Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

 

Wat is het verschil tussen de ziel en de geest?

   

Opvallend veel mensen gebruiken de woorden “ziel” en “geest” als synoniemen. Dat komt omdat ze eigenlijk van beide niet goed weten wat het is. Vreemd vind ik dit wel, want er bestaan volgens mij geen belangrijkere onderwerpen dan de ziel en de geest! Al vele jaren probeer ik de aandacht te vestigen op deze wezenszaken, maar de meeste mensen halen vervolgens hun schouders op en gaan door met iets dat ze blijkbaar belangrijker vinden dan hierover eens goed na te denken. Hoe is dat nu met jou? Vind je dit artikel nog wel interessant genoeg om door te gaan met lezen? Heb je hier wel tijd voor over? Of heb je iets belangrijkers te doen?

Laat ik het eens anders aanpakken: Hebben wij eigenlijk wel een ziel? Daarop voorgaand, hoe erg zou het zijn als iemand geen ziel zou hebben? En hoe herken je dan een zielloos iemand? Kun je dat aan de buitenkant zien? We komen hier dadelijk op terug. We gaan eerst kijken wat onze taal ons over de ziel kan vertellen.

Als we ons vervelen, dan lopen we met onze ziel onder de arm. Blijkbaar hebben we dus een ziel, maar wanneer we niets te doen hebben, dan is het enige wat we klaarblijkelijk toch nog altijd doen, het dragen van de eigen ziel. Die ziel dragen we dus permanent met ons mee. En wanneer we iemand recht in de ogen kijken, dan zouden we een glimp van diens meegedragen ziel kunnen opvangen. Van de ogen wordt immers gezegd dat het de spiegels van de ziel zijn.

Goed, laten we daarom maar even aannemen dat ieder mens in principe wordt geboren met een ziel. Maar hoe zit het dan met de geest? Om te kunnen gaan begrijpen wat de geest is schakelen we eerst even over naar de Engelse taal. Het Engelstalige woord “mind” wordt vrijwel altijd vertaald met “geest”. Evenzo wordt dan “mental health care” vertaald met “geestelijke gezondheidszorg”. Vanwege dergelijke vertaalblunders weet bijna niemand wat de geest werkelijk is. Deze onwetende mensen menen daarom dat hun gedachten voort zouden komen uit hun geest, wat volstrekte waanzin is.

Laat “mind” maar eens automatisch vertalen van het Engels naar het Nederlands. Dan krijg je als uitkomst “geest”. Maar wanneer we vervolgens “geest” automatisch laten terugvertalen naar het Engels, dan krijgen we als uitkomst “spirit”. Zijn “mind” en “spirit” dan hetzelfde? Nee! In het Engels zou het evident moeten zijn dat “mind” en “spirit” niet hetzelfde zijn. Engelstaligen die dit onderscheid toch niet helemaal begrijpen zijn wat mij betreft een beetje “mental” (verstandelijk beperkt).

De juiste vertaling van “mind” is “verstand”, en die van “geest” is “spirit”. Spiritualiteit (spirit-ualiteit) behoort daarom te gaan over de geest, maar populaire spiritualiteit gaat daarentegen juist over ziel, en helemaal niet over de spirit (geest). Ook in andere talen worden “ziel” en “geest” vanwege deze onwetendheid ten onrechte met elkaar verward. Evenzo wordt in het Nederlands een psychische stoornis gezien als een geestesziekte. Maar het Grieks woord “psyche” betekent “ziel”. Ik ben afgestudeerd als psycholoog, maar op de universiteit heb ik hoegenaamd niets geleerd over de ziel, terwijl “psychologie” toch echt “wetenschap van de ziel” betekent. Evenzo betekent de aanduiding “psychiatrie” letterlijk “het genezen (iatreia) van de ziel (psyche).” Maar in werkelijkheid weet vrijwel niet één psychiater of psycholoog ook maar iets van de menselijke ziel af. Begin je te begrijpen dat we hier een fundamenteel probleem te pakken hebben?

Wanneer je niet weet wat jouw ziel is, dan loop je het risico jouw ziel te verkopen zonder dat je hier erg in hebt. Bovendien weet je dan waarschijnlijk ook niet eens hoeveel jouw ziel eigenlijk waard is. Maar goed, stel dat je nog steeds een ziel hebt, voor hoeveel geld zou je deze dan willen verkopen? Wat zou je minimaal willen ontvangen in ruil voor jouw ziel?

