Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

 

Openbare aansprakelijkstelling van CAK-bestuursvoorzitter

 

Onderstaande brief is op maandagmiddag 23 maart 2020 aangetekend verstuurd.

CAK
T.a.v. mw. mr. D.C.M. van der Vliet, bestuursvoorzitter
Prinses Beatrixlaan 7
2595 AK  DEN HAAG

Betreft: Openbare aansprakelijkstelling
Uw referentie: 1201940035

Datum: 23 maart 2020

Geachte mevrouw Van der Vliet,

Sinds 30 april 2012 ben ik de enige wettige eigenaar van de rechtspersoon met burgerservicenummer 102698454, dat sinds deze datum derhalve niet langer eigendom is van de Staat der Nederlanden. Mocht het voor u niet duidelijk zijn wat dit voor uw administratiekantoor betekent, neem hierover dan contact op met uw staatshoofd.

In mijn brief van 29 januari 2019 aan uw voorganger heb ik aangegeven waarom mijn rechtspersoon uw administratiekantoor geen geld is verschuldigd. Mijn rechtspersoon heeft namelijk geen contractuele overeenkomst gesloten met uw administratiekantoor, waarvoor u sinds 1 september 2019 eindverantwoordelijk bent, en evenmin met uw opdrachtgever, het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Omdat uw voorganger vervolgens in gebreke is gebleven om de schuldeloosheid dan wel onschuld van mijn rechtspersoon tijdig aan mij te bevestigen is hij mij € 33,00 per etmaal verschuldigd, met ingang van 11 januari 2019. Tot op heden is zijn schuld aan mij inmiddels opgelopen tot € 14.421,00. Mocht u de heer Daan Hoefsmit spreken, herinner hem er dan even aan om contact met mij op te nemen voor de afbetaling van zijn persoonlijke schuld aan mij.

De aanleiding voor deze aangetekende brief aan u is de automatisch vervaardigde brief die uw administratiekantoor mij afgelopen donderdag (19 maart 2020) zond. Daarin staat dat uw administratiekantoor namens mij een zorgverzekering zou hebben afgesloten bij VGZ Zorgverzekeraar N.V. met ingang van 1 april 2020. Ervan uitgaande dat dit geen 1-april-grap is stel ik u hierbij om te beginnen persoonlijk aansprakelijk voor alle kosten en andere consequenties die voortvloeien uit deze onrechtmatige daad. Daarbij attendeer ik u op de uitspraak van de Rechtbank Den Haag, gedaan op 18 april 2018 met zaaknummer 6409945 (RL EXPL 17-26419). Deze jurisprudentie stelt namelijk eenduidig vast dat alleen de verzekeringsnemer zelf een dergelijk verzekeringscontract aan kan gaan. Gelukkig heeft u nog een kleine week de tijd om deze misdaad te voorkomen. Zo niet, dan bent u mij eveneens € 33,00 per etmaal verschuldigd, met ingang van 1 april 2020, totdat ik de formele nietigverklaring van deze onwettige handelswijze heb ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Dr. J.H. Oldenkamp


Gerelateerd:


© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2020/03/25.