Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Majeure dwalingen blootgelegd

Majeure dwalingen blootgelegd

Deze overzichtspagina legt de belangrijkste dwalingen bloot met betrekking tot het begrijpen van onze gemeenschappelijke realiteit. Hieronder worden deze dwalingen onderverdeeld in twee categorieën: sciëntisme and phantasisme.

De gravitatietheorie is onjuist. (bewijs)
Dwalingen door sciëntisme Dwalingen door phantasisme
Het hart is niet de ziel. (bewijs)
De evolutietheorie is onjuist. (proof)
De ziel is niet de geest. (bewijs)
De ziektekiementheorie is onjuist. (bewijs)
De geest is niet het verstand. (bewijs)
De continenten drijven niet af. (bewijs)
Er bestaan geen hogere ruimtelijke dimensies. (bewijs)
Het periodieke systeem is onnatuurlijk. (bewijs)
Geen messias komt uitverkorenen verlossen. (bewijs)Dwalingen door sciëntisme

Sciëntisme is het reguliere, conventionele, academische, dogma-gebaseerde geloofssysteem dat fanatiek wordt beleden binnen geaccrediteerde universiteiten en aanverwante instituten. Het dient nadrukkelijk niet te worden verward met dwalingvrije Wetenschap.


De gravitatietheorie is onjuist.
Hemellichamen worden niet in hun stabiele banen gehouden door de zogenaamde “zwaartekracht”. En al het andere wat door theoretische “natuurkundigen” is verzonnen om moedwillig aan deze onware theorie te blijven vasthouden is evenmin waar, zoals massaloze “deeltjes” (waaronder gravitonen), zwaartekrachtgolven, gravitatieconstante, zwaartekrachtinstorting, zwaartekrachtstraling, kwantumgravitatie, zwarte gaten, donkere materie, donkere energie, neutronensterren, oerknal, ruimte-tijd-continuüm en de snaartheorie. Gewone mensen menen dat iemand als Albert Einstein (1879 – 1955) een genie zou zijn geweest, terwijl hij in werkelijkheid opzettelijk werd geparachuteerd als hogepriester van deze pseudowetenschap. Hiervan is universele zwaartekracht de grootste blunder.


De evolutietheorie is onjuist.
De biologische diversiteit is niet gecreëerd door toevallige genetische mutaties. Op basis van veranderingen in de omgeving vinden alleen genetische aanpassingen plaats binnen een soort. Op geen enkele natuurlijke manier kan de ene soort in een andere soort veranderen. Het enige biologische doel van elke soort is om zo lang mogelijk te blijven bestaan. De theorie van de toevallige “evolutie” is de grootst mogelijke wetenschappelijke onzin, waarvoor er dan ook nog nooit een spoortje bewijs is geleverd. Dit is een volgende blunder door sciëntisme.


De continenten drijven niet af.
Dat de continenten op het oppervlak van onze thuisplaneet zouden ronddrijven, is een opzettelijke leugen. De mantel van onze moederplaneet vormt namelijk één geheel. De wetenschappelijke waarheid is ook dat onze thuisplaneet blijft groeien. Als gevolg hiervan is haar straal de afgelopen 200 miljoen jaar verdubbeld. Daarom verwijderen de continenten zich steeds verder van elkaar en neemt zo het wateroppervlak steeds verder toe. De bewering dat continenten zouden afdrijven of ronddobberen, ook wel bekend als de Pangaea-theorie, is opnieuw een grote blunder door sciëntisme.


Het periodieke systeem is onnatuurlijk.
Het periodiek systeem is geen natuurlijke ordening van de chemische elementen. Deze tweedimensionale tabel dient te worden vervangen door de driedimensionale PeriOcta, dat de Periodieke Octaëder van de Elementen is. Daarom is het vasthouden aan het onnatuurlijke periodieke systeem een volgende blunder door sciëntisme.


De ziektekiementheorie is onjuist.
Wat ziekte wordt genoemd, komt altijd van binnenuit en nooit van buitenaf. De werking van het interne balanswaarborgsysteem kan worden beďnvloed door bijvoorbeeld een teveel aan gifstoffen of schadelijke straling, maar er is nooit een andere echte remedie dan interne reiniging. De bewering dat gezonde mensen zichzelf moeten beschermen tegen vermeende ziektekiemen is een pertinente leugen, evenals het vermeende bestaan van virussen. Dit is bedacht door de machthebbers boven de farmaceutische industrie, die vanwege hun megawinsten zowel de gezondheidszorg als de overheden hebben gecorrumpeerd. Als gevolg hiervan is de onderdrukking van ziektesymptomen een van ‘s werelds grootste en snelst groeiende industrieën geworden. Om deze winsten nog verder op te drijven, omvat hun bedrijfsmodel steeds meer vormen van “aandoeningen”, waaronder bijvoorbeeld mentale en emotionele klachten. Meer dan twee derde van de mensheid slikt nu dagelijks farmaceutische medicijnen (lees: drugs). De ouderen van vandaag hebben ondertussen uitpuilende medicijnkasten. En de huisartsen zijn verworden tot (corrupte) leveranciers van medicijnbriefjes (lees: drugsdealers). Laten we ook niet vergeten dat deze voorschrijvers erg goed worden betaald om spuitjes vol gifstoffen te injecteren in hun belangrijkste doelgroep, namelijk mensen met een verminderde gezondheid.
Dwalingen door phantasisme

