Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Image of Terra

PateoPedia

Onderwerpen

Druk op jouw toetsenbord gelijktijdig op de Control-toets (meestal afgekort als ‘Ctrl’) en op de toets voor de letter F (als beginletter van het Engelse werkwoord Find, wat ‘vinden’ betekent). In het invoerveld wat dan verschijnt kun je het onderwerpt dat je zoekt intypen, of een woord wat daarmee te maken heeft. Indien het woord of de woorden die je hebt ingegeven voorkomen op deze webpagina, dan wordt dat gedeelte onmiddelijk getoond.


Adrenaline

Adrenaline (of epinefrine in het Grieks) wordt ook wel het ‘alarmmolecuul’ genoemd. Het heeft een zeer sterk stimulerend effect gekoppeld aan een volledige focus. Vanwege het contrast met de gewone verstrooide situatie ontstaat door deze focus het gevoel van echt te leven, en niet slechts voort te bestaan.


Aeronautica

Alles wat bemande ruimtevaart wordt genoemd betreft niet de vaart door de ruimte maar de vaart hoog in de atmosfeer. De naam ‘astronaut’ is daarom volstrekt onjuist en misleidend. Dit zijn aeronauten, die we ook ‘atmonauten’ kunnen noemen. Het zijn dan dus ook aeroraketten (zoals de Apollo’s) en aeroschepen (zoals de Aero Shuttles). Geheel correct staat de eerste A in NASA voor aeronautica.


AIVD

De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) werd in 1949 opgericht als een Nederlandse geheime dienst belast met het handhaven van de binnenlandse veiligheid. Op 29 mei 2002, in dezelfde maand als waarin Pim Fortuyn (1948 – 2002) werd vermoord, wat dan ook een BVD-operatie was, werd deze dienst hernoemd tot tot Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Terwijl de BVD aanvankelijk in Den Haag was gevestigd, en vanaf 1993 in Leidschendam, werd de AIVD gevestigd in Zoetermeer. Vervolgens was de nepmoord op Theo van Gogh (1957), precies 911 dagen later, een AIVD-operatie.


Amerika

Amerika is de naam van een continent, en nadrukkelijk niet dat van een land! Die natie op de noordelijke helft van dit continent heet in het Engels de “United States of America”, afgekort als USA. Het is dan volstrekt absurd om alleen de inwoners van de USA aan te duiden als “Amerikanen”, want deze aanduiding dient te verwijzen naar alle inwoners van het continent Amerika (wat overigens ook één continent is!). Tevens is het incorrect om de USA in onze taal aan te duiden als de “Verenigde Staten” (afgekort als VS), aangezien daarbij niet wordt aangegeven dat het de staten in voornamelijk Noord-Amerika betreft. Laten we, om aan deze onjuistheden een einde te maken, deze natie voortaan aanduiden als de de “Northern American States Union” (Noord-Amerikaanse Staten-Unie), af te korten als “NASU”, en diens onderdanen als “Nasuanen”.


Anandamide

De naam van de neurotransmitter ‘anandamide’ komt van het woord ananda (Sanskriet) dat ‘gelukzaligheid’ betekent. Het bevordert het geheugen en de vruchtbaarheid, het vermindert pijn en depressie, en het beïnvloedt de hongerigheid. Het is tevens het vrijkomen van dit ‘gelukzaligheidsmolucuul’ dat de verslaving aan duursporten veroorzaakt.


ANP

Het Algemeen Nederlands Propagandabureau (ANP) heet officieel het Algemeen Nederlands Persbureau BV, en werd in 1934 opgericht, in navolging van Duitsland. Het propagandabureau produceert jaarlijks meer dan 150.000 propagandaberichten en 500.000 propagandafoto’s. Het is eigendom van de Vereniging Veronica en het is gevestigd aan de Verrijn Stuartlaan 7 te (2288 EK) Rijswijk.


Artabana

Een Artabana-groep creërt juridische en economische omstandigheden die voor ieder groepslid effectieve gezondheidsbevordering mogelijk maken op basis van vrije keuze en een individuele weg naar meer gezondheid. De eerste Artabana-groep ontstond in 1987 in Zwitserland (zie Artabana.org). Sinds 1999 zijn er ook Artabana-groepen in Duitsland (zie Artabana.net), en sinds 2010 ook enkele in Frankrijk (aangesloten bij de Duitse Artabana-organisatie), evenals in Australië (zie Artabana.com.au). In 2012 hebben Jeroen Krieger en Johan Oldenkamp Artabana naar Nederland gehaald (via Artabana.nl). Nadat het vervolgens in handen werd gegeven van Luuk van Dinter (alias “Luca”) is het initiatief in zowel Nederland als België uiteindelijk een zachte dood gestorven. Het webdomein werd vervolgens verkocht aan een online marketingbureau. Waarschijnlijk uit angst om te worden ontmaskert als een “rattenvanger van Hamelen” heeft “soevereine Luca” er vanaf 2018 nieuw leven in geblazen via Artabana.nu, maar ook dat bloedde dood. Daarna is het zonder hem als (zie Artabana.care wel van de grond gekomen. En opmerkelijk genoeg is de Duitse Artabana-organisatie nu wel achter dit initiatief in Nederland gaan staan.


Ascentie

Het opstijgen naar een hoger niveau van bewustzijn wordt ‘ascenderen’ of het proces van ‘ascentie’ genoemd. Dit opstijgen is in werkelijkheid een gevolg van de ontwikkeling van hetgeen zich bewust is, oftewel het ‘zelf’. Deze zelfontwikkeling kan gepaard gaan met tal van veranderingen, die ascentieverschijnselen worden genoemd. De ultieme stap in deze ontwikkeling is het leggen van het contact door het geascendeerde lagere zelf met het Hogere Zelf. Dit wordt ook wel de indaling van de Heelige Geest genoemd.


Astrologie

Het woord ‘Astrologie’ is ontstaan door de samentrekking van Astron (Grieks voor ‘ster’) en Logos (Grieks voor ‘logica’). En inderdaad, de Astrologie toont ons de ‘logica van de sterren’, dat wil zeggen de principes achter de kosmische invloeden die wij op onze moederplaneet ontvangen van de sterren en de overige hemellichamen. Wholly Science onderscheidt vier Astrologische benaderingen:


Basispartij

De Basispartij is een nieuwe Nederlandse politieke partij in oprichting, waarvan de belangrijkste doelstellingen zijn de afschaffing van de anti-democratische monarchie en het geleidelijk invoeren van het onvoorwaardelijke basisinkomen voor iedereen van jong tot oud.


