Pateo.nl’un Türkçe sayfasına git
Pateo.nl’nin seçim menüsüne gidin
Pateo.nl’de dili degistir

Pateo.NL’ye hoşgeldiniz

UYARI : Bu internet sitesindeki bilgiler, inançlarınızın bazılarını veya hepsini bile yıkabilir.

Finansal sistem yoluyla paranın yaratılmasına inanıyor musun?

Yoksa nasıl gerçek değerler yaratacağını biliyor musun?

Yasal sistemin adaletine inanıyor musun?

Yoksa yasayı nasıl koruyacağını biliyor musun?

Doktorların hastalıkları tedavi ettiğine inanıyor musun?

Yoksa kendini nasıl iyileştireceğini biliyor musun?

İki yüzlü politikacılar tarafından sürdürülen demokrasiye inanıyor musun?

Yoksa kamu yönetiminin samimi ve şeffaf olabileceğini biliyor musun?

Ana gazetecilerin tarafsız haber sunduğuna inanıyor musun?

Yoksa gerçekten neler olduğunu nasıl bulacağını biliyor musun?

Akademik araştırmacıların ortaya koyduğu iddialara inanıyor musun?

Yoksa akla yatkın bilimi nasıl yönlendireceğini biliyor musun?

Dini yasakların doğruluğuna inanıyor musun?

Yoksa derin ruhaniliği nasıl geliştireceğini biliyor musun?

Başkalarının seni kontrol etmeye hakkı olduğuna inanıyor musun?

Yoksa hiçbir insanın diğerinden gerçekten üstün olmadığını biliyor musun?

Yalnızca kırmızı soruları ‘hayır’ ve yeşil soruları ‘evet’ ile cevapladıysanız; bu sayfada gönül rahatlığıyla kalabilirsiniz. Aksi halde veya sorulardan bazılarını anlamadıysanız, devam etmeden önce yukarıdaki uyarıyı tekrar okuyunuz. (Kanma derecenizi ölçmek isterseniz, Tarihi-Uyanıklık Test yapabilirsiniz (Çok yakında).)


Wholly Science

Bilim & Ruhanilik

Antik uygarlıklarda, Bilim ve Ruhanilik aynı madalyonun iki yüzü gibiydi. Nitekim, üniversitelerin ortaya çıkmasıyla, bilim ruhanilikten kopmuş hale geldi. Dolayısıyla, ruhanilik cini akademik lambadan çıktı gitti. Bundan böyle, dinler eskisinden daha da çok körü körüne inanış talep eder oldu.

Yıllar süren çalışma ve araştırma sonucunda, her bakımdan bilim adamı ve ruhani usta olan Johan Oldenkamp, akla yatkın bilimi ve derin ruhaniliği bir araya getirmeyi başardı. Kendisi, bu tamamlayıcı yeniden birleşmeye, “Bütünün Bilimi” anlamına gelen ve ruhaniliği de içeren Wholly Science adını verdi. Dahası, bütün anlamına gelen “wholly” ile boşluklarla dolu anlamına gelen “holy” kelimelerini karıştırmayın.

Wholly Science akla yatkın bilimin ve derin ruhaniliğin birleşiminin yeniden dirilişidir.


Pateo.NL

Alışılagelmişin yerini almak, Alternatifleri tamir etmek

Çok dilli internet sitesi Pateo.NL Wholly Science bilgisinin tohumlarını ekmeyi amaçlar. Bu sayede daha fazla insan kendisini dizginleyen ana ve alternatif yalanlardan özgürleştirebilir. Bu yalanların içini görebildiğimiz zaman, gerçekle karşılaşırız. Çoğu insan için, gerçek hala saklı. Latin kökenli “pateo” sözcüğü “daha fazla saklanmayan” anlamına gelir. Wholly Science, gerçeğin daha fazla saklanmaması için bize olanak verir. Bu gerçeği kendi gerçeğiniz yapmaya hazır mısınız? Öyleyse, bu gerçeği gözler önüne seren Pateo.NL sayfasına hoş geldiniz.
Bu web sitesi İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça ve Hollandaca olarak mevcuttur.

© Pateo.NL : Bu sayfa en son 2020/12/01 tarihinde güncellenmiştir.