Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Wij creëren zuivere intenties

opzettelijk onzuiver van buitenaf
slaafse negatieve reacties
afsluiting en afzondering door jouw ego
moeten van buitenaf
geloven van buitenaf

 

bewuste zuiverheid van binnenuit
bewuste positiviteit
stel jezelf open vanuit jouw intuïtie
willen van binnenuit
innerlijk weten

Alles wat leeft, trilt. En alle trilling is energie. Ook licht is trilling. En leven is ook intelligentie en bewustzijn. Kortom, al deze begrippen zijn eigenlijk allemaal synoniemen: leven, licht, energie, trilling, intelligentie en bewustzijn. En als we dieper kijken, dan komen we uit bij de oerbron van dit alles: Onvoorwaardelijke Liefde!

De driedimensionale leefwereld die wij met onze vijf zintuigen waarnemen is slechts een klein deel van de ‘werkelijkheid’. Feitelijk nemen we alleen een afspiegeling waar van wat onze hersenen ons willen laten geloven als zijnde de werkelijkheid. Er zitten in de wijze waarop wij de ‘werkelijkheid’ ervaren twee belemmerende filters. Allereerst nemen we alleen datgene waar wat binnen de bandbreedtes valt van de waarneembaarheid door onze zintuigen. Zo kunnen onze ogen geen infrarood- of ultraviolet licht zien. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dit alles wat op deze frequenties trilt niet bestaat. En ten tweede bepalen onze hersenen welke waargenomen signalen op welke wijze ons bewustzijn mogen binnenkomen. Het tweede filter werkt vele malen sterker dan de eerste. Onze zintuigen worden volcontinu gebombardeerd met signalen, maar van het leeuwendeel hiervan worden we ons helemaal niet bewust. Signalen bestaan overigens ook uit trillingen. De energietrillingen van signalen kunnen sterk van invloed zijn op onze eigen energietrillingen.

Wij mensen zijn veel meer dan alleen ons fysieke lichaam zoals we dat via onze zintuigen kunnen waarnemen. Wij zijn ook het elektromagnetische veld dat zich om ons lichaam bevindt in een soort eivorm. Een deel hiervan kan worden waargenomen als ons aura. Via onze gedachten en gevoelens ‘kleuren’ we ons elektromagnetische veld.

Alles in het Universum gehoorzaamt aan de Dertien Universele Principes. Via de ‘kleur’ van ons elektromagnetische veld trekken we het gelijke aan, wat een gevolg is van het Geheim van Aantrekking. Kennis hiervan is onmisbaar in het willen zuiveren van onze intenties. Ook de zuivere kennis van de zin van ons leven is daarbij eigenlijk onmisbaar.

We leven in een zeer bijzondere tijd. We zijn ons langzaam maar zeker aan het bevrijden van alle onzuiverheid die een bedreiging vormt voor het leven op deze bijzondere planeet.

Wij zijn hier om onze levenslessen te leren. Hierdoor groeien we en hebben we de mogelijkheid om hogere ‘hemelen’ te ervaren. We zijn allemaal onsterfelijke zielen die via incarnaties datgene leren wat we nodig hebben om weer heel te worden. Om weer één te worden. Maar eigenlijk zijn we altijd al één geweest. We waren het alleen vergeten. En via allerlei duistere zaken is heel lang geprobeerd te voorkomen dat wij ons dit weer zouden herinneren. Maar niets kan het Goddelijke Licht weerhouden om de duisternis te overwinnen. En wij mogen helpen om met ons licht deze overwinning kracht bij te zetten. Dat is toch prachtig! Wij brengen het Licht - de onvoorwaardelijke Liefde - in onze harten en laten het stralen naar alles om ons heen.

Laten we beginnen met iedere dag opnieuw dankbaar te zijn voor het goede. En voor het andere mogen we dankbaar zijn dat we hiervan hebben mogen leren. Ga nooit slapen zonder dankbaar te zijn voor alles wat die dag jou heeft mogen brengen. Doe zelf wat in jouw vermogen ligt om van jouw leefwereld een betere plaats te maken. En voor alles wat op jouw weg komt: aanvaard dit met argeloosheid door afstandelijkheid.

Alles wat we de wereld insturen, dat komt weer bij ons terug volgens de Universele Principes. Laat daarom alleen nog maar positieve gedachten en gevoelens toe. Zorgen, angst, begeerten, laat die allemaal maar van jou afglijden. Ze belemmeren jou alleen maar. Wens iedereen het beste. Ja, echt iedereen. Geef onvoorwaardelijke Liefde aan jezelf, en aan alles en iedereen. We zijn allemaal één!

