Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

 

Openbare aansprakelijkstelling van CJIB-directeur

Onderstaande brief is op woensdagmiddag 25 maart 2020 aangetekend verstuurd.

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
T.a.v. mr. drs. A. Hazelhoff MBA, algemeen directeur
Tesselschadestraat 55
8913 HA  LEEUWARDEN

Betreft: Openbare aansprakelijkstelling
Uw referentie: 1102 5425 2288 4388

Datum: 25 maart 2020

Geachte heer Hazelhoff,

Op 29 januari 2019 heb ik u middels een aangetekende brief laten weten dat mijn rechtspersoon (met burgerservicenummer 102698454) uw incassobureau geen geld is verschuldigd. Ondanks mijn expliciete verzoek aan u heeft u verzuimd dit tijdig aan mij te bevestigen. Daarom bent u mij met ingang van 23 januari 2019 per etmaal € 17 verschuldigd totdat deze schriftelijke bevestiging alsnog door mij is ontvangen. Tot op heden is uw schuld aan mij inmiddels opgelopen tot € 7225. Het is in uw belang om te zorgen dat deze schuld niet steeds verder oploopt.

Kent u de uitdrukking “Een ezel stoot zich in ‘t (al)gemeen geen tweemaal aan dezelfde steen”? Ik moest daaraan denken toen ik deze week opnieuw post van uw incassobureau ontving, met bovenstaande referentie. Ik hoop voor u dan ook dat de inhoud van deze nieuwe aangetekende brief wel tot u doordringt.

In uw functie als algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) wijs ik u erop dat het CAK niet gemachtigd is om namens mijn rechtspersoon een contract aan te gaan met welke zorgverzekeraar dan ook. In een eerdere, vergelijkbare zaak is de onwettigheid van een dergelijke handelswijze door de Rechtbank Den Haag uitgesproken, en wel in de uitspraak die is gedaan op 18 april 2018 met zaaknummer 6409945 (RL EXPL 17-26419). Indien uw incassobureau desalniettemin toch medeplichtig is aan de onrechtmatige handelwijze van het CAK door te trachten de zogenaamde “bestuursrechtelijke premie” bij mijn rechtspersoon te innen, dan stel ik u als eindverantwoordelijke hiervoor persoonlijk aansprakelijk totdat het CJIB aan mij heeft bevestigd dat deze onwettige innig nietig is verklaard. Blijft u echter in gebreke, dan bent u mij, bovenop de reeds opgebouwde schuld aan mij, wederom € 17 verschuldigd voor ieder etmaal vanaf 1 april a.s. totdat deze nietigverklaring alsnog door mij is ontvangen. En dit is voor alle duidelijkheid geen 1-april-grap.

Met vriendelijke groet,

Dr. J.H. Oldenkamp


Gerelateerd:


© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2020/03/25.