Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Biblos

De herstelde Bijbel

De herstelde Bijbel

De auteurs van de boeken van het Nieuwe Testament van de Bijbel lazen de boeken (of eigenlijk boekrollen) van het Oude Testament in het Grieks. Deze Griekse boekrollen zijn gemaakt sinds het jaar 250 vóór onze huidige jaartelling, want vanaf die tijd kregen 70 geleerden de opdracht om deze geschriften te vertalen vanuit een oude geschreven taal genaamd “Ketav Ivri”, afkomstig uit het Fenicische schrift. Deze oude Griekse vertaling van het Oude Testament van de Bijbel staat tegenwoordig bekend als de Septuagint, afgeleid van het Latijnse woord voor 70 (of LXX in Romeinse cijfers). De bewering dat de boeken van het Oude Testament van de Bijbel oorspronkelijk zouden zijn geschreven in het Hebreeuws, is onjuist. De Hebreeuwse vertalingen van deze boeken, opgenomen in de Thora en de Tenach (of de Mikra), dateren uit de Middeleeuwen.Palaiá Diathíki Oude Testament


Pentátefchos (De Vijf Boekrollen)

 1. Genesis (1 – 50) Genesis : 1 – 11 / 12 – 50 [uitleg]
 2. Exodos (1 – 40) Exodus : 1 – 6 / 7 – 11 / 12 – 40 [uitleg]
 3. Levitikon (1 – 27) Leviticus :
 4. Arithmoi (1 – 36) Numeri :
 5. Deuteronomion (1 – 34) Deuteronomium :

Historia (“Historie”)

 1. Iesous Naue (Jozua) : 1 – 24
 2. Kritai (Richteren) : 1 – 21
 3. Routh (Ruth) : 1 – 4
 4. Basileion A (1 Samuël) : 1 – 31
 5. Basileion B (2 Samuël) : 1 – 24
 6. Basileion C (1 Koningen) : 1 – 22
 7. Basileion D (2 Koningen) : 1 – 25
 8. Paraleipomenon A (1 Kronieken) : 1 – 29
 9. Paraleipomenon B (2 Kronieken) : 1 – 36
 10. Esdras A (1 Ezra) : 1 – 9
 11. Esdras B (2 Ezra) : 1 – 10 / 11 – 24 Neemias (Nehemia)
 12. Esther : 1 – 10
 13. Ioudith (Judith) : 1 – 16
 14. Tobit (Tobias) : 1 – 14
 15. Makkabaion A (1 Makkabeeën) : 1 – 16
 16. Makkabaion B (2 Makkabeeën) : 1 – 15
 17. Makkabaion C (3 Makkabeeën) : 1 – 7
 18. Makkabaion D (4 Makkabeeën) : 1 – 18

Poiesi (Poëzie)

 1. Psalmoi (Psalmen) : 1 – 151
 2. Paroimiai (Spreuken) : 1 – 28
 3. Ekklesiastes (Prediker) : 1 – 12
 4. Asma Asmaton (Hooglied) : 1 – 8
 5. Iob (Job) : 1 – 42
 6. Sofia Salomontos (Wijsheid van Salomo) : 1 – 19
 7. Sofia Iesou Seirach (Wijsheid van Seirachs zoon Jezus) : 1 – 51
 8. Psalmoi Salomontos (Psalmen van Salomo) : 1 – 18

Profiteies (Profetieën)

 1. Dodeka (De Twaalf [kleinere profeten]):
  1. Hoseé (1 – 14) Hosea
  2. Amos (1 – 9) Amos
  3. Michaias (1 – 18) Micha
  4. Ioel (1 – 7) Joël
  5. Obdias (1:1–21) Obadja
  6. Ionas (1 – 4) Jona
  7. Naoům (1 – 3) Nahum
  8. Ambakum (1 – 3) Habakuk
  9. Sophonias (1 – 3) Zefanja
  10. Angaios (1 – 2) Haggai
  11. Zacharias (1 – 14) Zacharia
  12. Malachias (1 – 4) Maleachi
 2. Esaďas (Jesaja) : 1 – 66
 3. Hieremias (Jeremia) : 1 – 52
 4. Barouch (Baruch) : 1 – 5
 5. Threnoi (Klaagliederen) : 1 – 5
 6. Epistoli Ieremiou (Brief van Jeremia) : 1:1–72
 7. Iezekiel (Ezechiël) : 1 – 48
 8. Daniel (Daniël) : 1 – 12 / 13:1–64 Sosanna (Susanna) / 14:1–41 Bel & Drakon (Bel & de Draak)


Kainí Diathíki (Nieuwe Testament)

 1. To kata Matthaion Euangelion (1 – 28) Het Evangelie volgens Matthaios (“Mattheüs”) : [18]
 2. To kata Markon Euangelion (1 – 16) Het Evangelie volgens Markos (“Markus”) :
 3. To kata Loukan Euangelion (1 – 24) Het Evangelie volgens Loukas (“Lukas”) : [12]
 4. To kata Ioannen Euangelion (1 – 21) Het Evangelie volgens Ioannes (“Johannes”) :
 5. Praxeis (Handelingen) : 1 – 28
 6. Epistoli pro Romaious (Brief aan de Romeinen) : 1 – 16
 7. Epistoli pros Korinthious A (Brief 1 aan de Korinthiërs) : 1 – 16
 8. Epistoli pros Korinthious B (Brief 2 aan de Korinthiërs) : 1 – 13
 9. Epistoli pros Galatas (Brief aan de Galaten) : 1 – 6
 10. Epistoli pros Ephesious (Brief aan de Epheziërs) : 1 – 6
 11. Epistoli pros Philmona (Brief aan de Philippenzen) : 1 – 4
 12. Epistoli pros Kolossaeis (Brief aan de Kolossenzen) : 1 – 4
 13. Epistoli pros Thessalonikeis A (Brief 1 aan de Tessalonicenzen) : 1 – 5
 14. Epistoli pros Thessalonikeis B (Brief 2 aan de Tessalonicenzen) : 1 – 3
 15. Epistoli pros Timotheon A (Brief 1 aan Timotheüs) : 1 – 6
 16. Epistoli pros Timotheon B (Brief 2 aan Timotheüs) : 1 – 4
 17. Epistoli pros Titon (Brief aan Titus) : 1 – 3
 18. Epistoli pros Philmona (Brief aan Philemon) : 1:1–25
 19. Logos tes parakleseos (Woord van Aansporing) : 1 – 13 [uitleg]
 20. Epistoli Iakbou (Brief van Jakobus) : 1 – 5
 21. Epistoli Petrou A (Brief 1 van Petrus) : 1 – 5
 22. Epistoli Petrou B (Brief 2 van Petrus) : 1 – 3
 23. Epistoli Ioannou A (Brief 1 van Johannes) : 1 – 5
 24. Epistoli Ioannou B (Brief 2 van Johannes) : 1:1–13
 25. Epistoli Ioannou C (Brief 3 van Johannes) : 1:1–15
 26. Epistoli Iouda (Brief van Judas) : 1:1–25
 27. Apokalypsis (Openbaring) : 1 – 22


Waarom denk je dat de gebruikelijke kleur van de Bijbelomslag zwart is? Omwille van de herkenbaarheid is deze kleur hierboven overgenomen, maar tevens wordt hieronder een kleurrijke Bijbel weergegeven.

De Kleurrijke Biblos

De echte Bijbel – Biblos – is ook beschikbaar in het Engels, Spaans en Duits.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2022/02/01.