We staan aan de vooravond van een collectieve sprong naar een hoger bewustzijn. Daarin neemt ethiek een centrale plaats in. Ethiek wil zeggen dat we ons bewust zijn van de belangen van andere schepselen. Vanuit het hogere bewustzijn ontwikkelen we mededogen, geduld, vergevingsgezindheid, tolerantie, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en standvastigheid. We bevrijden onszelf hiermee van slaafse, negatieve reactiepatronen waardoor we waarlijk vrijheid voor onszelf ontwikkelen.

Onze lineaire beleving van tijd bestaat alleen in de waargenomen werkelijkheid. Wholly Science noemt dit de ‘Schaduwwereld’, en de wereld die daarvoor is de ‘Protowereld’. In de Protowereld worden we niet beperkt door het onstopbaar voortschrijden van de tijd uit de Schaduwwereld. We zouden kunnen stellen dat in de Protowereld alle mogelijke tijdslijnen gelijktijdig naast elkaar bestaan. Door gedrag (zowel innerlijk als uiterlijk) bepalen we welke tijdslijn zich manifesteert in de Schaduwwereld. Wanneer wij allemaal onszelf in positieve gedachten met elkaar verbinden, dan kunnen we gezamenlijk de voor ons meest gunstige tijdslijn laten ontstaan in de Schaduwwereld. Daarom is het belangrijk dat iedereen, ook jij, bijdraagt aan de mogelijkheid om een betere leefwereld te creëren.

Indien wij willen helpen bij de komende transformatie van onze leefwereld, dan zorgen we ervoor dat ook wij onze trillingsgraad laten toenemen. Dit betekent dat we uitsluitend positieve gedachten en gevoelens toe laten. Dit betekent ook dat we geen zware of negatieve voeding tot ons nemen. We maken dan innerlijke, spirituele groei tot onze hoofdtaak. We laten ons ook niet langer bang maken. Angst brengt ons bewustzijn omlaag en maakt ons ziek.

Het is essentieel dat er directe verbinding tot stand wordt gebracht tussen ons hoofd en ons hart, tussen ons denken en ons gevoel. Hierdoor worden we milder in onze gedachten. En ons versterkte gevoel maakt ons (nog) gevoeliger. Velen zullen hierdoor tinteling bovenop het hoofd en prikkeling onder de voetzolen voelen. En zij die dit al vaker hebben gevoeld, zullen hebben gemerkt dat deze binnenkomende energieën sterker zijn geworden dan voorheen en sterker doorwerken in ons innerlijk energiestelsel. Dit voeden met Cosmische energie, zowel rechtstreeks als via onze Moeder Terra, zal verder aanhouden. Onze Ogen van Liefde zijn aan het opengaan. We betreden nu stapje voor stapje een hoger niveau van begrip.

Het enige wat we hoeven te doen is ons ervoor open te stellen. Gun jouw lichaam vooral veel rust. Slaap zoveel als jij merkt dat nodig is. En neem wat meer tijd voor jouw meditaties. Laat alles los, al jouw vastgezette ideeën, en laat de nieuwe realiteit langzaam toe in jou.

Ons ego doet het omgekeerde van openstellen. Ons ego blijft ons vertellen dat we anders zijn dan anderen, en dat we ons daarom ook moeten afzetten tegen anderen. Door ons positief te laten afsteken ten opzichte van anderen steekt ons ego onszelf voortdurend een veer in eigen bips. Ons ego benadrukt de verschillen. Onze intuïtie brengt ons in contact met de overeenkomsten.

Er zijn twee werkwoorden die ons kunnen helpen een innerlijk ego-alarm te ontwikkelen: moeten en geloven. Wanneer we iets ‘moeten’ en dat ‘moeten’ komt van buitenaf, dan is er dus sprake van externe dwang en zijn we feitelijk slaven. Let er maar eens op hoe vaak we ‘moeten’ gebruiken in onze uitspraken of gedachten. Wanneer we ‘moeten’ consequent vervangen door ‘willen’ dan wordt snel duidelijk of de aanleiding om iets te doen of te laten van buitenaf komt of van binnenuit. Veel ‘moeten’ dat van buitenaf komt is feitelijk niets anders dan manipulatie via ons ego. Hoe lang laten we ons nog manipuleren?

