Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Beklimming van de berg

Over het getuigende reisverslag

Pateo, 1e digitale druk (2021/10/20), ISBN 978-94-90765-34-1, 31 bladzijden
Pateo, 2e digitale druk (2023/12/05), ISBN 978-94-90765-34-1, 33 bladzijden

Spirituele ontwikkeling kunnen we goed vergelijken met bergbeklimmen. Het namelijk vraagt om veel inspanning, en hoe hoger we komen, des te lastiger wordt het. Waar we echter bij het beklimmen van een berg hinder ondervinden van allerlei externe factoren, wordt spirituele ontwikkeling bemoeilijkt door interne factoren. Deze belemmeringen bevinden zich namelijk in onszelf.

Om ons in staat te stellen de innerlijke belemmeringen allereerst te herkennen en vervolgens ook te overwinnen is het Wholly Science-opleidingsprogramma ontwikkeld. Alleen Wholly Science-studenten vanaf Niveau 4 kunnen dit boek bestellen, om aan de hand van de daarin beschreven opdrachten gedurende een klimexpeditie de stap omhoog naar Niveau 5 te kunnen zetten.


Prijs

Wholly Science-studenten die voldoen aan de hierboven gestelde voorwaarde kunnen dit e-boek bestellen voor € 100. De hoofdstukken van dit e-boek worden één voor één afgeleverd, telkens nadat de opdracht uit het voorgaande hoofdstuk is voltooid.


Expeditie

Zodra er minimaal zeven klimmers zijn die zich hebben aangemeld voor de eerstvolgende beklimming (editie NL04) kan hun klimexpeditie van start gaan. De spirituele bergbeklimmers per expeditie komen dan wekelijks online samen in Pateo’s Zoom-ruimte om elkaars reisverslagen te bespreken. De totale beklimming duurt ongeveer vier maanden, en vraagt een gemiddelde tijdsbesteding van minimaal zo’n vier uren per week. Iedere klimexpeditie heeft een eigen besloten teampagina, vanwaar alle informatie toegankelijk is. Nadat een klimmer zich heeft aangemeld ontvangt diegene de link naar deze webpagina. Daar vindt de klimmer dan het eerste hoofdstuk van dit e-boek. Aan het einde hiervan staat de eerste opdracht beschreven. Iedere klimmer dient deze opdracht te hebben afgerond voordat de eerste online klimteambijeenkomst wordt gehouden. Wie er niet in slaagt om een opdracht tijdig af te ronden kan uit het klimteam worden gezet en zal dan moeten wachten op de volgende expeditie om de eigen klim te kunnen voltooien.


Solo-klimtocht

Mocht het te lang duren voordat er weer een gezamenlijke klimexpeditie kan worden gehouden dan is het tegenwoordig ook mogelijk om dit individueel te doen. Afgezien van de nadelen van solo-klimmen (zoals het ontvangen van minder terugkoppeling en geen ontwikkeling van onderlinge cohesie) is het voordeel hiervan dat geheel in eigen tempo kan worden geklommen en tevens dat de focus alleen op de eigen beklimming ligt. Telkens nadat een hoofdstuk klaar is wordt een afspraak gemaakt om dit te bespreken. Bevat dit hoofdstuk voldoende kwaliteit en diepgang, dan kan naar het volgende hoofdstuk (van de in totaal 7) worden gegaan. De eisen die aan de solo-klimtocht worden gesteld zijn derhalve van een hoger niveau. Indien dit niveau niet wordt gehaald kan een hoofdstuk één maal opnieuw worden gedaan. Op deze manier geldt voor maximaal drie hoofdstukken een herkansingsmogelijkheid. Indien er daarna nog een hoofdstuk wordt afgekeurd zal de klimmer moeten wachten op de eerstvolgende expeditie om in een groep te gaan klimmen.


Aanmelden

Wil je mee gaan klimmen in bewustzijn, en voldoe je aan de hierboven gestelde voorwaarde, laat dan even weten dat je van de partij bent. Geef daarbij aan of je in een groep of alleen wilt klimmen. Je ontvang dan nadere informatie inclusief hoe te betalen. Pas na betaling is deelname verzekerd.


Historie

De eerste expeditie richting de top van deze “berg” ging van start op dinsdagavond 2 november 2021 om 21:00 uur. Van de tien startdeelnemers volbrachten acht van hen deze eerste “klimexpeditie” op dinsdagavond 8 maart 2022, en heeft deze eerste spirituele bergbeklimming met behulp van dit boek in totaal 18 weken geduurd.

De tweede Nederlandstalige “klimexpeditie” begon op donderdagavond 1 september 2022 om 20:00 uur. Van de negen startdeelnemers volbrachten acht van hen deze tweede “beklimming” op donderdagavond 22 december 2022. Deze tweede spirituele bergbeklimming heeft in totaal 16 weken geduurd.