Bijbel

De Bijbel is een tweedelige bundeling van de oude geschriften. Het eerste deel bestaat uit geschriften die oorspronkelijk in de taal Ketav Ivri werden opgetekend op boekrollen. Een deel van deze verhalen zijn afkomstig uit het Oude Sumerië (ook wel ‘Sumer’ genoemd), waar deze in spijkerschrift op kleitabletten werden vastgelegd. Vertaald naar het (Koinè) Grieks werd dit deel aangeduid als de Septuagint (of Septuaginta). Vervolgens werd ook het tweede deel in deze Griekse taal opgeschreven, waarbij de auteurs ervan veelvuldig terugverwezen naar delen uit de Septuagint. De Bijbel als geheel wordt ook wel de Heelige Schrift genoemd.


Boegem Balsem

Om brandwonden snel en op een natuurlijke manier te laten genezen ontwikkelde Kees Boegem (1956) uit Hilversum een balsem. Dit werd als Boegem Balsem in 1992 in de handel gebracht. Hoewel deze balsem buitengewoon effectief is, wordt het sindsdien door de gevestigde orde (dus de reguliere ziektezorg en de overheid, beiden gecorrumpeerd door de farmaceutische maffia) systematisch geboycot.


CBD

De stof cannabidiol (CBD) remt de afbraak van de gelukzaligheidsneurotransmitter anandamide en bevordert de groei van neuronen in de hippocampus (met geheugenverbetering en betere angstbeheersing als gevolg). CBD wordt gewonnen uit bladeren en bloemtoppen van vezelhennep (ook wel aangeduid als industriële hennep). De aanduiding ‘hennep’ wordt gebuikt voor cannabisplanten die arm zijn aan THC.


CDA

Het Christen-Democratisch Appèl (CDA) is een Nederlandse politieke partij die in 1980 ontstond uit een fusie van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), de Christelijk-Historische Unie (CHU) en de Katholieke Volkspartij (KVP). Het CDA is sinds haar oprichting regeringspartij geweest in alle kabinetten, met uitzondering van de Paarse kabinetten Kok I en Kok II en het kabinet-Rutte II.


Cellen

Een volwassen menselijk lichaam bestaat uit ongeveer 50 triljoen afzonderlijke lichaamscellen. Om gezond te blijven hebben (lichaams-)cellen dagelijks voldoende voedingsstoffen nodig.


Centrum Informatie en Documentatie Israël

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) is een stichting die in 1974 werd opgericht door de joodse gemeenschap in Nederland. Deze stichting beweert tegen racisme te zijn en tegen antisemitisme, maar weet blijkbaar niets van de ware joodse geschiedenis. Allereerst stamt meer dan 80% van de joden niet af van Noachs middelste zoon Sem, maar van Noachs oudste zoon Jafet. De overgrote meerderheid van de joden zijn dus géén Semieten. Mochten joden worden gediscrimineerd, dan is dat dus anti-jafetisme, een geen anti-semitisme. Bovendien zijn deze afstammelingen van de Khazaren ook geen apart ras (voor zover bekend), en kan derhalve van racisme evenmin sprake zijn. Daarnaast beweert het CIDI voor Israël als voor vrede te zijn, terwijl het regime van de onwettige staat Israël allesbehalve vredelievend is, en het leven voor de Palestijnen in een ware hel heeft veranderd.


Clinoptiloliet (zeoliet)

Zeolieten zijn mineralen die vanwege hun zeer poreuze structuur veel water kunnen bevatten, vandaar deze uit het Grieks afkomstige benaming (zein betekent “koken”, en lithos betekent “steen”: bij verhitting van deze steen kookt het water eruit). Van de ongeveer vijftig natuurlijke zeolieten is clinoptiloliet de enige die geschikt is voor menselijke consumptie. Dit mineraal is een gehydrateerd natrium-kalium-calcium-aluminium-silicaat. Enerzijds bevordert clinoptiloliet de ontgifting door de opname van belastende stoffen zoals ammonium en zware metalen, en anderzijds dient het als een inert voedingssupplement omdat het nauwelijks reageert met andere voedingsstoffen. Ook reduceert het de verzuring.


D66

De Politieke Partij Democraten 66 (D66; tot 1985 afgekort als: D’66) werd op 14 oktober 1966 opgericht. Initiatiefnemer Hans van Mierlo (destijds een journalist van het Algemeen Handelsblad) werd partijleider.


Dopamine

Dopamine wordt ook wel het ‘beloningsmolecuul’ genoemd. Het komt vrij bij het bereiken van een eigen doel. De afgifte van dopamine zorgt voor een golf van genot, waardoor het een opwekkend effect heeft.


Dyslexie

De term ‘dyslexie’ komt uit een samentrekking van het Latijnse dys (‘niet goed functioneren’) en het Griekse lexis (‘taal’ of ‘woorden’). De gangbare (gecontroleerde) visie hierop is dat het een gevolg is van een te langzame ontwikkeling van de linkerhersenhelft. Maar ook mensen met een rechterhersenhelft die sneller ontwikkelt, terwijl de ontwikkeling van de linkerhersenhelft “normaal” is, kunnen door de gevestigde (corrupte) orde gelabeld worden als “dyslectisch”. Het hersenspoelende schoolsysteem is namelijk bedoeld om iedereen “gewoon” te maken, dat wil zeggen met een dominante linkerhersenhelft. Links werkt serieel, en rechts parallel. Voor een parallelle verwerking is de volgorde niet zo belangrijk, en zijn zelfs de individuele letters dat niet eens. Maar voor een seriële verwerking is een “foutje” in de spelling gelijk funest. Hetzelfde geldt voor wat ‘dyscalculie’ wordt genoemd, waarbij het dan niet om letters, maar om cijfers gaat.


DMT

De stof dimethyltryptamine (DMT) bootst de gunstige werking van de neurotransmitter serotonine na.


Eiwitten

Eiwitten (of proteïnes) zijn lange ketens van aaneengeregen aminozuren. Eiwitten hebben vele functies binnen de cel. Ze spelen een belangrijke rol in de stofwisseling (of metabolisme), het afvaltransport, het aanmaken van enzymen, het opbouwen van spier- en orgaanweefsel en in de energielevering.


Elektrosmog

Zonder dat onze zintuigen dit kunnen opmerken leven we steeds meer te midden van elektrische velden, magnetische velden en elektromagnetische golven. Voor het negatieve effect hiervan op de gezondheid is omstreeks 1975 de aanduiding “elektrosmog” geïntroduceerd. De meeste mensen zijn zich niet of onvoldoende bewust van de schadelijkheid van de cumulatieve belasting door elektrosmog.


Endorfine

De naam van neuropeptide ‘endorfine’ is een samentrekking van endo (binnen) en morfine (pijnstiller). Naast het verminderen van pijn veroorzaakt het euforie en een universeel gevoel van liefde en vrede. Het wordt daarom ook wel het ‘vredemolecuul’ genoemd.


Enzymen

Enzymen vervullen een essentiële rol voor de spijsvertering. In ongezonde voeding zitten onvoldoende enzymen, waardoor dit voedsel niet volledig wordt verteerd. Het gaat dan rotten en gisten in de darmen, waardoor ongewenste bacteriën en schimmels zich snel kunnen vermeerderen. En tegen rottende ingewanden is geen immuunsysteem opgewassen.


