kata Matthaion Euaggélion (1 – 28) Het Evangelie volgens Matthaios (“Mattheüs”) : 18:1–35[130]
 2. To kata Markon Euaggélion (1 – 16) Het Evangelie volgens Markos (“Markus”) : –
 3. To kata Loukan Euaggélion (1 – 24) Het Evangelie volgens Loukas (“Lukas”) : 1:1–80[137], 2:1–52[138], 3:1–38[139], 4:1–44[140], 5:1–39[141], 6:1–49[142], 7:1–50[143], 8:1–56[144], 9:1–62[145], 10:1–42[146], 11:1–54[147], 12:1–59[123], 13:1–35[135], 14:1–35[136], 15:1–32[125], 16:1–31[124], 17:1–37[126], 18:1–43[127], 19:1–48[128], 20:1–47[129], 21:1–38[148], 22:1–71[149], 23:1–56[150], 24:1–53[151]
 4. To kata Ioánnen Euaggélion (1 – 21) Het Evangelie volgens Ioánnes (“Johannes”) : –
 5. Praxeis (Handelingen) : 1 – 28
 6. Epistoli pros Romaious (Brief aan de Romeinen) : 1 – 16
 7. Epistoli pros Korinthious A (Brief 1 aan de Korinthiërs) : 1 – 16
 8. Epistoli pros Korinthious B (Brief 2 aan de Korinthiërs) : 1 – 13
 9. Epistoli pros Galatas (Brief aan de Galaten) : 1 – 6
 10. Epistoli pros Ephesious (Brief aan de Epheziërs) : 1 – 6
 11. Epistoli pros Philmona (Brief aan de Philippenzen) : 1 – 4
 12. Epistoli pros Kolossaeis (Brief aan de Kolossenzen) : 1 – 4
 13. Epistoli pros Thessalonikeis A (Brief 1 aan de Tessalonicenzen) : 1 – 5
 14. Epistoli pros Thessalonikeis B (Brief 2 aan de Tessalonicenzen) : 1 – 3
 15. Epistoli pros Timotheon A (Brief 1 aan Timotheüs) : 1 – 6
 16. Epistoli pros Timotheon B (Brief 2 aan Timotheüs) : 1 – 4
 17. Epistoli pros Titon (Brief aan Titus) : 1 – 3
 18. Epistoli pros Philmona (Brief aan Philemon) : 1:1–25
 19. Logos tes parakleseos (Woord van Aansporing) : 1 – 13 [uitleg]
 20. Epistoli Iakbou (Brief van Jakobus) : 1 – 5
 21. Epistoli Petrou A (Brief 1 van Petrus) : 1 – 5
 22. Epistoli Petrou B (Brief 2 van Petrus) : 1 – 3
 23. Epistoli Ioannou A (Brief 1 van Johannes) : 1 – 5
 24. Epistoli Ioannou B (Brief 2 van Johannes) : 1:1–13
 25. Epistoli Ioannou C (Brief 3 van Johannes) : 1:1–15
 26. Epistoli Iouda (Brief van Judas) : 1:1–25
 27. Apokalypsis (Openbaring) : 1 – 22 [uitleg]

Deze webpagina over de TekstVersie van Heelige Schrift TV is ook beschikbaar in het Engels.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2024/04/01.