Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Wholly Science-studiegroep

De wekelijkse bijeenkomsten van de Wholly Science-studiegroep

Velen beginnen wel met het bestuderen van Wholly Science, maar tot op heden heeft nog niemand het opleidingsprogramma voltooid. Als grondlegger van Wholly Science vind ik dat erg jammer. Om hier iets aan te doen kun je binnenkort weer iedere woensdagavond vanaf 20:00 uur (Midden-Europese Tijd, afgekort als MET) deelnemen aan een gratis videoconferentie van de Wholly Science-studiegroep. Heb je één of meerdere vragen over Wholly Science of wil je in contact komen met medestudenten, neem dan deel aan deze virtuele wekelijkse samenkomst!

LET OP: De studiegroep is momenteel even stilgelegd totdat minimaal vijf studenten hebben aangegeven hiermee te willen starten (of verder te gaan).


Wie?

Iedereen vanaf Niveau 1 van het Wholly Science-opleidingsprogramma kan hieraan deelnemen, inclusief de aanschaffers van het introductieaanbod.


Hoe?

We maken gebruik van het videoconferentieplatform van Zoom. Zorg dat je deze gratis software vooraf hebt geïnstalleerd. En zorg er ook voor dat je een goed werkende webcam en microfoon hebt. Iedereen die hieraan mag deelnemen (zoals hierboven aangegeven) en zich maximaal een half uur voor aanvang via een e-mailbericht heeft aangemeld zal op de aanvangstijd worden toegelaten tot Pateo’s Zoom-ruimte. (LET OP: Aanmelden hoeft alleen de eerste keer; wie al eens of vaker heeft deelgenomen hoeft zich niet meer vooraf aan te melden en zal zondermeer worden toegelaten.)

Ga naar Pateo’s Zoom-ruimte

De datum van de eerstvolgende online Wholly Science-studiegroepbijeenkomst vind je op Pateo’s agenda.


Doelstelling

Het doel van iedere studiegroepbijeenkomst is het stimuleren van de bestudering van Wholly Science door naar behoefte onderwerpen uit het opleidingsprogramma nader toe te lichten of zelfs verder uit te diepen.


Intentie

Iedere Wholly Science-student die heeft besloten om (kosteloos) lid te worden van deze studiegroep streeft ernaar om geen bijeenkomst over te slaan en ook om voorafgaand aan iedere bijeenkomst indien mogelijk minimaal één vraag te formuleren, ter bevordering van het rendement van deze gezamenlijke studiegroepbijeenkomsten. Indien de beantwoording van een vraag gebaat is bij het tijdens de groepsbijeenkomst tonen van presentiemateriaal, dan is het verzoek om deze vraag tijdig vooraf te mailen, zodat deze beantwoording kan worden voorbereid.


Historie

Deze Nederlandstalige Wholly Science-studiegroep werd aanvankelijk gehouden op de dinsdagavond vanaf 19:45 uur. Daarmee is gestart op 3 november 2020. Op 1 juni 2022 is de overstap gemaakt naar de woensdagavond (aanvankelijk vanaf 20:00 uur). Er nemen telkens zo’n 10 tot 20 Wholly Science-studenten deel aan deze wekelijkse online bijeenkomsten.
 

Er is ook een wekelijkse online Wholly Science-studiegroepbijeenkomst in het Engels.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2022/12/30.