De derde Nederlandstalige “klimexpeditie” begon op donderdagavond 14 september 2023 om 19:30 uur. Van de acht startdeelnemers hebben er slechts twee de “beklimming” tot een goed einde gebracht. Deze “klimexpeditie” eindigde op donderdagavond 21 december 2023 en heeft in totaal 14 weken geduurd.


Ervaringen

Enkele deelnemers aan deze spirituele bergbeklimmingsexpeditie brachten hun ervaringen als volgt onder woorden:

“Onze gezamenlijke bergbeklimmingsexpeditie heb ik mogen ervaren als een reis waarbij mijn ‘innerlijke landschap’ zo gedetailleerd mogelijk in kaart is gebracht. Verborgen eigenschappen vanuit mijn kern hebben daardoor meer ruimte gekregen om te groeien. De kennis van Wholly Science komt tijdens deze expeditie tot leven. Door deze reis te maken samen met ‘medeklimmers’ is er bij mij een gevoel van sterke onderlinge verbondenheid ontstaan: elkaar vertrouwen, inspireren en ondersteunen, zodat we allemaal op onze eigen manier omhoog kunnen gaan richting de top van deze metafysische berg.”

“Decennialang heb ik me onbegrepen en ongelukkig gevoeld. Ik was aan het overleven. Mijn jarenlange zoektocht naar het vinden van de oorzaak leidde via vele omwegen naar Wholly Science. Het Wholly Science-opleidingsprogramma zit zo goed in elkaar dat ik daardoor heb mogen ontdekken dat ik me al die jaren had vereenzelvigd met mijn persoonlijkheid. Dankzij deze bergbeklimmingsexpeditie weet ik nu dat ik dat niet ben, en ook waarom dat al die jaren in de weg heeft gezeten van mijn creatiekracht. Dankzij de toepassing van dit Wholly Science-boek en de terugkoppelingen van mijn medestudenten heb ik op een liefdevolle en disciplinaire manier ontdekt wat mijn zelf is dat verstopt zat achter mijn persoonlijkheid. Van overleven ben ik nu aan het beleven.”

“Deze bergbeklimmingsexpeditie heeft mij meer zelfkennis geven dan ik vooraf voor mogelijk had kunnen houden. En door het samen te doen biedt de groep steun om het soms moeizame pad te blijven volgen. Ook ontstaat er veel inzicht door elkaars reisverslagen te bespreken. De voorbeelden van anderen maken de soms abstracte theorie over de beklimming concreet. Deze reis heeft mij daardoor meer zelfbewustzijn gebracht, en mij ook geholpen om duidelijk te kiezen voor waar ik mee bezig wil zijn. Dit boek is een prima handleiding gebleken over hoe deze expeditie uit te voeren. Ook na afloop van deze (eerste) klim helpt het boek helpt om er zelf mee door te gaan.”

“Terwijl ik dacht dat ik mijn buitenkant al aardig in kaart had heeft de Bergbeklimmingsexpeditie mij nog meer (soms behoorlijk confronterende) inzichten in mijn persoonlijkheid gegeven. Vooral dankzij de scherpe terugkoppelingen van de medeklimmers en de diepe verbondenheid die er met een aantal van hen is ontstaan. Hiernaast heeft het effect van de ‘hogedrukpan’ bij mij voor een wezenlijke innerlijke transformatie gezorgd. Het was een pittige reis die veel van mij gevergd heeft, maar vooral een reis die ik voor geen goud had willen missen, gezien wat het mij gebracht heeft.”

“Deze innerlijke bergbeklimming die ons bewustzijn in een groep van medeklimmers naar een telkens hoger niveau heeft gebracht was voor mij een ware belevenis. Het met elkaar delen van onze individuele processen helpt enorm om zelf te groeien. Aan de hand van gerichte opdrachten leerden wij ons zelfbeeld en ons diepere zelf te ontdekken. We leerden dit eerst in ons eigen leven te herkennen, en vervolgens om het geleerde daarin ook toe te passen. De reflectie op mijn reisverslag door de reisgenoten heeft mij geholpen om een dieper inzicht in mijzelf te krijgen. Het was voor mij geen makkelijke reis, maar ik herkende steeds beter wie ik werkelijk ben. Voor mij heeft deze beklimming daardoor meer innerlijke rust gegeven.”

“Deze bewustzijnsbeklimming heeft mij wederom de bevestiging gegeven dat alles met elkaar verbonden is. De zelfkennistools laten perfect zien hoe deze verbanden zich ook in je innerlijke wereld manifesteren. En de belangrijkste constatering is waarom de patronen van je persoonlijkheid de weg naar je ware zelf zo bemoeilijken. Op deze weg sta je gelukkig nooit alleen. Iedereen doorgaat dit proces en dat was ook de kracht van deze expeditie. Elkaar helpen om bewuster te worden van wie je ECHT bent. Het was af en toe zwaar, maar de weg naar de stilte gaat dwars door de storm.”


Dit instructieboek is ook beschikbaar in het Engels.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2024/05/16.