Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

 

Openbare aansprakelijkstelling van VGZ-bestuursvoorzitter

 

Onderstaande brief is op maandagmiddag 23 maart 2020 aangetekend verstuurd.

VGZ Zorgverzekeraar N.V.
T.a.v. dhr. drs. R.H. Kliphuis, bestuursvoorzitter
Nieuwe Stationsstraat 12
6811 KS  ARNHEM

Betreft: Openbare aansprakelijkstelling
Uw referentie: CAK 1201940035

Datum: 23 maart 2020

Geachte heer Kliphuis,

In uw huidige functie als bestuursvoorzitter van de CoŲperatie VGZ wijs ik u erop dat het CAK niet gemachtigd is om namens mijn rechtspersoon (met burgerservicenummer 102698454) een contract aan te gaan met VGZ Zorgverzekeraar N.V., zoals schriftelijk aan mij is bericht met bovenstaande referentie. In een eerdere, vergelijkbare zaak is de onwettigheid van een dergelijke handelswijze door de Rechtbank Den Haag uitgesproken, en wel in de uitspraak die is gedaan op 18 april 2018 met zaaknummer 6409945 (RL EXPL 17-26419). Indien VGZ Zorgverzekeraar N.V. desalniettemin toch medeplichtig is aan de onrechtmatige handelwijze van het CAK, dan stel ik u als eindverantwoordelijke hiervoor persoonlijk aansprakelijk totdat VGZ aan mij heeft bevestigd dat dit ongeldige contract nietig is verklaard. Ik raad u daarom ten zeerste aan om dit nog voor uw vertrek bij VGZ in orde te maken, zodat dit u niet gaat achtervolgen. Blijft u echter in gebreke, dan bent u mij € 11 verschuldigd voor ieder etmaal vanaf 1 april a.s. totdat deze nietigverklaring alsnog door mij is ontvangen. En dit is voor alle duidelijkheid geen 1-april-grap.

Met vriendelijke groet,

Dr. J.H. Oldenkamp


Gerelateerd:


© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2020/03/25.