Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Pateo’s Oorspronkelijke Versie

De auteurs van de boeken van het Nieuwe Testament lazen de boeken (of eigenlijk boekrollen) van het Oude Testament in het (Koinè) Grieks. Deze Griekse boekrollen van het Oude Testament zijn gemaakt sinds het jaar 250 vóór onze huidige jaartelling, want vanaf die tijd kregen naar verluidt 70 geleerden de opdracht om deze teksten te vertalen vanuit een oude geschreven taal genaamd “Ketav Ivri”, afkomstig uit het Phenicische schrift. Deze Griekse vertaling van het Oude Testament staat tegenwoordig bekend als de Septuagint, afgeleid van het Latijnse woord voor 70 (of LXX in Romeinse cijfers). In dezelfde taal werd ook het Nieuwe Testament geschreven. In deze Griekse teksten werd geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters, die allemaal dezelfde manier werden geschreven (meestal in kleine letters). Evenmin kenden deze oorspronkelijke Griekse teksten leestekens.

Pateo’s Oorspronkelijke Versie (POV) van de Bijbel

Pateo’s Oorspronkelijke Versie (POV) van de Bijbel is tot stand gekomen met inachtneming van de volgende vertaalregels (van de Griekse bronteksten):

Pateo’s Oorspronkelijke Versie van de Bijbelboeken wordt de komende tijd één voor één hieronder toegevoegd middels een link naar de betreffende webpagina per Bijbelboek.Oude Testament

Genesis (POV)Nieuwe Testament
Pateo’s Oorspronkelijke Versie (POV) van de Bijbel is ook beschikbaar in het Engels.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2023/10/18.