GABA

GABA is de afkorting van de Engelstalige aanduiding Gamma-AminoButyric Acid, of gamma-aminoboterzuur in het Nederlands. Als neurotransmitter zorgt dit niet-essentiële aminozuur voor angstreductie. Het wordt daarom ook wel het ‘kalmtemolecuul’ genoemd. Het wordt ook opgewekt door (bewegings-) meditatie.


Geest

Naast het het waakbewustzijn (het Zelf) en het onderbewustzijn (het Lagere Zelf) is er ook een Hoger Zelf, wat we het bovenbewustzijn of superbewustzijn kunnen noemen. De Oude Grieken noemden het Lagere Zelf de Ziel (Psyche) en het Hogere Zelf de Geest (Pneuma). In de Nederlandse taal is de aanduiding van ‘geest’ volkomen verbasterd door het gelijk te stellen aan de vertaling van het Engelstalige begrip ‘mind’. Maar mensen met waandenkbeelden zijn helemaal niet ‘geestelijk’, maar juist verstandelijk in de war, want met hun Geest is namelijk volstrekt niets mis, al weet vrijwel niemand wat deze Geest nu eigenlijk is. Wil jij wel weten wat het verschil is tussen de Geest en de Ziel, lees dan het e-boekje Geest, Ziel en Lichaam. In de Bijbel wordt het Hogere Zelf de ‘Heelige Geest’ genoemd.


Hebreeër

Een Hebreeër is iemand die naar verluidt afstamt van Eber, de achterkleinzoon van Noachs middelste zoon Sem, waar naar verluidt de Semieten van af zouden stammen. De letterlijke betekenis van de aanduiding ‘hebreeër’ is ‘immigrant’ of ‘iemand die van de andere kant komt’.


Hebreeuws

Het Hebreeuws is ontstaan uit het Jiddisch. Het Hebreeuws is daarom alleen in naam Semitisch, want in werkelijkheid is het een Jafetische taal. De letterlijke betekenis van de aanduiding ‘Hebreeuws’ is ‘immigrantentaal’.


Holocaust

In de officiële Latijnse bijbel uit de middeleeuwen, wat de enige versie was die door het Vaticaan werd toegestaan, staat het woord holocausta, wat is overgenomen van het Griekse olókaustos (getranslitereerd). De betekenis ervan is “geheel (hólos) verbrand (kaústos)”, oftewel: ‘brandoffer’. De aanduiding ‘holocaust’ is ook gegeven aan wellicht de allergrootste geschiedvervalsing ooit, want er waren in Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog uitsluitend werkkampen, en geen concentratiekampen en al helemaal geen vernietigingskampen. Toch zijn er ook in deze werkkampen vele mensen gestorven, maar niet één door vergassing. Volgens The World Almanac and Book of Facts (De Wereldalmanac en Feitenboek) waren er in 1934 wereldwijd 15.630.000 joden, en in 1946 waren dat er 15.753.638. De bewering dat er in die tussenliggende jaren 6 miljoen joden zouden zijn vermoord door het Nazi-regime is volstrekt onmogelijk. Niet alleen zouden er dan tussen 1934 en 1946 eveneens ruim 6 miljoen joodse baby’s geboren moeten zijn (om het nagenoeg gelijke aantal op pijl te houden), maar ook dienden de joden die in die periode niet omkwamen gemiddeld 1¼ kind gekregen te hebben. Gaan we voor hen gemakshalve even uit van een gemiddelde levensduur van 80 jaar, en ook van de aanname dat alleen moeders in de leeftijd tussen 20 en 40 jaar kinderen krijgen, dan komen we uit op een gemiddelde van 5 kinderen per joods gezin. Dit eenvoudige rekensommetje toont onmiskenbaar de onmogelijkheid van de Holohoax aan, want van een dergelijke babyboom in die crisis- en oorlogsjaren was geen enkele sprake. Er valt hier nog veel meer over te zeggen, maar dit is de kern: de Nazi-holocaust was een Zionistische leugen die nodig was om de onwettige staat Israël te hebben kunnen stichten en te bevolken.


Illuminati

De Illuminati streven mondiale overheersing van al het leven na. De oudste bron waarin dit streven staat opgetekend dateert uit 22 december 1489 en wordt de Constantinopel-brief genoemd. Vervolgens werd in 1530 te Spanje het ‘Broederschap der Illuminati’ opgericht. Een kleine 2½ eeuw later werd door Meyer Amschel Rothschild deze geheime organisatie naar een hoger plan gebracht, uitmondend in de oprichting van de ‘Orde der Illuminati’ op 1 mei 1776 in de Duitse stad Ingolstadt door Adam Weishaupt (na aanvankelijk ‘Aloude Verlichte Zieners van Beieren’ te hebben geheten). Vervolgens is deze Orde (onder andere) zowel de Zionisten als de Jezuïeten steeds sterker gaan aansturen.


Jiddisch

Het Jiddisch is de taal van de Khazaarse joden, ook wel de Asjkenazische joden genoemd, zoals uitgelegd in de ware joodse geschiedenis.


Jood

Een jood is een belijder van het Judaïsme. De aanduiding ‘jood’ komt uit het Aramees (Yehud) en betekent letterlijk ‘prijzer’, duidend op het prijzen van YHWH als hoogste god, zoals uitgelegd in de ware joodse geschiedenis.


Judaïsme

Het Judaïsme is de religieuze cultuur waarin YHWH als hoogste god wordt geprezen. De geschiedenis van het Judaïsme gaat terug tot de negende eeuw VOOR.


Kennisboek

In 1984 verscheen het zogenaamde “Kennisboek”, geschreven door Vedia Bülent Önsü Çorak.


Koolhydraten

Koolhydraten fungeren als brandstof voor alle inwendige processen. Ze worden daartoe omgezet in bloedsuikers. De algehele bloedsuikerspiegel wordt daarbij geregeld door de lever. In de cellen wordt dit gedaan via het hormoon insuline afkomstig uit de alvleesklier (of pancreas). Er zijn twee soorten koolhydraten. Natuurlijke koolhydraten zitten in granen en dit zijn ook de natuurlijke suikers in vruchten en aardappels. In tegenstelling tot de natuurlijke koolhydraten zijn de geraffineerde koolhydraten funest voor onze gezondheid. Ze bevorderen het ongezonde gistingsproces in het verteringskanaal, wat het opgeblazen gevoel direct na het eten veroorzaakt. Hierdoor raken de ingewanden geïrriteerd wat resulteert in een te snelle opname van de voedselsubstantie, waardoor het bloedsuikerniveau toeneemt. Om zich van dit (geraffineerde) suikeroverschot te ontdoen, worden deze suikers omgezet in vetten die vervolgens overal in het lichaam (zelfs binnen in de bloedvaten) worden opgeslagen. Niet van teveel vet eten worden mensen vet, maar van het consumeren van geraffineerde koolhydraten. Het eten van koudgeperste, plantaardige vetten helpt juist om deze vetten af te breken! De geraffineerde koolhydraten (die ons dus vet maken) krijgen we binnen via geraffineerde fabrieksuikers (zoals tafelsuiker, bruine suiker, druivensuiker (of glucose), rietsuiker, vruchtensuiker (of fructose), maltodextrine of melksuiker), via meel- en bloemproducten, via ontbijtgranen, via geraffineerde oliën (zoals margarines, bak- en saladeoliën) en niet te vergeten via alcohol.