Iemand die de eigen ziel heeft verkocht of deze anderszins is kwijtgeraakt noemen we een “psychopaat”. Letterlijk betekent deze aanduiding dat van zo iemand is de ziel (psyche) ziek (páthos) zou zijn, maar dat is onmogelijk. Alleen het lichaam kan ziekteverschijnselen vertonen, en nimmer de ziel en evenmin de geest. Daarentegen heeft de mentale aandoening van de psychopaat de verbinding met de ziel definitief verbroken. Daarom is dit niet meer te herstellen en is psychopathie ongeneeslijk.

Hoe zou het toch komen dat we op vrijwel alle hoge posities in onze hiërarchische samenleving psychopaten aantreffen? Wie niet bang is om complotten te onderzoeken vindt vroeg of laat het antwoord op deze fundamentele vraag. Iemand die namelijk bereid is om de eigen ziel aan de duivel te verkopen wordt daar in de fysieke wereld vorstelijk voor gecompenseerd. Maar dat gaat dan altijd wel gepaard met een faillissement in de metafysische wereld. Je kunt immers geen twee heren dienen.

Ons fysieke lichaam hebben we te danken aan onze fysieke moeder en onze fysieke vader. Vanaf de volgroeiing zijn we zelf volledig verantwoordelijk voor dit fysieke lichaam. Evenzo hebben we onze ziel te danken aan onze metafysische Moeder. Daarom zijn mensen die niemand om zich heen hebben ‘moederziel alleen’. Onze ziel komt namelijk van onze Moeder.

Nu zijn we er bijna, want dit betekent dat onze geest afkomstig moet zijn van onze Vader. Er is hier alleen een zeer wezenlijk verschil met de ziel, want de verbinding met de geest wordt niet automatisch bewerkstelligd tijdens de zwangerschap. We worden allemaal geboren als een mens (met een kleine beginletter), en pas nadat we door eigen inspanningen de verbinding met de geest hebben kunnen maken worden we opnieuw geboren als een Mens (met een hoofdletter aan het begin). Alleen een buitengewoon Mens is een drie-eenheid van lichaam, ziel en geest. Een gewoon mens is dat niet, en is slechts een twee-eenheid van lichaam en ziel. En psychopaten zijn een één-eenheid, want zij hebben alleen nog maar een zielloos lichaam.

Een gewoon Mens en een buitengewoon Mens

Wil jij een buitengewoon Mens worden, dan kan dat alleen door jouw verstand naar een hoger niveau van functioneren te brengen. Alleen dan kun jouw bewustzijn zo verruimen dat er uiteindelijk contact met jouw geest kan ontstaan. Dit is de enige manier. Al het andere is niets anders dan fantasie gecombineerd met wensdenken. Ik zeg dit zo stellig omdat ik iedere religie zeer diepgaand heb onderzocht, en daardoor alles heel precies kan uitleggen, veel beter dan welke “geestelijke” dan ook.

Om een voorbeeld te geven: Wat wordt in de uitdrukking “ziel en zaligheid” met het tweede deel bedoeld? Ik heb op het internet niet één steekhoudende interpretatie hiervan kunnen vinden. Maar met bovenstaande uitleg kan iedereen nu zelf ook het juiste antwoord bedenken. Alleen de verbinding met de geest maakt iemand immers heel en daarmee zalig. Veel essentiële woorden worden nog altijd gebruikt, maar wie begrijpt ze echt?

Een buitengewoon Mens is een Heel Wezen, namelijk een complete drievuldigheid. Het is de geest die deze drie-eenheid completeert, en daarom wordt de geest heelmakend genoemd. De ‘helende geest’ is vervolgens verbasterd tot ‘heilige geest’. Begint de waarheid tot jou door te dringen?

Via een online opleidingsprogramma in de Heelmakende Wetenschap (Wholly Science in het Engels) bestaande uit vijf niveaus kun jij jezelf in staat stellen om herboren te gaan worden als buitengewoon Mens (mits je geen psychopaat bent). Zodra jij hier klaar voor bent kun je hierover rechtstreeks contact met me opnemen. Misschien komt het nu nog te vroeg voor jou, maar vergeet dan nooit waar je alle antwoorden kunt verkrijgen zonder er ook maar iets van te hoeven geloven. Het opleidingsprogramma is namelijk gebouwd op rots!


Dit artikel is oorspronkelijk op (goede) vrijdag 19 april 2019 geschreven door Johan Oldenkamp. Het is ook beschikbaar in het Engels, Spaans, en Duits.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2019/04/21.