Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Bijbelstudieweek

De herstelde Bijbel

De Bijbel is geschreven om duidelijk te maken wat spirituele ontwikkeling werkelijk inhoudt, waarom dit nodig is en hoe dit te realiseren. Dit is echter gedaan in de vorm van merkwaardige verhalen met onderliggende betekenissen. Omdat de verhalen van het Oude Testament echter niet goed werden begrepen, en ook om belangrijke aanvullingen te geven, zijn de verhalen uit het Nieuwe Testament ontstaan. Aanvankelijk werden deze verhalen mondeling verspreid binnen gesloten genootschappen. Vervolgens werden dit steeds openere gemeenschappen, en werden daarna deze verhalen ook opgeschreven. Dit kennen we nu als de primaire geschriften van het Nieuwe Testament, namelijk het Evangelie (waarvan vier versies zijn opgenomen als canonieke boeken), het Woord van Aansporing (wat doorgaans abusievelijk de ‘Brief aan de Hebreeλn’ wordt genoemd) en het boek Openbaring. De overige delen van het Nieuwe Testament kunnen we beschouwen als secundaire geschriften.

Omdat ook de verhalen van het Nieuwe Testament nog altijd niet goed worden begrepen is er begonnen met het schrijven van het Extra Testament. Daarin wordt vers voor vers heel precies uitgelegd wat er werkelijk wordt bedoeld met de teksten uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Dit Extra Testament in wording is vooralsnog alleen beschikbaar voor abonnees op Heelige Schrift TV.

Echter, om de onderliggende betekenissen van de Bijbelse verhalen bekend te kunnen gaan maken aan iedereen die hiervoor innerlijk klaar is wordt de Bijbelstudieweek gehouden.


Locatie

Deze Bijbelstudieweek wordt gehouden in het hart van Noord-Nederland waar we te gast zijn bij ιιn van de deelnemers thuis. Er kunnen hier 7 overige deelnemers binnenshuis overnachten, verdeeld over drie slaapkamers met een gedeelde badkamer en toilet. De overige deelnemers zorgen voor hun eigen overnachting en ontbijt. Eventueel kan er ook worden overnacht in een eigen tentje op het terrein zelf.


Wanneer

Deze Bijbelstudieweek begint op zondagmiddag 24 april 2022 om 15:00 uur en eindigt op zaterdag 30 april 2022 om 14:00 uur.


Programma

Het weekprogramma zoals hieronder staat weergegeven kan in samenspraak met de deelnemers worden aangepast, zowel wat betreft de tijden als de tijdsbesteding.

Zondag 24 april 2022:

15:00 – 16:00 uur : Aankomst en inchecken
16:00 – 16:30 uur : koffie/thee-pauze
16:30 – 18:00 uur : Kennismaken met elkaar; uitspreken van verwachtingen en doelen
18:00 – 19:30 uur : diner
19:30 – 21:30 uur : Bijbelstudie (startsessie)
21:30 – 24:00 uur : eigen tijd (inclusief huiswerk: lezen eerstvolgende Bijbeltekst)

Maandag 25 april tot en met vrijdag 29 april 2022:

00:00 – 08:30 uur : vervolg van eigen tijd (inclusief huiswerk: lezen eerstvolgende Bijbeltekst)
08:30 – 09:30 uur : ontbijt
09:30 – 11:00 uur : Bijbelstudie
11:00 – 11:30 uur : koffie/thee-pauze
11:30 – 13:00 uur : Bijbelstudie
13:00 – 14:00 uur : lunch
14:00 – 16:00 uur : klussen
16:00 – 16:30 uur : koffie/thee-pauze
16:30 – 18:00 uur : klussen
18:00 – 19:30 uur : diner
19:30 – 21:30 uur : Bijbelstudie
21:30 – 24:00 uur : eigen tijd (inclusief huiswerk: lezen eerstvolgende Bijbeltekst)

Zaterdag 30 april 2022:

00:00 – 08:30 uur : vervolg van eigen tijd (inclusief huiswerk: lezen eerstvolgende Bijbeltekst)
08:30 – 09:30 uur : ontbijt
09:30 – 11:00 uur : Bijbelstudie (slotsessie)
11:00 – 11:30 uur : koffie/thee-pauze
11:30 – 13:00 uur : Evaluatie van de week
13:00 – 14:00 uur : lunch
14:00 – 15:00 uur : Inpakken, schoonmaken, uitchecken en vertrek

Klussen

Om tijdens de Bijbelstudieweek te zorgen voor balans tussen hoofd, hart en handen wordt er op de werkdagen in de middag geklust. Daartoe zal een lijst met klussen worden opgehangen waarop kan worden ingetekend. Daarnaast zijn ook het zorgen voor de maaltijden (ontbijt, lunch en diner) en het weer schoon en netjes maken klussen die door de deelnemers zelf worden gedaan.


Maaltijden

De maaltijden zijn vegetarisch. Aanvullende dieetwensen dienen vσσr de aanvang van de week kenbaar gemaakt (bij voorkeur gelijk bij het aanmelden).


Doelgroep

Iedereen die ruimdenkend is kan deelnemen aan deze week. Voorkennis is niet nodig. Enthousiasme en gevoel voor humor zijn zeer welkom. Het streven is om gebalanceerde groep te krijgen, waarin de verhoudingen tussen vrouw en man min of meer in evenwicht is, evenals die tussen jonger en ouder.


Boek

Genesis ontcijferd

Iedere deelnemer ontvangt kosteloos een gedrukt exemplaar van het boek Genesis ontcijferd; Over de Esoterische Scheppingsverhalen [1e druk (2018/01/29), ISBN 978-94-90765-19-4, 112 bladzijden] ter waarde van € 150. [Meer over dit boek]


Kosten

De deelnamekosten bedragen € 300 per deelnemer (wat omgerekend neerkomt op ongeveer € 10 per uur aan onthullende Bijbelstudie). Daarnaast bedragen de verblijfskosten € 75 per overnachtende deelnemer. Deze twee soorten kosten worden ter plaatse ΰ contant voldaan bij aanvang van de week. Tenslotte worden de kosten voor het eten en drinken gedurende deze week hoofdelijk gedeeld, uitgaande van ongeveer € 125 voor 6 maal ontbijt, lunch en diner. Voor deelnemers die elders overnachten zal dit naar verwachting € 100 bedragen. Deze consumptiekosten zullen echter gebaseerd zijn op de werkelijke uitgaven voor deze week, en zullen achteraf worden verrekend met de deelnemers. Het eventuele eten en drinken in de avonduren is voor eigen rekening.


Aanmelden en informatie

Deelname is op volgorde van aanmelding, en dat geldt ook voor de toekenning van de 7 slaapplaatsen op de locatie. Vragen kunnen worden gestuurd naar Booking @ Pateo.NL (zonder spaties), evenals de aanmelding.


© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2021/11/11.