Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Pateo’s webshop

Pateo’s webshop

Welkom in de webwinkel van Pateo.NL. Je kunt hier (e-) boeken en video’s bestellen, evenals toegangskaartjes voor evenementen, zoals (online) workshops.

e-boekenonline video’stoegangskaartjes


E-boeken

Vrijwel alle door Pateo.NL uitgegeven boeken zijn leverbaar als e-boek, dat wil zeggen als een online PDF-bestand. Veel titels die in gedrukte vorm inmiddels zijn uitverkocht zijn aan te vragen als bijna-gratis e-boek. De overige e-boeken kosten meestal slechts € 5. LET OP: Alleen betalende klanten kunnen meer dan één bijna-gratis e-boek bestellen!

De auteur van deze (gratis) e-boeken heeft te maken met voortschrijdend inzicht. Het is echter ondoenlijk om alle reeds verschenen uitgaven telkens met terugwerkende kracht aan te passen aan zijn nieuwste inzichten. Omdat deze boeken wel een goed beeld geven van zijn ontwikkeling kunnen de meeste ervan nog steeds worden besteld, al stroken sommige delen ervan niet langer met zijn huidige, verdergevorderde inzichten. Wie een ouder e-boek bestelt dient zich dit derhalve goed te realiseren.

Verder is het ook mogelijk om gedrukte boeken uit Pateo’s bibliotheek over te nemen.


Online video’s

Naast de vele video’s die gratis via de kanalen van PateoMedia (Nederlands) of PateoMediaInter (voornamelijk Engels) kunnen worden bekeken, heeft Pateo ook vele video’s die alleen tegen een bescheiden betaling kunnen worden bekeken. Dit betreft de 30 delen van de Wholly Science-videocursus (en de drie bijbehorende Masterclass-video’s), de meer dan 100 losse afleveringen van Heelige Schrift TV, en de zeven Niveau’s van het Wholly Science-opleidingsprogramma. Ter promotie van dit allesomvattende opleidingsprogramma kunnen tevens de volgende online video’s los worden besteld:


Toegangskaartjes

Kijk op de agenda van Pateo.NL om het aanbod van (online) evenementen te bekijken. Binnenkort worden er naar verwachting weer zelfkennisworkshops gegeven, waar iedereen zich voor kan aanmelden, hoewel deze workshops vooral zijn bedoeld voor studenten op Niveau 2 van het Wholly Science-opleidingsprogramma.


Hoe te bestellen?

Stuur om te bestellen een e-mailbericht naar Webshop @ Pateo.NL (zonder spaties). Geef bij het bestellen van gedrukte boeken duidelijk aan op welk adres het dient te worden bezorgd, en hou dan tevens rekening met de verzendkosten, die afhankelijk zijn van het totaal aantal bladzijden.


De webshop van Pateo.NL is ook beschikbaar in het Engels en Duits.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2023/06/01.