Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Openbare aansprakelijkstelling deurwaarder Fred Timmerman voor poging tot diefstal

Onderstaande brief is op vrijdagmiddag 22 oktober 2021 digitaal verstuurd.

Jongerius Gerechtsdeurwaarders
T.a.v. mr. F.H.J. Timmerman, algemeen directeur
Hardwareweg 1
3821 BL  AMERSFOORT

Betreft: Openbare aansprakelijkstelling
Uw referentie: 21008683

Datum: 22 oktober 2021

Geachte heer Timmerman,

In uw functie van algemeen directeur van Jongerius Gerechtsdeurwaarders te Amersfoort stel ik u hierbij persoonlijk aansprakelijk voor de poging tot diefstal door uw kantoor dat eerder deze maand heeft gepoogd beslag te laten leggen op de saldi van mijn bankrekeningen. Dit binnen het legalisme genoemde “derdenbeslag” is namelijk onrechtmatig, zoals ik hieronder kort zal verklaren.

Vanwege mijn levensovertuiging weiger ik inmiddels al 13 jaar om een ziektekostenrisicoafdekverzekering af te sluiten. Ik vind mijn eigen gezondheid veel te belangrijk om dit in handen te leggen van een gecorrumpeerde bedrijfstak die zichzelf “gezondheidszorg” durft te noemen, maar in werkelijkheid volledig danst naar de pijpen van de farmaceutische industrie en de machthebbers daarboven. Een duidelijker bewijs hiervan dan de huidige “pandemie” is er (nog) niet. Reeds in 2009 heb ik deze zienswijze middels mijn boek Aanklacht tegen de overheid al volledig onderbouwd. Indien ik een gezondheidsklacht zou krijgen, dan zorg ik zelf dat dit wordt opgelost en betaal ik de kosten daarvan uit eigen zak. En uiteraard betaal ik ook uit eigen zak al die voedingssupplementen die ik al vele jaren tot me neem om mijn lichamelijke gezondheid te blijven ondersteunen.

Ik laat mij op geen enkele manier chanteren door wie of wat dan ook. Op 23 maart 2020 heb ik dat duidelijk laten weten aan Daniëlle van der Vliet als bestuursvoorzitter van het CAK (voorheen het Centraal Administratie Kantoor), en daarvoor al aan haar voorganger Daan Hoefsmit. Beiden heb ik dan ook voor hun misdaden aansprakelijk gesteld.

Ik houd me aan de Wet. Ik ben derhalve onschuldig en ben daarom niets of niemand iets verschuldigd. Ik zorg voor mijn eigen gezondheid en doe daarmee niemand kwaad. Het legalisme waarop het CAK zich beroept is onwettig, want ik heb de keuzevrijheid om zelf te bepalen hoe ik voor mijn eigen gezondheid wil zorgen en op welke wijze ik dit wens te financieren. Dat is mijn verantwoordelijkheid en van mij alleen. Niemand anders heeft hier ook maar iets over te zeggen. Aan mijn onaantastbaar recht als mens tot zelfbeschikking in deze zaak valt niet te tornen.

Hierbij krijgt u van mij vijf werkdagen de tijd om mij persoonlijk via e-mail te laten weten dat uw kantoor mij nimmer meer zal benaderen op welke manier dan ook, en uiteraard nooit (opnieuw) zal trachten beslag te leggen op mijn tegoeden of bezittingen. Blijft u in gebreke, dan bent u mij € 33 per etmaal verschuldigd, met terugwerkende kracht ingaande vanaf vandaag, tot de dag waarop deze bevestiging mij alsnog bereikt.

Met vriendelijke groet,

Dr. J.H. Oldenkamp
Onderstaande vervolgbrief is op woensdagochtend 3 november 2021 digitaal verstuurd.

Datum: 3 november 2021

Geachte heer Timmerman,

Naast poging tot diefstal stel ik u hierbij als eindverantwoordelijke voor uw kantoor ook aansprakelijk voor valsheid in geschrifte aangezien een loonslaaf van u (genaamd André B.) uw aansprakelijkstelling door mij d.d. 22 oktober jl. heeft getracht af te doen als een klacht of bezwaar. Ik heb u duidelijk gemaakt dat mijn rechtspersoon op geen enkele manier kan worden gedwongen om een ziektekostenrisicoafdekverzekering af te sluiten. Dat toch te proberen is derhalve een misdaad. Doordat u in gebreke bent gebleven aangezien u heeft nagelaten tijdig en adequaat te reageren op deze aansprakelijkstelling bent u willens en wetens medeplichtig aan deze misdaad. Mocht u dit niet begrijpen, neem dan contact op met uw opdrachtgever en desnoods met jullie staatshoofd. Jullie legalisme is onwettig en rechtsongeldig ten aanzien van mijn rechtspersoon. Derhalve bent u mij inmiddels € 396 verschuldigd. Zoals aangegeven loopt dit bedrag ieder volgend etmaal op met € 33, tot de dag waarop u mij alsnog de gevraagde bevestiging stuurt.

Met vriendelijke groet,

Dr. J.H. Oldenkamp


© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2021/11/03.