Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Ben jij onderdeel van het probleem of van de oplossing?


Hardnekkige problemen kunnen niet worden opgelost op het niveau waarop ze zijn ontstaan, maar alleen op een hoger niveau van bewustzijn waarop we leren begrijpen hoe het werkelijk werkt. Dergelijke aanhoudende problemen blijven ons daarom achtervolgen totdat we bewust afscheid hebben genomen van het oude paradigma, om vervolgens het hogere paradigma te kunnen verwelkomen.

Een paradigma is niet alleen een samenhangend stelsel van modellen en theorieën waarbinnen de werkelijkheid wordt beschreven, maar het bepaalt ook hoe deze werkelijkheid daardoor wordt ervaren. Het oude paradigma is derhalve de grondoorzaak van de zienswijzen, denkwijzen en handelwijzen die resulteren in de hardnekkige problemen die we wellicht tijdelijk kunnen verzachten, maar op dat niveau nooit fundamenteel kunnen wegnemen. Kortom, in plaats van ons blind te blijven staren op deze aanhoudende problemen dienen we de aandacht op onszelf te gaan richten, en met name op het paradigma van waaruit we de werkelijkheid benaderen. Anders gezegd, wie vast blijft houden aan het oude paradigma is onderdeel van het probleem, en zal nooit kunnen gaan bijdragen aan het realiseren van een werkelijk bevrijdende oplossing.

Het oude paradigma is gebaseerd op het principe van verdeel en heers. De aanhoudende specialisatie die hieruit is voortgekomen heeft ons gebracht tot waar we nu zijn, inclusief de hardnekkige problemen op bijvoorbeeld het gebied van gezondheid, milieu, financiën en openbaar bestuur. Zo heeft tegenwoordig meer dan de helft van alle mensen een chronische ziekte (en een derde zelfs meer dan één), niet in de laatste plaats vanwege de (nano-) milieuvervuiling. En verder zijn alle landen allang feitelijk failliet omdat hun opgelopen schulden nooit en te nimmer afbetaald kunnen gaan worden. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van onze hardnekkige problemen. Wie ogen heeft om te zien, die kan niet anders dan constateren dat het oude paradigma inmiddels contraproductief is geworden. Anders gezegd, het oude paradigma resulteert al enige tijd in het omgekeerde van waarvoor het oorspronkelijk was bedoeld:

Onze samenleving wordt momenteel uiteengescheurd. Een deel wil koste wat kost vast blijven houden aan het oude controle-paradigma (zonder zich overigens bewust zijn van dit paradigma). Dit deel is volgzaam en durft niet voor zichzelf te denken, uit angst om in een sociaal isolement te komen. Een ander deel durft wel vragen te stellen, en laat zich daardoor niet leiden door angst. Echter, de overgrote meerderheid van dit tweede deel is zich er ook nog niet van bewust dat zij een hoger paradigma nodig hebben om werkelijk los te komen van het oude. Iedere verandering zonder omhoog te gaan naar een hoger paradigma resulteert namelijk onvermijdelijk in vergelijkbare problemen. Dit wordt ook wel de ‘wet van behoud van ellende’ genoemd.

Het Chinese karakter voor ‘crisis’ betekent zowel bedreiging als kans. Wie denkt dat de huidige crisis zich vanzelf zal gaan oplossen heeft nog niet door waarom we zo in de problemen zijn gekomen. De huidige crisis zal zich onvermijdelijk blijven verergeren zolang we halsstarrig proberen vast te blijven houden aan het oude paradigma. Laten we daarom van deze kans gebruik maken door te ascenderen naar een hoger paradigma.

Wil jij onderdeel zijn van de oplossing, verdiep je dan in het hogere paradigma. Dit hogere paradigma is namelijk al op hoofdlijnen beschikbaar. Er ligt echter nog enorm veel werk om het tot in detail door te vertalen naar alle facetten van onze samenleving.

Het ‘verdeel & heers’ van het oude paradigma is in het hogere paradigma vervangen door het principe van ‘verbind & bevrijd’. Dit hogere paradigma heeft als doel om ons bewust te worden van de Heelheid van alles. Dit hogere paradigma wordt ook in de Nederlandse taal aangeduid met het Engelstalige ‘Wholly Science’ (wat een eigennaam is). Dit kunnen we in het Nederlands omschrijven als de Algehele Wetenschap van de Heelheid.

Wil jij onderdeel zijn van de oplossing, voltooi dan om te beginnen het opleidingsprogramma in Wholly Science. Daarna gaan we in nationale en internationale werkgroepen aan de gang met het in de praktijk brengen van dit Heelheids-paradigma.

Tot besluit, denk jij dat het voor jou niet nodig zou zijn om jezelf om te scholen door deze opleiding te gaan volgen, dan ben en blijf jij helaas onderdeel van het probleem! We kunnen de algehele werkelijkheid namelijk pas leren doorgronden nadat we eerst onszelf beter hebben kennen. Daarom begint alles bij zelfkennis, zoals al in de oudheid bekend was. Bewijs derhalve jezelf een grote dienst en leer allereerst jezelf steeds beter kennen dankzij het allesomvattende Heelheids-paradigma van Wholly Science!


Dit nieuwsbericht, geschreven op maandag 10 januari 2022 door Johan Oldenkamp is ook beschikbaar in het Engels.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2022/01/10.