Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Het Hele 9/11-Verhaal

Pateo TV

Pateo TV, afl. 28

Wat gebeurde er nu werkelijk op dinsdag 11 september 2001 in het oosten van de USA? In deze 28e Nederlandstalige aflevering van Pateo TV beantwoordt presentator en allround onderzoeker Johan Oldenkamp niet alleen deze wat-vraag, maar ook de hoe- en waarom-vragen. Deze onthullende video, die werd opgenomen op maandag 15 augustus 2016, toont alle feiten over de 9/11-gebeurtenissen, die eigenlijk voor zich spreken.

De trailer die de publicatie van deze aflevering van Pateo TV over “Het Hele 9/11-Verhaal” aankondigde werd diezelfde dag openlijk geplaatst op het youtube-kanaal van PateoMedia:

Eveneens werd die dag “Het Hele 9/11-Verhaal” geplaatst op dat youtube-kanaal, maar met het openbaar maken van deze allesonthullende video werd echter gewacht tot het aanbreken van de vijftiende verjaardag van deze indrukwekkende gebeurtenissen:

◄ vorige volgende ►

In zowel de mainstream media als in de alternatieve nieuwsmedia is er opvallend veel aandacht besteed aan dit derde lustrum van 9/11. Helaas heeft ook een flink deel van de alternatieve media ook dit jaar weer allerlei desinformatie verspreid, waardoor onbevooroordeelde waarheidszoekers het spreekwoordelijke bos in werden gestuurd. Hopelijk helpt deze 28e Nederlandstalige aflevering van Pateo TV om voor eens en altijd het onderscheid tussen waarheid en leugen in deze cruciale zaak eenduidig te kunnen maken.


2017: de 16e verjaardag van 9/11

Waarom is 16 jaar later de overgrote meerderheid van de mensen nog altijd niet in staat om de officiële versie van wat er op 2001 september 11 zou zijn gebeurd in twijfel te trekken? Is dat omdat ze bang zijn dat daardoor hun gehele wereldbeeld in duigen kan vallen, en is dat dus in feite niets anders dan angst voor het onbekende? Het is onmiskenbaar dat er een grote groep is die verstandelijk te beperkt is om zich los te kunnen maken van de mainstream leugens. Maar de werkelijke blokkade voor de algehele bewustzijnsontwikkeling van de mensheid wordt gevormd door immense groep die het gewoon niet WIL weten. En daardoor kan de leugen nog altijd doorgaan met regeren. Daarom zal het dus eerst nog veel erger moeten gaan worden, zodat ook deze blokkerende groep de vingers uit de oren haalt. De megamisleiding van 9/11 kan nog altijd werken als een katalysator voor het losbreken uit de opgedrongen propagandawereld. Het enige wat daarvoor nodig is, dat is het onbevooroordeeld onderzoeken van de feiten, zoals deze in bovenstaande video worden getoond.

Niet willen weten

2018: de 17e verjaardag van 9/11 (opnieuw op een dinsdag)

Hoeveel 9/11-herdenkingsdagen zijn er nog nodig voordat ook de slapende meerderheid eindelijk wakker wordt? 9/11 is gedaan van binnenuit (inside job)!


2019: de 18e verjaardag van 9/11

Nadat je met eigen ogen hebt gezien dat het officiële 9/11-verhaal een enorme mainstream leugen is, durf je misschien verder af te dalen in het konijnenhol, waar je nog veel meer mainstream leugens zult ontdekken. Om een idee te krijgen van deze omvang, kun je Pateo’s geschiedenisquiz doen (slechts 8 vragen).

Doe de Zelftest Historische Waakzaamheid

2020: de 19e verjaardag van 9/11

Dit jaar is het de 19e verjaardag van deze megagebeurtenis. Hopelijk weet je nu, 19 jaar na dato, dat het verhaal van die 19 kapers lariekoek is. Maar wat nog erg veel mensen weigeren te begrijpen is dat de Twin Towers niet zijn ingestort, maar zijn in de lucht verstoft! Daarom zijn deze ineenstortingen ook niet of nauwelijks te zien op authentieke seismografische metingen. En kwam namelijk vooral heel erg veel stof naar beneden, en nauwelijks puin. Dit betekent dat er zeer geavanceerde stralingstechnologie (een directed energy weapon) is gebruikt waarbij materie op moleculair niveau is gewijzigd. Het is in mijn ogen volstrekt onbegrijpelijk dat vrijwel de gehele 9/11-waarheidsbeweging deze essentiële conclusie niet durft te trekken. Iedereen die beweert de “waarheid over 9/11” naar buiten te brengen en dergelijke feiten negeert is een desinformant, en dat geldt ook voor degenen die hier een podium voor bieden. Kortom: WAKKER WORDEN!

Na 9/11 is onze gezamenlijke werkelijkheid ingrijpend veranderd (en dat was ook precies de reden voor deze gebeurtenissen). Maar deze ingrijpende veranderingen vormden achteraf gezien slechts een piepklein voorproefje van wat er dit jaar (2020) allemaal in negatieve zin is veranderd onder het mom van “pandemiebestrijding”. En na de mislukte eerste poging uit 2009 (waaraan de naam “Mexicaanse griep” is gegeven, ook wel varkensgriep genoemd), hebben de mondiale machtswellustelingen deze keer hun plandemie wel aan de meerderheid van de wereldbevolking weten te verkopen. Echter, deze neppandemie bestaat alleen op papier, en daardoor ontdekken steeds meer mensen dat er iets niet klopt. Om dit de kop in te drukken wordt de informatieoorlog, die na 9/11 al flink verhevigde, nu openlijk gevoerd. Dit maakt het voor waarheidzoekers weer wat gemakkelijker, want in veel gevallen hoeft alleen maar het officiële verhaal omgedraaid te worden om de waarheid te vinden.


2021: de 20e verjaardag van 9/11

Vandaag vieren we de 20e verjaardag van de informatieoorlog die sinds 9/11 openlijk wordt gevoerd. En met de komst van de plandemie in 2020 is die informatieoorlog alleen maar smeriger geworden. Alles wat niet in overeenstemming is met de officiële “waarheid” wordt op alle mogelijke manieren aangevallen, en niet in de laatste plaats de mensen die nog wel zelfstandig kunnen nadenken. Het gaat allang niet meer om het vinden van de waarheid, maar om het krampachtig vasthouden aan vermeende “waarheden”. Die officiële “waarheden” zijn namelijk niets anders dan demagogische leugens. En die leugens zijn inmiddels zo omvangrijk geworden en omvatten zoveel aspecten, dat het niet lang meer kan duren voordat ook het grote publiek doorkrijgt dat zij in het ootje zijn genomen. Niets van deze officiële “waarheden” is namelijk wat het lijkt: 9/11 niet, en zeker ook deze verzonnen “pandemie” niet.

Iedere poging van de mondiale machtswellustelingen om meer controle te verkrijgen zorgt er ook voor dat meer mensen doorkrijgen wat er werkelijk speelt. Dit maatschappelijk ontwaken is namelijk een neveneffect van iedere greep door hen naar meer macht. Zo heeft 9/11 heel erg veel mensen “wakker” gemaakt, maar de huidige plandemie maakt nog veel en veel meer mensen maatschappelijk “wakker”.

Het oude paradigma, dat is gebaseerd op controle en dwang, is failliet en kan ieder moment imploderen. Het nieuwe paradigma, dat is gebaseerd op synergie en samenhang, staat klaar om te worden omarmd door alle wakkere mensen. Het heet Wholly Science.


 

Deze aflevering van Pateo TV is ook beschikbaar in het Engels.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2021/09/11.