Kruimelcrimineel

Een kruimelcrimineel is iemand die in de MSM wordt afgeschilderd als een topcrimineel, maar in werkelijkheid een pionnetje is in het duivelse schaakspel van de overheersers.


Legislatie

Legislatie is door de mens gemaakte wetgeving die is afgekondigd (of uitgevaardigd, letterlijk: “gedragen”) door een legislerende macht of een ander bestuursorgaan.


Levensmiddel

Een levensmiddel is een voedingsmiddel dat vitaalstoffen bevat. Een levensmiddel is daarmee gelijktijdig een geneesmiddel of gezondheidsbevorderend middel.


Mainstream

Mainstream is Engels voor ‘heersende stroming’. In werkelijkheid is dit de stroming die wordt opgedrongen door de overheersers. Deze heersende stroming doet zich met name gelden op gebieden waar de overheersers de publieke opinie willen beheersen. Naast deze mainstream zijn er veelal diverse alternatieve stromingen. Net als dode vissen die worden meegesleurd door de stroom, zo laten onwetende mensen zich meesleuren door de heersende stroming of door desinformerende alternatieve stromingen. Wetende mensen volgen geen stroming, maar kiezen hun eigen pad (op hun eigen manier en in hun eigen tempo).


Media

Met ‘media’ wordt het geheel van alle informatiedragers bedoeld. Het kan gaan om gedrukte media (zoals kranten, tijdschriften en boeken), uitzendende media (zoals televisie en radio), digitale media (zoals het internet) of een combinatie hiervan. Grosso modo kunnen we hier de verdeling hanteren tussen mainstream media (ook wel aangeduid als de ‘oude media’) en alternatieve media (ook wel aangeduid als de ‘nieuwe media’). Terwijl de oude media via hun financiering volledig en direct wordt gecontroleerd door de overheersers, wordt de nieuwe media gedeeltelijk en indirect gecontroleerd zoals via bijvoorbeeld gedachtebeïnvloeding.


MSM : mainstream media

De mainstream media worden via hun financieringen volledig gecontroleerd door de overheersers. We kunnen deze MainStream Media (MSM) ook aanduiden als de gecontroleerde media. Ook een zeer groot deel van de alternatieve media (dat alle media omvat die niet tot de heersende stroming behoren) wordt direct of indirect gecontroleerd door diezelfde overheersers.


MH17

Op donderdagmiddag 17 juli 2014 om 12:13 uur lokale tijd vertrok Malaysia Airlines-vlucht MH17 van de Amsterdamse luchthaven Schiphol naar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Dit toestel van het type Boeing 777-200ER had volgens de officiële gegevens 9M-MRD als registratienummer. Iets meer dan drie uur later, om 15:18 uur, verdween het in het luchtruim boven Oost-Oekraïne van de radar. De later gevonden vluchtgegevensopnemer stopte om 15:20 uur met opnemen. Aan boord waren 15 bemanningsleden en 283 passagiers, waarvan 193 met de Nederlandse nationaliteit en 4 met de Belgische nationaliteit. Dat het uit Nederland afkomstige toestel zou zijn neergehaald door Oost-Oekraïense opstandelingen met een luchtdoelraket van Russische makelij (genaamd ‘Boek’) is een sprookje. Het MH17-sprookje gaat zelfs nog veel verder, want het vanaf Schiphol vertrokken vliegtuig is helemaal niet neergestort in de buurt Donetsk. Na een wisseltruc is er namelijk een ander vliegtuig neergestort, na eerst onder vuur te zijn genomen door een gevechtsvliegtuig (van het type Su-25) van de Oekraïense luchtmacht. Het toestel dat is neergehaald was vermoedelijk het vliegtuig van hetzelfde type dat 131 dagen eerder, namelijk op 8 maart 2014, verdween (vlucht MH370). Bovendien zijn er allerlei geprepareerde wrakstukken op de grond uitgestald, om de indruk te geven dat het toestel 9M-MRD is geweest dat werd neergehaald, terwijl het toestel 9M-MRC is geweest dat vanaf Schiphol is vertrokken, zoals aangetoond in aflevering 26 van Pateo TV. Omdat de lichamen van de in Amsterdam ingestapte passagiers en bemanningleden helemaal niet als lijken in Oost-Oekraïne op de grond lagen, werd Pieter-Jaap Aalbersberg aangesteld als het hoofd van de repatriëringsmissie. Zijn doel was om de Nederlandse nabestaanden te laten geloven in het MH17-sprookje.


MIVD

In 1988 kwam de Militaire Inlichtingendienst (MID) in Nederland tot stand als gevolg van de fusie van de afzonderlijke inlichtingendiensten van de marine, de landmacht en de luchtmacht. Daaruit ontstond in 2002 de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), als de militaire tegenhanger van de AIVD.


Mineralen

Mineralen transporteren onder andere zuurstof door ons fysieke lichaam. Ze spelen ook een belangrijke rol bij de groei, instandhouding en herstel van weefsels. Mineralen zijn verder betrokken bij het samentrekken van spieren, het functioneren van de zenuwen en bij de energiehuishouding. De mineralen zijn onder te verdelen in twee groepen: de macro- en de micro-mineralen. Macro-mineralen of macro-elementen zijn de groep mineralen die we met de dagelijkse voeding in een grote hoeveelheid nodig hebben. De micro-mineralen worden ook wel sporenelementen genoemd, hiervan hebben we dagelijks maar een kleine hoeveelheid van nodig. Voor het goed functioneren van het fysieke lichaam vervult nagenoeg iedere mineraal een eigen rol. We hebben de volgende soorten mineralen nodig: borium, calcium, chloor, chroom, fluor, fosfor, germanium, ijzer, jodium, kalium, kobalt, koper, magnesium, mangaan, molybdeen, natrium, selenium, silicium, strontium, vanadium en zink. Het lichaam kan zelf geen enkel mineraal maken. Ongezonde voeding leidt snel tot een mineralentekort. Vermoeidheid is hiervan het eerste signaal. Een gebrek aan mineralen is ook de oorzaak van het hunkeren naar stimulerende middelen. En het gebruiken van deze stimulerende middelen draagt er toe bij dat er nog meer mineralen het lichaam verlaten via de urine en transpiratie. Inderdaad, transpiratie (ook door te sporten!) is ongezond omdat we daarmee noodzakelijke mineralen kwijtraken. Alleen door weer gezond te gaan eten kan deze negatieve spiraal worden doorbroken.


