Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl


Spoedcursus Bijbelstudie

Spoedcursus Bijbelstudie op 23/4 centraal in NL


Nu verkijgbaar: Videopresentatie van de Spoedcursus Bijbelstudie

De middagpresentatie zoals hieronder staat aangekondigd is opgenomen op video. Deze videopresentatie duurt 2 uur en 20 minuten. Deze video kan worden bekeken voor € 18. Het gedrukte boek Genesis ontcijferd is inmiddels uitverkocht, en kan alleen nog als e-boek worden besteld.
(Wie aanwezig was bij deze middag kan deze videopresentatie gratis aanvragen.)


De Bijbel is niet alleen de meest bekende en verspreidde boekenbundel op deze planeet, de teksten eruit zijn ook het meest gemanipuleerd van alle religieuze geschriften. Waarom is er in het verleden zoveel strijd geleverd over wat de juiste teksten zouden zijn? Komt dit alleen omdat er uiterst merkwaardige verhalen in staan, die door oningewijde vertalers zouden zijn “verduidelijkt”? Of vormen de oorspronkelijke teksten een bedreiging voor de gevestigde orde omdat hierin fundamentele waarheden worden onthuld aan luisteraars die oren hebben om te verstaan en lezers die ogen hebben om te doorgronden?

Gelovigen geloven dat de vertalingen die zij van de Bijbel hebben het Woord van God zou bevatten. Daardoor zullen zij het Koninkrijk van God nooit vinden. Daarentegen beschouwen de meeste ongelovigen de Bijbel als een onbelangrijke collectie van ongeloofwaardige verhalen, waardoor zij evenmin tot de Waarheid zullen geraken. De juiste mentale houding voor waarachtige Bijbelstudie is het uit alle macht willen begrijpen wat wordt bedoeld met ieder vers, zonder te geloven in de letterlijke interpretatie. De Bijbel staat namelijk boordevol onthullende raadsels, die echter alleen kunnen worden opgelost door volhardende en ruimdenkende bestudeerders.

Deze Spoedcursus Bijbelstudie wordt gegeven op zaterdagmiddag 23/4 centraal in Nederland (zie onder voor het adres).

De individuele deelnamekosten bedragen slechts € 50, want dit is inclusief een gedrukt boek dat drie maal zoveel waard is:

Genesis ontcijferd: Over de Esoterische Scheppingsverhalen

Bij binnenkomst in de zaal en na betaling van het entreebedrag ontvangt iedereen een exemplaar van dit boek, ook indien diegene dit boek al bezit. In dat geval kan het worden gebruikt om het woord verder te verspreiden door hier een geďnteresseerde mee blij te maken. Het gaat hierbij, voor alle duidelijkheid, uitsluitend om het gedrukte boek, en dus niet ook om de bijbehorende videoreeks. Dat laatste kan eventueel na afloop worden bijgekocht tegen een kleine meerprijs.


Locatie

Deze middagpresentatie wordt gehouden bij De Stuw. Het adres is De Brink 10 te 3871 AM Hoevelaken.


Middagprogramma


Spreker


Johan Oldenkamp

Allround onderzoeker Johan Oldenkamp is in het najaar van 2016 begonnen met het opnieuw vertalen van de meest oorspronkelijke Bijbelteksten. Zonder de benodigde linguďstische achtergrondkennis heeft hij zich dit als autodidact gaandeweg eigen gemaakt. En hetzelfde geldt voor zijn vermogen om deze teksten Esoterisch te kunnen duiden. Abonnees op Heelige Schrift TV kunnen zijn vorderingen op de voet volgen. Inmiddels heeft hij hierover meerdere boeken geschreven, zoals hieronder weergegeven.

Openbaring ontcijferd   Woord van Aansporing   Christelijke Waarheid

Aanmelden

De aanmelding gaat door het sturen van een e-mailbericht. Geef je naast jezelf ook één of meerdere anderen op, vermeld dan naast alle namen indien mogelijk ook de betreffende e-mailadressen. En wil je het bedrag liever overboeken, geef dit dan even aan in jouw bericht, waarna jij de betaalgegevens in een antwoordbericht zult ontvangen. Deelname is op volgorde van aanmelding. Restitutie is niet mogelijk.


© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2023/01/01.