Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Hoe te kwalificeren voor Niveau 5

Wholly Science-opleidingsprogramma

Om toegelaten te kunnen worden tot Niveau 5 van het Wholly Science-opleidingsprogramma dient de betreffende Wholly Science-student een substantiŽle bijdrage te hebben geleverd aan de verspreiding, ontwikkeling of toepassing van Wholly Science. Tot Niveau 4 kunnen Wholly Science-studenten voornamelijk consumenten zijn, maar vanaf Niveau 5 is het vereist om tevens producent te zijn. Kwalificeren voor Niveau 5 kan op vijf manieren, namelijk als ambassadeur, promotor, onderzoeker, journalist of donateur.


Wholly Science-ambassadeur

Een Wholly Science-ambassadeur zorgt voor een substantiŽle toename van het aantal Wholly Science-studenten. Als eis geldt hierbij het hebben aangedragen van ten minste twee studenten die het Wholly Science-opleidingsprogramma tot en met Niveau 2 hebben afgerond. Deze studenten dienen de naam van deze ambassadeur als referentie te hebben opgegeven bij hun start van het opleidingsprogramma.


Wholly Science-promotor

Waar een Wholly Science-ambassadeur zorgt voor ďtwee vogels in de handĒ, zorgt een Wholly Science-promotor voor ď200 vogels in de luchtĒ. De achterliggende gedachtegang is dat de betreffende promotionele actie een rendement van minimaal ťťn procent zal hebben. Een Wholly Science-promotor heeft daartoe namelijk succesvolle positieve publiciteit gegenereerd.

Wil jij jezelf als Wholly Science-promotor kwalificeren voor Niveau 5, schrijf dan om te beginnen een promotieplan. In dit plan geef je aan welke doelgroep je wilt gaan bereiken, hoe je dit wilt gaan doen en welke doelstelling je minimaal wilt gaan realiseren. Maak dit plan zo gedetailleerd mogelijk. Begin pas met de uitvoering ervan nadat jouw promotieplan is goedgekeurd. Heb je vervolgens dit plan zodanig uitgevoerd dat de gestelde doelstelling is behaald, dan heb je jezelf daarmee gekwalificeerd voor Niveau 5.


Wholly Science-onderzoeker

In tegenstelling tot Wholly Science-ambassadeurs en -promotoren die zorgen voor een toename van de beoefenaars van Wholly Science, levert een Wholly Science-onderzoeker een substantiŽle bijdrage aan de inhoud van het Wholly Science-opleidingsprogramma. Daartoe verricht een Wholly Science-onderzoeker vernieuwend wetenschappelijk onderzoek.

Wil jij jezelf als Wholly Science-onderzoeker kwalificeren voor Niveau 5, schrijf dan om te beginnen een onderzoeksvoorstel. In dit voorstel geef je aan wat je precies wilt gaan toevoegen aan welke module, en op welke manier. De nadruk dient te liggen op het onthullen van de onderliggende logica binnen dit onderzoeksdomein. Ook dient in dit onderzoeksvoorstel het eindresultaat expliciet gemaakt te worden, dus op welke manier de onderzoeksresultaten bekend gemaakt zullen worden. Dit kan een onderzoeksrapport in de vorm van een paper zijn (beginnend met een samenvatting, opgehangen aan een centrale vraagstelling en eindigend met een conclusie), maar de voorkeur gaat uit naar een videopresentatie (of eventueel een voorbereiding daarvan). Beide zou zelfs ideaal zijn. Maak dit onderzoeksvoorstel zo gedetailleerd mogelijk. Begin pas met de uitvoering ervan nadat het is goedgekeurd. Heb je vervolgens het daarin aangegeven eindresultaat bereikt, dan heb je jezelf daarmee gekwalificeerd voor Niveau 5.

Voor de beoordeling of het eindresultaat van voldoende diepgang, kwaliteit en omvang is wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van inter-collegiale toetsing. Dit betekent dat drie Wholly Science-studenten vanaf minimaal Niveau 4 onafhankelijk van elkaar het opgeleverde eindresultaat zullen beoordelen. Indien minimaal twee van deze drie het hebben goedgekeurd kan de betreffende onderzoeker doorgaan naar Niveau 5.

Het eindresultaat is dus bij voorkeur een WSOP-videopresentatie, bestaande uit voornamelijk grafische informatie (zoals ook afbeeldingen en fotoís) met toelichtende teksten (en nadrukkelijk niet omgekeerd, zoals een presenatie met veel tekst en weinig plaatjes). Deze videopresentatie dient geschikt te zijn om als ingesloten video toegevoegd te worden aan een module uit het Wholly Science-opleidingsprogramma. Daartoe dient deze videopresentatie te worden opgenomen en online beschikbaar gemaakt te worden. In overleg kan de onderzoeker eventueel een deel van deze activiteiten uitbesteden aan Johan.

Het eindresultaat kan daarnaast ook een PAWS-paper zijn. Dit paper dient geschikt te zijn om als online PDF-bestand toegevoegd te worden aan een module uit het Wholly Science-opleidingsprogramma. De structuur en de leesbaarheid ervan dienen derhalve zeer goed te zijn. Alles wat hierin naar voren wordt gebracht dient feitelijk of logisch te zijn, en daardoor op zichzelf staand. Bedenk dat Wholly Science nooit zoals sciŽntisme werkt met bronvermeldingen in een literatuurlijst. Dat gebeurt namelijk alleen maar om te verhullen dat het onderzoek niet op rots, maar op zand is gefundeerd. Een waarachtig Wetenschappelijk paper omvat alleen maar feiten en logica die voor zich spreken. Het paper wordt dan als opgemaakt tekstbestand ingediend, zodat Johan het in het PAWS-formaat online kan zetten als PDF-bestand bij de betreffende module.


Wholly Science-journalist

Een Wholly Science-journalist schrijft een reisverslag van de eigen spirituele ontwikkeling volgens de instructies uit Beklimming van de berg. Nadat het reisverslag is afgerond wordt het ter beoordeling aangeboden. Indien het getuigt van voldoende spirituele groei zal het (eventueel anoniem) beschikbaar worden gesteld voor studenten vanaf Niveau 5.


Wholly Science-donateur

Een Wholly Science-donateur doneert een minimumbedrag van € 1250 (bovenop de toegangsprijs voor Niveau 5).


Niveau 5 van het Wholly Science-opleidingsprogramma

Deze webpagina over hoe te kwalificeren voor Niveau 5 is ook beschikbaar in het Engels.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2023/09/12.