NA

Met NA wordt gedoeld op de jaren vanaf het begin van onze huidige (Roomse) jaartelling.


Nederlanden

De correcte benaming van het land ten noorden van België en ten westen van Duitsland is de Nederlanden. Deze meervoudsvorm is wel in bijvoorbeeld het Engels (the Netherlands), het Frans (les Pays-Bas), het Spaans (los Países Bajos), het Italiaans (Paesi Bassi) en het Duits (die Niederlande) blijven bestaan, maar in onze taal is deze oorspronkelijke meervoudsvorm vreemd genoeg verloren gegaan. Help je mee om deze fout te herstellen en voortaan consequent de woorden “Nederlanden”, “Nederlandeners” en “Nederlandens” te hanteren? En inderdaad omvat de ”taal” aangeduid als ”Nederlandens” meerdere talen, zoals Fries, Gronings, Drents, Twents en ga zo maar door.


Neporanjes

Philibert de Châlon werd geboren op 18 maart 1502 te Lons-le-Saunier (Jura, Frankrijk) als zoon van Prince d’Orange en heer van Arlay Jean de Châlon IV (1444 – 15 april 1502) en Philiberte de Luxembourg (1474 – 1539). Deze Philibert de Châlon was de laatste legitieme Prince d’Orange, en tevens heer van Arlay, Arguel en Nozeroy. Het Franse stadje Orange ligt in de Vaucluse, op de linkeroever van de Rhône, twintig kilometer ten noorden van Avignon. Het grondgebied van het omringende prinsdom van Orange was ongeveer 19,31 kilometer lang en 14,48 kilometer breed. Met een oppervlakte van 279,71 vierkante kilometer had het ongeveer anderhalf keer de omvang van het eiland Texel. De huidige Franse gemeente Orange beslaat ongeveer een kwart van dit gebied.

Nadat Philibert de Châlon op 28-jarige leeftijd omkwam op 3 augustus 1530 nabij Florence tijdens de Slag bij Gavinana hield daarmee ook zijn titel op te bestaan, die alleen van vader op zoon kon overgaan. Toch lukte het zijn zus Claudia de Châlon (1498 – Diest, 31 mei 1521) om net te doen alsof haar zoon Reynaert van Nassau (Breda, 5 februari 1519 – Saint-Dizier, 18 juli 1544) deze titel van zijn oom zou hebben geërfd, die voortaan als René de Châlon door het leven ging. Zijn vader Hendrik van Nassau III (Siegen, 12 januari 1483 – Breda, 13 september 1538) was graaf van Nassau en Vianden, heer van Breda en de Lek, en heer van Asse. Sindsdien deed deze Van Nassau-familie alle moeite om deze neptitel te laten voorbestaan door het regelmatig ook van oom op neefje over te laten overspringen.

In 1713 werd het grondgebied van het voormalige prinsdom van Orange nu ook formeel onderdeel van Frankrijk, en werd de neptitel prince d’Orange gegeven aan de Pruisische koning Friedrich Wilhelm I (Berlijn, 14 augustus 1688 – Potsdam, 31 mei 1740). Maar de Van Nassau’s deden net alsof dit niet rechtsgeldig zou zijn. Pas in 1732, via het Traktaat van Partage, deden de Van Nassau’s formeel afstand van hun recht op het prinsdom van Orange. De claim dat de Van Nassau’s hierin vastgelegd zouden hebben dat zij de neptitel Prince van Oranghien mochten blijven gebruiken is nimmer aangetoond. Bovendien zou het ook volstrekt onzinnig zijn geweest om prins te zijn van een gebied dat niet diens eigendom.

Twee jaar voor dit Verdrag va Utrecht in 1713 verdronk de 23-jarige Johan Willem Friso van Nassau-Dietz (Dessau, 4 augustus 1687 – Strijensas, 14 juli 1711) in het Hollands Diep bij de oversteek van Moerdijk naar Strijensas. Hij was toen stadhouder van zowel Friesland als en Groningen. Zijn zoon en opvolger Willem Karel Hendrik Friso van Nassau-Dietz (Leeuwarden, 1 september 1711 – Den Haag, 22 oktober 1751) moest toen nog geboren worden. Formeel volgde 1½ maand later deze pasgeboren baby alleen in Friesland zijn vader op, met zijn moeder Marie Luise von Hessen-Kassel (Kassel, 7 februari 1688 – Leeuwarden, 9 april 1765) als regentes. Ondertussen beweerden de Van Nassau’s doodleuk dat hij de Prince van Oranghien zou zijn. Evenzo doet deze familie sindsdien net alsof zij van het “Huis van Oranje-Nassau” zouden zijn. Deze absurde gotspe duurt voort tot aan de dag van vandaag. [meer]


Nibiru

De Enuma Elish (in het Nederlands ook wel geschreven als ‘Enoema Elisj’) is de transliteratie van de eerste twee woorden van een meer dan 3000 jaar oud, in spijkerschrift opgetekend verhaal. Deze eerste twee woorden worden tegenwoordig eveneens gehanteerd als de titel van dit verhaal. Daarin wordt onmiskenbaar aangegeven dat het hemellichaam dat in een ver verleden werd aangeduid als ‘Nibiru’ in onze tijd overeenkomt met de planeet Venus. Meer hierover is te lezen in het Engelstalige e-boek getiteld “Chronicles of the Gods”. Omdat desinformant Zecharia Sitchin (1920 – 2010) destijds beweerde dat Nibiru nog altijd in een komeetbaan door ons zonnestelsel rond zou vliegen werd de website Niburu.nl van Anton Teuben opgetuigd, met daarnaast meer van dit soort fantasieverhalen. Vanaf 2012 kwamen hiervoor in de plaats Niburu.co en NineForNews.nl van Maurice Wasbauer (alias “Michel Lejeune”) en Thabita Wasbauer-Besselsen onder redactie van Robin de Boer.


NRC

Op 1 oktober 1970 fuseerden het Algemeen Handelsblad (opgericht in 1828) en de Nieuwe Rotterdamse Courant (opgericht in 1843) tot het NRC Handelsblad. Deze krant maakte deel uit van de Nederlandse Dagblad Unie, samen met onder meer het Algemeen Dagblad (AD). In 1995 werd de Nederlandse Dagblad Unie overgenomen werd door PCM Uitgevers, uitgever van onder meer de Volkskrant en Trouw. In het voorjaar van 2009 werd PCM overgenomen door De Persgroep, en werd NRC Media afgestoten. NRC Media kwam hierdoor in handen van het Vlaamse Mediahuis, de Stichting Democratie en Media (SDM) en de Vereniging Veronica.


