https://WhollyScience.nl

Wholly Science

Zowel academische “wetenschap” als gewone “spiritualiteit” zijn niet wat ze beweren te zijn.

De “wetenschap” van de universiteiten en erkende onderzoeksinstituten is in werkelijkheid een dogmatisch geloofssysteem, ontstaan vanuit tal van onjuiste veronderstellingen. Het kan daarom maar beter worden aangeduid als sciëntisme.

En de “spiritualiteit” van de gevestigde religies en alle overige gangbare vormen hiervan gaat nadrukkelijk niet over de spirit of geest (zoals deze aanduiding zou doen vermoeden), want daarin vinden we geen enkele poging om dit essentiële begrip eenduidig vast te stellen. Aangezien alle vormen van gewone “spiritualiteit” een deugdelijke onderbouwing ontberen, kan het maar beter worden aangeduid als phantasisme.

dwalingen door sciëntisme          dwalingen door phantasisme

De vijf grootste blunders van sciëntisme zijn:
❌ De gravitatietheorie is onwaar.
❌ De evolutietheorie is onwaar.
❌ De ziektekiementheorie is onwaar.
❌ De continenten drijven niet af.
❌ Het periodieke systeem is onnatuurlijk.

De vijf grootste blunders van phantasisme zijn:
❌ Het hart is niet de ziel.
❌ De ziel is niet de geest.
❌ De geest is niet het verstand.
❌ Er bestaan geen hogere ruimtelijke dimensies.
❌ Geen messias komt uitverkorenen verlossen.

Maar dat is nog niet alles, want waarachtige Wetenschap en solide Spiritualiteit zijn in werkelijkheid twee zijden van dezelfde medaille der Waarheid.

Afgescheiden van spiritualiteit kan sciëntisme het best worden gekarakteriseerd als een kip zonder kop. Het vult de ontbrekende bovenkant op met geloof in toeval, wat het profaan en zingevingsloos maakt.

Afgescheiden van wetenschap laat phantasisme zich het best omschrijven als luchtfietserij. Het vult de ontbrekende onderkant op met fantasie, wat het ongegrond en willekeurig maakt.

Wholly Science : hereniging van Wetenschap & Spiritualiteit

In de internationale naam van dit allesomvattende paradigma verwijst het Engelstalige ‘Wholly’ naar het geheel inclusief Spiritualiteit, en is ‘Science’ Engels voor Wetenschap. Door waarachtige Wetenschap en solide Spiritualiteit te herenigen, faciliteert Wholly Science het blootleggen van de algehele Waarheid over alles.


Wholly Science : hereniging van Wetenschap & Spiritualiteit

Besef jij de tekortkomingen van zowel sciëntisme als phantasisme, en wil jij doordringen tot die Universele Waarheid, volg dan het Wholly Science-opleidingsprogramma. Het is namelijk nodig om jezelf grondig om te scholen, want nagenoeg alles wat we als waar hebben geaccepteerd is dit niet. Durf jij jouw begrip van de algehele werkelijkheid helemaal opnieuw op te bouwen om vervolgens tot ongekende hoogte te kunnen gaan stijgen?

Meer informatie over het Wholly Science-opleidingsprogramma is te vinden op de meertalige Pateo.NL-website.

De grondlegger van Wholly Science is allround wetenschapper en spiritueel leermeester Johan Oldenkamp.

Johan Oldenkamp