Een andere uiterst kwalijke manier van manipulatie gaat via ‘geloven’ dat van buitenaf komt. Door te ‘geloven’ wat anderen ons hebben willen doen ‘geloven’ hebben we onszelf massaal laten manipuleren. Voor velen is dit begonnen met de leugens over Sinterklaas. Daarna hebben we niet doorgehad dat ook al het andere niets anders dan manipulerende leugens waren. Ons reguliere onderwijssysteem is bedoeld om ons denkslaven te maken. Ons reguliere zorgsysteem is bedoeld om ons farmaceutische slaven te maken. Ons reguliere financiële systeem is bedoeld om ons geldslaven te maken. Onze reguliere media heeft niets van doen met objectieve berichtgeving. Onze reguliere wetenschappen hebben niets van doen met onpartijdige waarheidsvinding. Onze religies hebben niets van doen met zuivere ontwikkeling van spiritualiteit. Onze eerste levensbehoeften (lucht, water, voedsel) zijn opzettelijk opzuiver gemaakt. Zolang we geloven wat anderen ons willen doen laten geloven zullen we blijven slapen in een warm bed van manipulerende leugens. Maar het is nu genoeg geweest. Wij staan op. Wij zijn wakker. Wij geloven alleen nog maar wat we zelf hebben onderzocht en wat tot ons komt via ons innerlijk weten. We nemen nooit meer iets voor zoete koek aan wat van buitenaf komt!

Lieve bezoeker van deze website, de kracht van onze gedachten en gevoelens schept de wereld waarin we leven. Laten we allemaal deze scheppende aantrekkingskracht benutten om er een betere leefwereld van te maken.

Lieve mensen, het is cruciaal dat we leren om te vertrouwen op onze intuïtie. We gaan zeer roerige tijden tegemoet. Nostradamus (1503 – 1566) heeft dit alles al mogen voorzien. Hij heeft het ook over de antichrist. Sommigen beweren dat deze antichrist inmiddels op het podium is verschenen. Anderen denken dat hij nog zal komen.

Het is dus cruciaal, lieve mensen, dat we in ons hart blijven voelen wat goed is en wat niet. We zijn hier allemaal op deze planeet om te mogen leren en daardoor innerlijk te groeien. Onze levens op Terra vormen onze spirituele leerschool. Laten we dat nooit niet vergeten, want de komende tijd krijgen we waarschijnlijk nog heel veel voor onze kiezen. Dit alles is uitsluitend bedoeld om er van te leren. Pittige lessen zullen het worden, maar laten we ons daarbij blijven herinneren dat het om levenslessen gaat. Niets meer, en niets minder.

We hoeven in ieder geval nergens bang voor te zijn. Angst was, is en zal altijd een slechte raadgever zijn. Wij zijn onsterfelijk, evenals al onze dierbaren. Wanneer we ons identificeren met ons ego, dan verbreken we het contact met ons echte zelf, met onze intuïtie. Hou dus contact met jouw gevoel. Dan heeft niets of niemand echt grip op jou. En doe wat jouw hart jou vertelt om te doen. Vertrouw erop dat die ware stem van binnen jou brengt waar je ware bestemming is. Hulp zal daarbij uit onverwachte hoek komen, zoals we uit tal van verhalen kennen. Die verhalen zijn ons niet voor niets ter ore of ter ‘oge’ gekomen! Samen staan we sterk. Veel sterker dan jij ooit voor mogelijk hebt gehouden!

Toeval bestaat niet. Laten we dat nooit vergeten. Wat wij chaos of toeval noemen is niets anders dan onbegrepen dynamiek. Alles gebeurt dus met een reden. Zie hier, een uitstekend aanknopingspunt voor het doorgronden van jouw levenslessen. En blijf de lol ervan inzien. Iemand die het plezierig heeft leert veel meer en veel sneller dan iemand die negatief is. Blokkeer jezelf niet. Stel jezelf open, en ontdek wat voor jou bedoeld is om te gaan begrijpen! Veel plezier daarbij gewenst!

Stuur je deze website door naar iedereen die jou lief is?

Wij zuiveren zelf onze leefwereld. Wij doen het dus helemaal zelf, op eigen kracht. Daarom zijn we nu hier. We hebben onszelf hiervoor vrijwillig aangemeld, voordat we hier werden geboren in ons huidige lichaam.

Wij wachten niet op redding. Wij begrijpen dat al het Goede van binnenuit komt. En we begrijpen ook dat al het Goede niet vanzelf mag komen. Alleen door geweldloze strijd te leveren ontwikkelen we de ware kracht van het Goede.

Wij zijn machtig, vrij en één!


Dit artikel is oorspronkelijk op 1 januari 2009 geschreven door Johan Oldenkamp.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2017/03/18.