Opium

Opium is het ingedroogde melksap als extract uit de slaapbol (zaaddoos) van de papaver, waarvan de officiële naam “slaapbrengende papaver” is (papaver somniferum). Dit melksap bevat een aantal alkaloïden, waarvan codeïne, morfine, noscapine en papaverine de belangrijkste zijn. Stoffen als opiaten en opioïden bootsen de werking na van endorfine.


Oxytocine

Het neuropeptide oxytocine wordt ook wel het ‘knuffelmolecuul’ genoemd. Het kan als hormoon en neurotransmitter fungeren. Het zorgt voor meer vertrouwen en loyaliteit tussen eigen mensen. Ook het eten van chocola of het nemen van een warm bad kan de oxytocine-aanmaak stimuleren.


Overheersers

Met de ‘overheersers’ wordt gedoeld op een groep mensen die de totalitaire macht op onze moederplaneet nastreeft. Deze overheersers, ook wel de ‘machtsmaniakken’ genoemd, vormen een geheel van samenwerkende organisaties, families en individuen die allen minimaal het behoud van de huidige machtspositie nastreven, en indien mogelijk het versterken en vergroten daarvan. Ze worden daarnaast ook wel aangeduid als de ‘machtskakkerlakken’ of de ‘machtselite’. De mondiale machtspiramide van deze machtsmaniakken wordt veelal aangeduid als de “Illuminati”. De letterlijke betekenis van deze Latijnse naam is “zij die superieure verlichting (menen te) bezitten”.


Paars kabinet

Een “paars kabinet” is een Nederlandse regering zonder deelname door het CDA. Het eerste paarse kabinet werd gevormd door PvdA, VVD en D66.


Pateo Health Club

De Pateo Health Club bracht vraag en aanbod bijeen op het gebied van het duurzaam bevorderen van gezondheid. Vragers konden via de Pateo Health Club snel een aanbieder vinden in de eigen regio vinden. Aanbieders konden zich via de Pateo Health Club kosteloos bekend maken aan de vragers.


PCM Uitgevers

In 1968 ontstond de Perscombinatie als samenwerkingsverband tussen de dagbladen Het Parool (Stichting Het Parool) en de Volkskrant (Stichting de Volkskrant). In 1975 trad Trouw (Stichting ter Bevordering van de Christelijke Pers in Nederland) toe tot dit samenwerkingsverband, waarin De Stichting Het Parool had een meerderheidsaandeel had. In 1994 werd de Perscombinatie volledig eigenaar van uitgeverij Meulenhoff & Co (gevestigd in 1895). Vervolgens werd ‘PersCombinatie Meulenhof’ afgekort tot PCM in de overkoepelende groepsnaam ‘PCM Uitgevers’.


Protocollen van Zion

Dankzij Yuliana Dmitrievna Glinka (1844 – 1918) werden aan het einde van de negentiende eeuw de zogeheten “Protocollen” van het Zionistische plan voor mondiale overheersing. De volledige titel hiervan is “Protocollen van de Bijeenkomsten van de Geleerde Oudsten van Zion”, veelal ingekort tot de Protocollen van Zion. Dit alles wordt uitgebreid besproken in het Engelstalige boek “Meet the Elite”. Van deze Protocollen is een Nederlandstalige samenvatting beschikbaar. Hoewel vrijwel alle tactieken die hierin staan beschreven inmiddels al zijn toegepast, is desondanks het officiële standpunt van de gevestigde orde dat deze protocollen met daarin dit duivelse Zionistenplan voor wereldwijde overheersing een vervalsing zou zijn. Meer hierover is beschikbaaar in het Engels.


PSP

De Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) werd op 27 januari 1957 opgericht door onder andere ir. Hendrik Jan van Steenis (Noordeloos, 6 maart 1908 – Utrecht, 6 februari 1965). Henk van Steenis, overigens ook een verdienstelijk schaker, werd tevens de eerste voorzitter van de PSP. De PSP pleitte onder andere voor afschaffing van de monarchie, het leger, de Binnenlandse Veiligheidsdienst en de mobiele eenheid. Op 27 januari 1991 hield de PSP op te bestaan omdat het opging in GroenLinks.


Psychologie

‘Psychologie’ betekent letterlijk de ‘Wetenschap (Logos) van de Ziel (Psyche)’. Maar vreemd genoeg leren universitair opgeleidde psychologen juist helemaal niets over de Ziel. Ze hebben zich daarentegen gespecialiseerd in wat er mis kan zijn met iemands gedachten of gevoelens, en vooral welke farmaceutische middelen hiervoor toegediend zouden moeten worden volgens de mainstream behandelvoorschriften. Wil je wel weten wat de Ziel is, lees dan het gratis e-boek Wetenschap van de Ziel.


PvdA

Als voortzetting van de vooroorlogse Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB) en de Christelijk-Democratische Unie (CDU) werd de Partij van de Arbeid (PvdA) op 9 februari 1946 opgericht. Vanaf 1948 werd Willem Drees (1886 - 1988) de eerste PvdA-minister-president.


PVV

De anti-democratische eenmansvereniging genaamd de “Partij voor de Vrijheid” (PVV) is de politieke partij van de zionistische Mossad-marionet Geert Wilders.


Raad van State (RvS)

De Raad van State (RvS) is een adviesorgaan van de Nederlandse regering en de hoogste bestuursrechter binnen de Nederlanden. Het wordt formeel voorgezeten door het staatshoofd, maar de dagelijkse leiding is in handen van de vice-president.


Rolodex-onderzoek

Vanuit een strafrechtelijk onderzoek vanaf 1997 naar misbruik van jongens beneden de 16 jaar in Amsterdam ontdekte de Amsterdamse recherche in de zomer van 1998 dat de namen en contactgegevens van diverse homoseksuele pedofielen stonden vermeld in de rolodex van prof. dr. Gerrit van Roon. In dat klantensysteem stonden ook de namen van drie hoofdofficieren van justitie en van een directeur-generaal van het Ministerie van Justitie, zoals dat ministerie toen nog heette. Vervolgens heeft de hoofdofficier van justitie in Amsterdam, dat was toen Hans Vrakking (1941), in augustus 1998 een multidisciplinair team geformeerd om deze vier verdachten te gaan onderzoeken. Dit werd aangeduid als het Rolodex-onderzoek. Deze vier homoseksuele pedofielen die verdacht werden van medeplichtigheid aan ontvoering en verkrachting van minderjarige jongens waren:

Dit onderzoek, dat vanaf het begin van hogerhand werd gesaboteerd, onder andere door Pieter-Jaap Aalbersberg (1959), destijds het hoofd van de dienst Recherche Informatie. Nog in datzelfde jaar, in 1998, heeft René Ficq (1939), destijds de Amsterdamse procureur-generaal, de stekker uit dit onderzoek gehaald. Eindverantwoordelijk voor deze stopzetting was Beatrix zur Lippe, omdat Joris Demmink haar namelijk chanteerde met een video van een verkrachting van een jongetje gepleegd door haar man Claus von Amsberg. Het College van procureurs-generaal onder voorzitterschap van René Ficq stelde in 1999 dat van geen van deze vier verdachten zou zijn gebleken dat zij zich schuldig zouden hebben gemaakt aan strafbare feiten.


