Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

 

Draag bij aan de paradigmaverandering

 

Het oude paradigma zorgt voor steeds meer verdeeldheid en vergroot de kloof tussen arm en rijk. Alle problemen in de huidige samenleving zoals die op het gebied van gezondheid en milieu zullen nooit geheel verdwijnen tenzij er een grondige paradigmaverandering wordt doorgevoerd. Daarvoor is het nodig dat iedereen voor zichzelf bewust overstapt naar het nieuwe paradigma. Dit nieuwe paradigma is gebaseerd een volstrekt andere zienswijze en daaruit voortvloeiende denkwijze en handelwijze. Wil jij hier meer over weten, kom dan naar de presentatie door allround onderzoeker en activist Johan Oldenkamp op zaterdagmiddag 13 april 2019 nabij Hoorn in Noord-Holland.


De openbare kennismakingspresentatie is van 13:00 uur tot 14:30 uur. Na afloop hiervan kun je besluiten om een actieve bijdrage te gaan leveren aan deze paradigmaverandering door deel te gaan nemen aan het Internationale Basisinkomen-Initiatief (IBI).

Na de pauze is er van 15:30 uur tot 17:30 uur een besloten bijeenkomst voor IBI-deelnemers.

Wil jij aanwezig zijn bij deze kennismakingspresentatie over de paradigmaverandering, stuur dan een e-mailbericht. De adresgegevens worden dan in het antwoordbericht aan jou bekend gemaakt. De entreeprijs bedraagt € 5 per persoon.


© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2019/03/13.