Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Kennismanagement en gedragsverandering

Essentials (2006), ISBN 90-77252-04-5, 176 bladzijden

Succesfactor nummer 1 voor verbetertrajecten rond het brede onderwerp kennismanagement is het bewerkstelligen van duurzame gedragsverandering. Toch is er opvallend weinig geschreven over hoe vorm en inhoud te geven aan gedragsverandering in relatie tot kennismanagement (KM). Deze monografie heeft als doel deze leemte te vullen.

Dit boek bestaat uit vier delen. In het eerste deel worden de conceptuele fundamenten van kennismanagement neergelegd en worden op basis hiervan mogelijke benaderingen van kennismanagement besproken. In het tweede deel staat het vraagstuk rond het veranderen van gedrag centraal. Hierin wordt een praktisch model voor gerichte en duurzame verandering van gedrag uiteengezet. In het derde deel worden tal van maatregelen besproken om kennismanagement te bevorderen. Tot slot gaat het vierde en laatste deel over gedragsverandering als kern van kennismanagement. Hierin wordt een integraal model gepresenteerd voor het sturen op kennisprestatie.

Dr. Johan H. Oldenkamp werkte destijds adviseur, trainer en coach bij Oldenkamp Knowing Services (OKS) te Zeist. Als adviseur heeft hij sinds de jaren negentig een groot aantal bedrijven en instellingen geholpen in het verbeteren van kennismanagement. Als trainer heeft hij inmiddels tal van trainingen en cursussen en workshops in kennismanagement verzorgd, via zowel open inschrijvingen als in-company trainingen en ook schriftelijke leergangen. Met dit vierde kennismanagementboek van zijn hand verwacht hij dit onderwerp weer een nieuwe impuls te geven voor praktische KM-verbeterplannen.

Kennismanagement en gedragsverandering is het zesde boek geschreven door Johan Oldenkamp. Het is niet langer leverbaar, ook niet als e-boek.


© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2017/02/13.