Roombeekramp

Op zaterdagmiddag 13 mei 2000 ontstond er brand op het terrein van het bedrijf S.E. Fireworks aan de Tollensstraat in de wijk Roombeek te Enschede. De letters “S.E.” stonden voor ‘Smallenbroek Enschede’, aangezien dit Enschedese bedrijf in 1977 was opgericht door Harm Smallenbroek. Nadat klokkenluider Fred Spijkers naar buiten had gebracht dat de landmijnen van het type AP-23 van het voormalige Nederlandse staatsbedrijf Eurometaal ondeugdelijk waren, heeft het Nederlandse ministerie van Defensie besloten deze ondeugdelijke landmijnen maar “weg” te werken door deze te stallen in één van de vuurwerkcompartimenten van S.E. Fireworks. Toen die middag ook het compartiment met de ondeugdelijke landmijnen vlam vatte werd in één klap de gehele wijk Roomweek weggevaagd. In totaal kwamen er 23 mensen om (waaronder vier brandweermannen) en werden er 200 woningen verwoest. Na eerst de ondeugdelijkheid van deze landmijnen in de doofpot te hebben willen stoppen, werd nu de ware oorzaak van deze Roombeekramp door de Nederlandse overheid doelbewust in de doofpot gestopt. Daarom werd het in de mainstream media al gelijk de “vuurwerkramp” genoemd, maar exploderend vuurwerk kan nooit en te nimmer een complete woonwijk wegvagen.


Sciëntisme

Sciëntisme is het geloof dat wordt beleden op universiteiten en aanverwante instituten. Op leken maken de hieruit voortvloeiende geloofsuitingen doorgaans veel indruk, maar kenners weten dat we hier te maken hebben met een “paraderende poedelnaakte keizer” (overeenkomstig het door Hans Christian Andersen geschreven sprookje over de nieuwe kleren van de keizer). Sciëntisme zit boordevol cirkelredeneringen, ongefundeerde aannames en diverse anti-wetenschappelijke, dogmatische “theorieën”, zoals de evolutiereligie en de oerknalreligie.


Semiet

Een semiet is iemand die naar verluidt afstamt van Sem, de middelste zoon van Noach (een personage uit een boek Genesis).


Serotonine

Serotonine wordt ook wel het ‘zelfvertrouwenmolecuul’ genoemd. Het geeft een rustgevend effect. Mensen bij wie deze neurotransmitter rijkelijk stroomt hebben namelijk van nature veel zelfvertrouwen en zijn tevredenheid over zichzelf. Een tekort aan serotonine maakt dat gezocht wordt naar externe bevestiging inclusief genotsmiddelen. Bij een chronisch tekort aan serotonine ontstaat zwaarmoedigheid en uiteindelijk depressiviteit.


Slimme meter

De afname van elektriciteit per huis werd voorheen gemeten met een analoge kilowattuurmeter, en voor de afname van gas was dit de analoge gasmeter. Omdat de betreffende leveranciers willen weten hoeveel er precies is afgenomen, en welk bedrag ze dus hiervoor in rekening kunnen brengen, werden er vroeger meteropnemers langs de huizen gestuurd. Daarna werden de afnemers gevraagd zelf de meterstanden periodiek door te geven. Tegenwoordig zijn er digitale meters beschikbaar voorzien van een communicatiemodule die de leverancier op de hoogte houden van het actuele verbruik. Deze zogenaamde “slimme meters” zijn echter niet altijd betrouwbaar, en ook vergroten ze de elektrosmog. Veel mensen weten niet dat ze de installatie van deze digitale meter kunnen weigeren of deze uit kunnen laten zetten wanneer deze reeds is geïnstalleerd.


SOPN

Op 12 september 2012 deed de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland (SOPN) als nieuwe partij mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal in de Nederlanden met maar liefst 76 kandidaten. Lijstrekker daarbij was partijleider Johan Oldenkamp. Daarbij bleef de partij steken op ongeveer een vijfde deel van het aantal stemmen dat destijds de kiesdrempel vormde.


Soevereine mens

Mensen die menen dat ze “soeverein” kunnen worden door brieven te sturen naar zelfbenoemde autoriteiten hebben zich voor de gek laten houden. In Nederland en België is het bijvoorbeeld L.A.A.M. van Dinter die medemensen aanzet tot het schrijven en versturen van dergelijke schertsbrieven. De enige weg naar het herstellen van de menselijke soevereiniteit gaat daarentegen via het verwerven en toepassen van zuivere spirituele kennis, zoals Wholly Science laat zien.


Spiritualiteit

Zuivere Spiritualiteit gaat over het steeds sterker verbinden van het waakbewustzijn (het Zelf) met de Geest (of Spirit in het Engels, van het Latijnse Spiritus), wat ook wel wordt aangeduid als het Hogere Zelf, zoals uitgelegd in het e-boek Geest, Ziel en Lichaam. Daarentegen gaat vrijwel alles wat ten onrechte wordt geschaard onder “spiritualiteit” niet over het verbinden met de Geest, maar over de verbinding met de Ziel, wat we kunnen aanduiden als het Lagere Zelf. Daarom kan niet één van de zogenaamde “spirituele” mensen het verschil uitleggen tussen de Geest en de Ziel. Immers, wat zij de “geest” noemen, dat is juist de Ziel. Zij zouden daarom veel beter de aanduiding “Zielekieteling” kunnen hanteren voor waar zij mee bezig zijn. Wil je weten waar daarentegen Zuivere Spiritualiteit over gaat, bestudeer dan Wholly Science.


Stop de Bezetting

‘Stop de Bezetting’ is een Nederlandse stichting die de beëindiging bepleit van de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook door de onwettige staat Israël. Deze stichting, die in 2002 werd opgericht door Gretta Duisenberg, streeft de erkenning na van een multiculturele Palestijnse Staat, met destijds als website Stop de Bezetting.org. Per 1 juni 2016 werd Sonja van den Ende de voorzitter van deze stichting.


