Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Bijbelstudieweekeinde

De herstelde Bijbel

De Bijbel is geschreven om duidelijk te maken wat spirituele ontwikkeling werkelijk inhoudt, waarom dit nodig is en hoe dit te realiseren. Dit is echter gedaan in de vorm van merkwaardige verhalen met onderliggende betekenissen. Omdat de verhalen van het Oude Testament echter niet goed werden begrepen, en ook om belangrijke aanvullingen te geven, zijn de verhalen uit het Nieuwe Testament ontstaan. Aanvankelijk werden deze verhalen mondeling verspreid binnen gesloten genootschappen. Vervolgens werden dit steeds openere gemeenschappen, en werden daarna deze verhalen ook opgeschreven. Dit kennen we nu als de primaire geschriften van het Nieuwe Testament, namelijk het Evangelie (waarvan vier versies zijn opgenomen als canonieke boeken), het Woord van Aansporing (wat doorgaans abusievelijk de ‘Brief aan de Hebreeλn’ wordt genoemd) en het boek Openbaring. De overige delen van het Nieuwe Testament kunnen we beschouwen als secundaire geschriften.

Omdat ook de verhalen van het Nieuwe Testament nog altijd niet goed worden begrepen is er begonnen met het schrijven van het Extra Testament. Daarin wordt vers voor vers heel precies uitgelegd wat er werkelijk wordt bedoeld met de teksten uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Dit Extra Testament in wording is vooralsnog alleen beschikbaar voor abonnees op Heelige Schrift TV.

Echter, om de onderliggende betekenissen van de Bijbelse verhalen bekend te kunnen gaan maken aan iedereen die hiervoor innerlijk klaar is wordt het Bijbelstudieweekeinde gehouden, als vervolg op de Bijbelstudieweek van eind april 2022.


Locatie

Dit Bijbelstudieweekeinde wordt gehouden in het hart van Noord-Nederland waar we te gast zijn bij ιιn van de deelnemers thuis. Er kunnen hier 7 overige deelnemers binnenshuis overnachten, verdeeld over drie slaapkamers met een gedeelde badkamer en toilet. De overige deelnemers zorgen voor hun eigen overnachting en ontbijt. Eventueel kan er ook worden overnacht in een eigen tentje op het terrein zelf.


Wanneer

Dit Bijbelstudieweekeinde begint op vrijdagmiddag 29 juli 2022 om 15:00 uur en eindigt op zondagavond 31 juli 2022 om 20:30 uur.


Programma

Het weekeindeprogramma zoals hieronder staat weergegeven kan in samenspraak met de deelnemers worden aangepast, zowel wat betreft de tijden als de tijdsbesteding.

Vrijdag 29 juli 2022:

15:00 – 15:30 uur : Aankomst en inchecken
15:30 – 16:00 uur : koffie/thee-pauze
16:00 – 17:30 uur : Bijbelstudie (workshop 1)
17:30 – 18:30 uur : avondeten maken door het kookteam & eigen tijd voor de rest
18:30 – 20:00 uur : diner
20:00 – 21:30 uur : Bijbelstudie (workshop 2)
21:30 – 24:00 uur : eigen tijd (inclusief huiswerk: lezen eerstvolgende Bijbeltekst)

Zaterdag 30 juli 2022:

00:00 – 08:30 uur : vervolg van eigen tijd (inclusief huiswerk: lezen eerstvolgende Bijbeltekst)
08:30 – 09:30 uur : ontbijt
09:30 – 11:00 uur : Bijbelstudie (workshop 3)
11:00 – 11:30 uur : koffie/thee-pauze
11:30 – 13:00 uur : Bijbelstudie (workshop 4)
13:00 – 14:00 uur : lunch
14:00 – 15:30 uur : eigen tijd (voor bijvoorbeeld een gezamenlijke wandeling)
15:30 – 16:00 uur : koffie/thee-pauze
16:00 – 17:30 uur : Bijbelstudie (workshop 5)
17:30 – 18:30 uur : avondeten maken door het kookteam & eigen tijd voor de rest
18:30 – 20:00 uur : diner
20:00 – 21:30 uur : Bijbelstudie (workshop 6)
21:30 – 24:00 uur : eigen tijd (inclusief huiswerk: lezen eerstvolgende Bijbeltekst)

Zondag 31 juli 2022:

00:00 – 08:30 uur : vervolg van eigen tijd (inclusief huiswerk: lezen eerstvolgende Bijbeltekst)
08:30 – 09:30 uur : ontbijt
09:30 – 11:00 uur : Bijbelstudie (workshop 7)
11:00 – 11:30 uur : koffie/thee-pauze
11:30 – 13:00 uur : Bijbelstudie (workshop 8)
13:00 – 14:00 uur : lunch
14:00 – 15:30 uur : eigen tijd (voor bijvoorbeeld een gezamenlijke wandeling)
15:30 – 16:00 uur : koffie/thee-pauze
16:00 – 17:30 uur : Bijbelstudie (workshop 9)
17:30 – 18:30 uur : avondeten maken door het kookteam & schoonmaken en inpakken voor de rest
18:30 – 20:00 uur : diner
20:00 – 20:30 uur : uitchecken en vertrek

Maaltijden

De maaltijden zijn vegetarisch. Aanvullende dieetwensen dienen ruim vσσr de aanvang van dit weekeinde kenbaar gemaakt (bij voorkeur gelijk bij het aanmelden).


Doelgroep

Iedereen die ruimdenkend is kan deelnemen aan deze week. Voorkennis is niet nodig. Enthousiasme en gevoel voor humor zijn zeer welkom. Het streven is om gebalanceerde groep te krijgen, waarin de verhoudingen tussen vrouw en man min of meer in evenwicht is, evenals die tussen jonger en ouder. Deelnemers aan de voorgaande Bijbelstudieweek krijgen voorrang.


Boek

Woord van Aansporing

Iedere deelnemer ontvangt na afloop het e-boek Woord van Aansporing; Over de authentieke “Brief aan de Hebreeλn” [2e digitale druk (2021/05/06), ISBN 978-94-90765-05-6, 174 bladzijden] ter waarde van € 550. [Meer over dit boek]


Kosten

De deelnamekosten bedragen € 100 per deelnemer (wat omgerekend neerkomt op ruim € 7 per uur aan onthullende Bijbelstudie). Daarnaast bedragen de verblijfskosten € 25 per overnachtende deelnemer. Deze twee soorten kosten worden ter plaatse ΰ contant voldaan bij aanvang van de week. Tenslotte worden de kosten voor het eten en drinken gedurende deze week hoofdelijk gedeeld, uitgaande van ongeveer € 45 voor 2 maal ontbijt, 2 maal lunch en 3 maal diner. Voor deelnemers die elders overnachten zal dit naar verwachting € 30 bedragen. Deze consumptiekosten zullen echter gebaseerd zijn op de werkelijke uitgaven voor dit weekeinde, en zullen achteraf worden verrekend met de deelnemers. Het eventuele eten en drinken in de avonduren is voor eigen rekening.


Aanmelden en informatie

Deelname is op volgorde van aanmelding, en dat geldt ook voor de toekenning van de 7 slaapplaatsen op de locatie. Vragen kunnen worden gestuurd naar Booking @ Pateo.NL (zonder spaties), evenals de aanmelding.


© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2022/06/20.