Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Videopresentatie: “Inleiding in de Mayakalenders

Op zondag 10 april 2011 gaf Johan Oldenkamp te Oosterbeek, in wat destijds de opnamestudio was van PateoMedia, een videopresentatie over de “Inleiding in de Mayakalenders” voor de filmcamera’s van Dave. Deze videoreeks bestaat uit zeven korte filmpjes over de essentie van twee Mayakalenders: de Tzol’kin (de etmaal-teller-kalender) en de Tzol’tun (o.a. de wereldberoemde lange-telling-kalender).

Aan de hand van Plato’s allegorie van de grot wordt in Deel 1 getoond dat materie een schaduw is van energie, die op haar beurt weer een weerslag vormt van informatie. De energieën spelen op verschillen manieren samen. De ene manier kunnen we Yin noemen, en de andere Yang. Wat Yin en Yang nu precies is wordt ook uitgelegd.

Velen kunnen de 13 tonen van de Tzol’kin beschrijven, maar in Deel 2 worden ze verklaard. Deze verklaring is gebaseerd op de toonladder, en dan metname op de toevoeging van de halve tonen.

Waarom heeft de Tzol’kin 20 zegels, en bijvoorbeeld geen 21 (gezien bijvoorbeeld de Fibonacci-reeks)? In Deel 3 wordt verklaard waarom het er precies 20 dienen te zijn. Deze verklaring is gebaseerd op de energetische dynamiek van deze zegels. Ook wordt op basis van deze verklaring aangegeven dat 13 van de 20 benamingen voor deze zegels zoals gebruikt in de Dreamspell niet goed passend zijn.

De lange-telling-kalender van de Maya’s geeft de Schepping weer, zoals in Deel 4 wordt toegelicht. Deze Schepping kent in totaal 9 niveaus en ieder niveau wordt in 13 fasen geschapen. Ieder volgend niveau wordt telkens 20 maal zo snel geschapen en resulteert in een hoger bewustzijn.

Velen menen dat de lange-telling-kalender van de Maya’s aftelt naar 21 december 2012. In Deel 5 worden twee argumenten gegeven waarom deze einddatum onjuist is. Een beter passende einddatum is 28 oktober 2011. Maar met overtuigend bewijs (namelijk 9/11) wordt aangetoond dat de juiste einddatum 14 juli 2012 is.

De lange-telling-kalender van de Maya’s geeft de Schepping weer. Deze Schepping kent in totaal 9 niveaus en ieder niveau wordt in 13 fasen geschapen. Ieder volgend niveau wordt telkens 20 maal zo snel geschapen en resulteert een hoger bewustzijn. De gehele Schepping van begin tot eind wordt in Deel 6 in vogelvlucht gepresenteerd.

Materie is een schaduw van energie, en energie vormt een weerslag van informatie. Wie dit alles doorgrondt, die kan zelf (schaduwen) scheppen.


© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2016/12/22.