THC

De stof delta-9-tetrahydrocannibinol (THC) bootst de gunstige werking van de neurotransmitter anandamide na. Van de tot nu toe bekende 113 typen cannabinoïden is THC is één van de meest heilzame van alle deze geneeskrachtige stofjes in de cannabisplant. THC wordt gewonnen uit de zaaddoosjes in de onbestoven bloemtoppen van de vrouwelijke de cannabisplanten. Door deze THC-rijke bloemtoppen (en bovenste bladeren) te drogen en te verkruimelen wordt marihuana verkregen. In het Engels wordt dit ook pot en weed (onkruid) genoemd, wat in het Nederlands ‘wiet’ is geworden. Het heeft een typische, sterke geur en de kleur varieert van grijsgroen tot groenbruin. Echter, door deze THC-rijke bloemtoppen te koelen en ze daarna door een zeef te schudden om vervolgens deze harskorreltjes samen te persen en te kneden wordt hasjiesj of hasj verkregen, een lichtbruine tot zwarte substantie.


Verenigde Naties

Direct na de Tweede Wereldoorlog vonden vrijwel alle landen het een goed idee om een supranationaal orgaan op te richten. Dit gebeurde in de USA op 24 oktober 1945, en werd de “Verenigde Naties” genoemd, afgekort als VN.


Veronica (Vereniging)

De Vereninging Veronica is (mede-) eigenaar van het ANP, het NRC, The Post Online, Novem Nieuws en Reporters Online. Het is gevestigd aan de Kleine Gartmanplantsoen 10 te (1017 RR) Amsterdam. Het bestuur ervan bestaat uit Y.D. Albrecht (voorzitter), E.R. Kemeling (penningmeester) en J.T.N Gautier (bestuurslid).


Vetten

Vetten spelen een zeer belangrijke rol in ons fysieke lichaam. Iedere celwand in ons lichaam is uit vet gemaakt. En driekwart van onze hersenen bestaan uit vetten. Al onze hormonen en vitamine D zijn gemaakt uit een vet dat we cholesterol noemen. Alleen koudgeperste, plantaardige vetten (olie) zijn gezond voor ons. Alle overige vetten (inclusief margarines) zijn extreem schadelijk. Het innemen van deze verhitte, beschadigde vetten kan leiden tot het maken van abnormale weefsels en een abnormaal cholesterolniveau van het bloed. Een ongezonde vetstofwisseling leidt tot een ongecontroleerde gewichtgang (waaronder overgewicht en ondergewicht), tot grote schommelingen in het energieniveau en labiliteit in de emotionele en mentale gesteldheid. Dit alles is te herstellen via het uitsluitend voeden met koudgeperste, plantaardige oliën.


Vitaalstoffen

Vitaalstoffen zijn biologisch werkzame stoffen die noodzakelijk zijn voor de omzetting van eiwitten, vetten, koolhydraten en daarmee voor het behoud van gezondheid. Vitaalstoffen zijn onder meer (in water en in vet oplosbare) vitaminen, mineralen (en in het bijzonder de sporenelementen), enzymen (ook wel aangeduid als fermenten), onverzadigde vetzuren, aromastoffen en faseerstoffen (ook wel ballaststoffen genoemd).


Vitaminen

Afgezien van hun rol in de stofwisseling zijn vitaminen essentieel voor het herstellen en behouden van cellen. Ook vitaminen kunnen we verdelen in twee soorten. De natuurlijke vitaminen zijn cruciaal voor de waarborg van onze gezondheid. De synthetische vitaminen (in fabrieken nagemaakt) hebben juist een averechtse werking en verwijderen in sommige gevallen de natuurlijke vitaminen. Het zijn juist deze synthetische vitaminen die als ingrediënten worden genoemd bij fabrieksvoeding. Wie gezondheid belangrijk vindt, die mijdt dus producten met deze vermeldingen. Verder zijn ongeveer de helft van de vitaminen oplosbaar in water, en ongeveer de andere helft alleen in vetten. Vitaminen uit die laatste groep die bijvoorbeeld in geconcentreerde vorm via een pilletje worden ingenomen zonder de benodigde vetten waarin deze kunnen worden opgelost verlaten uiteindelijk ongebruikt het lichaam in de urine.


Voedingsmiddel

Een voedingsmiddel betreft voedingsstoffen zonder vitaalstoffen.


Voedingsstoffen

Voedingsstoffen zijn eiwitten, mineralen, vetten, koolhydraten, enzymen en vitaminen.


VOOR

Met VOOR wordt gedoeld op de jaren voorafgaand aan het begin van onze huidige (Roomse) jaartelling.


Vullingsmiddel

Een vullingsmiddel betreft etenswaar zonder voldoende voedingsstoffen.


VVD

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) werd op 24 januari 1948 te Amsterdam opgericht. Onder aanvoering van Hans Wiegel brak de VVD door in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Daarna kreeg de naam VVD een andere betekenis, namelijk: Verraderspartij voor Volharding der Dictatuur.


Wetenschap

Wetenschap heeft als doel om de werkelijkheid te begrijpen. Daartoe wordt logica gebruikt als middel en eenvoud als toetssteen. Velen menen ten onrechte dat universiteiten zich met wetenschap zouden bezig houden, maar daar wordt logica bij voortduring opgeofferd om zo maar vast te kunnen blijven houden aan onwetenschappelijke dogma’s. Wat universiteiten en aanverwante instituten daarentegen praktiseren is een geloofsysteem genaamd sciëntisme.


Wholly Science

Wholly Science is de helende hereniging van waarachtige Wetenschap en zuivere Spiritualiteit. Eventuele Nederlandstalige vertalingen van Wholly Science zouden kunnen zijn ‘Spirituele Wetenschap’, ‘Wetenschappelijke Spiritualiteit’, ‘Helende Wetenschap’ of ‘Heelige Wetenschap’, maar omwille van de herkenbaarheid wordt deze Engelstalige naam ook onvertaald gehanteerd in andere talen.


Ziel

Naast het het waakbewustzijn (het Zelf) is er ook het onderbewustzijn (het Lagere Zelf). De Oude Grieken noemden dit Lagere Zelf de Ziel (Psyche). Letterlijk betekent ‘Psychologie’ dus de ‘Wetenschap van de Ziel’, maar de universitair opgeleide psychologen weten juist helemaal niets van de Ziel. Ze hebben zich daarentegen gespecialiseerd in wat er mis kan zijn met iemands gedachten of gevoelens, en vooral welke farmaceutische middelen hiervoor toegediend zouden moeten worden volgens de mainstream behandelvoorschriften. Wil je wel weten wat de Ziel is, lees dan het gratis e-boek Wetenschap van de Ziel.


Zionisme

Het Zionisme ontstond in de negentiende eeuw als een beweging die de vestiging van een joodse staat in Palestina nastreefde. Nadat dit in 1948 was geschied werd het nieuwe doel van deze beweging de realisatie van Groot Israël, dat zich uitstrekt van de Nijl-delta naar het Tweestromenland van de Eufraat en de Tigris.


Deze PateoPedia-lijst met onderwerpen is nog groeiende. Heb je aanvullingen of correcties, mail deze dan naar: PateoPedia @ Pateo.NL (zonder spaties).


© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2022/05/30.