Phantasisme omvat alle ongegronde geloofssystemen die fanatiek worden beleden binnen de georganiseerde religies en al hun populaire uitlopers, gezamenlijk aangeduid als ‘New Age’. Dit dient nadrukkelijk niet te worden verward met dwalingvrije Spiritualiteit.


Het hart is niet de ziel.
De eerste blunder door phantasisme is het beschouwen van het hart en de ziel als synoniemen. Bijvoorbeeld, in de uitdrukking dat we ergens met hart en ziel voor gaan, worden beide als één en hetzelfde behandeld, aangezien beide verwijzen naar de kern of het meest essentiële deel. Hart en ziel bevinden zich echter niet op hetzelfde niveau, en zijn dus zeker niet hetzelfde!


De ziel is niet de geest.
De tweede en nog grotere blunder van phantasisme is het beschouwen van de ziel en de geest als synoniemen. Populaire “spiritualiteit” (wat dus in werkelijkheid phantasisme is) gaat echter helemaal niet over de spirit (zoals de aanduiding ervan suggereert, namelijk de geest), maar juist ten hoogste over de ziel. Zowel de geest als de ziel worden dan aangezien voor het onsterfelijke deel van animale wezens inclusief mensen. Maar ook de ziel en de geest bevinden zich niet op hetzelfde niveau, en zijn dus eveneens geenszins hetzelfde!


De geest is niet het verstand.
De vertaling van het Engelstalige woord ‘ mind ’ naar het Nederlandstalige woord ‘geest’ is compleet fout. Wat in het Engels ‘ mental health ’ wordt genoemd, dat heet in het Nederlands ‘geestelijke gezondheidszorg’. Dit is volkomen absurd, want dat is de vertaling van ‘ spiritual health ’. Omdat ‘mentaal’ wordt verward met ‘geestelijk’ realiseert vrijwel niemand zich dat ze helemaal niet weten wat ‘spiritueel’ echt betekent. Dat verwijst immers naar de Spirit (Geest), terwijl populaire “spiritualiteit” (lees: phantasisme) totaal geen benul heeft van wat de (Heelige) Geest werkelijk is. Aangezien geen van de begrippen ‘hart’, ‘geest’, ‘ziel’ en ‘verstand’ goed gedefinieerd zijn in alledaags taalgebruik, verwart phantasisme ze allemaal met elkaar.


Er bestaan geen hogere ruimtelijke dimensies.
Voortbouwend op de onwetenschappelijke evolutietheorie meent phantasisme dat de mensheid zich als vanzelf zou evolueren naar hogerontwikkelde wezens. Vanuit deze dwaling is de waanzin bedacht van werkelijkheden met meer dan drie ruimtelijke dimensies. De werkelijkheid zoals we deze met onze zintuigen waarnemen is 3D, en daarbovenop postuleert phantasisme doodleuk een 4D- en een 5D-realiteit. En zelfs daarbovenop zouden nog hogere “dimensies” bestaan. De waarheid is dat al deze “hogere ruimtelijke dimensies” niets anders is dan fantasie door dagdromers.


Geen messias komt uitverkorenen verlossen.
De vijf belangrijkste georganiseerde religies verwachten allemaal een toekomstige verlossing door een goddelijke redder of messias genaamd Maitreya (boeddhisme), Kalki (hindoeďsme), Mashiach (yehudisme), Jezus Christus (christianisme) of Mahdi (allahisme). Daarnaast waarschuwen deze religies ook allemaal voor een bedriegende dubbelganger. Deze valse messias staat bekend als de Vernietiger (de Valse Maitreya), Kali (de bron van alle kwaad), Satan (de tegenstrever), de Antichrist (de charlatan) of Masih ad-Dajjal (de bedrieger). Deze verwachting van een aanstaande komst van een (valse) messias is echter gebaseerd op onjuiste tekstinterpretaties. In alle gevallen is dit valse hoop, omdat het de gelovigen ertoe brengt te geloven dat ze niet zichzelf zouden kunnen bevrijden en daarom geduldig zouden moeten wachten op hun verlossing door de Salvator mundi. Dit is verreweg de grootste valkuil van phantasisme.
Wholly Science is de dwalingvrije hereniging van solide Spiritualiteit en waarachtige Wetenschap,
ontwikkeld door allround wetenschapper en spiritueel leermeester Johan Oldenkamp.


Deze webpagina over het blootleggen van majeure dwalingen is eveneens beschikbaar in het Engels.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2022/02/07.