Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Inzicht in Dynamiek

Over krachten en rollen

Inzicht in Dynamiek : Over krachten en rollen

1e digitale druk (2024/03/29), ISBN 978-94-90765-39-2, 87 bladzijden

De primaire doelgroep voor dit buitengewone boek wordt gevormd door Wholly Science-studenten die zijn overgegaan van de theoriegroep naar de werkgroep. Het dient voor hen als naslagwerk, want het bevat beknopte overzichten van de belangrijkste theorie. Dit boek wordt daarom ook wel de Wholly Science-bijbel genoemd. Het heeft een afwijkend formaat, namelijk geen staande A5-pagina’s, maar liggende A4-pagina’s die geschikt zijn om af te drukken.

Inzicht in Dynamiek’ is het 61e boek van de hand van Wholly Science-grondlegger Johan Oldenkamp. De kern van naslagwerk gaat over krachten en de dynamische rollen die deze kunnen vervullen.

Om een indruk te geven van de inhoud van dit boek: De vragen die worden gesteld in onderstaande video worden beantwoord in deze Wholly Science-bijbel.


Prijs

Alleen Wholly Science-studenten die minimaal Niveau 6 te hebben bereikt van het Wholly Science-opleidingsprogramma kunnen dit naslagwerk bestellen.

Voor Wholly Science-studenten op Niveau 8 bedraagt de prijs van dit unieke boek slechts € 100. Op ieder lager niveau is deze prijs telkens het tienvoudige ervan. Om het te bestellen stuur je een bericht naar: Webshop @ Pateo.NL (zonder spaties), graag samen met de overboeking van het verschuldigde totaalbedrag.

Wholly Science-studenten op Niveau 8 zijn lid van de werkgroep, zoals uitgelegd in onderstaande video.


Epiloog

Meester G.I. Gurdjieff (1872 – 1949) heeft de theorie van zijn Vierde Weg opzettelijk moeilijk gemaakt, en er zelfs fouten in gestopt, om zo te verhinderen dat luie studenten die hiervoor nog niet klaar zijn een te hoog bewustzijn zouden kunnen bereiken. Dit gevaar is bij werkelijke spirituele ontwikkeling (in tegenstelling tot vrijwel alles wat als zodaning wordt aangeprezen) namelijk levensgroot, waarna de student in kwestie tussen wal en schip belandt. Meester Gurdjieff wilde daarvoor niet verantwoordelijk zijn, en dat wil ik evenmin. Toch heb ik in dit boek gemeend de theorie over Ascentie zo eenvoudig mogelijk en volkomen foutloos te willen presenteren. Dat heb ik gedaan omdat de boeken hierover (zoals diverse Vierde Weg-boeken) hooguit dienen als B-invloeden. Na het fysieke overlijden van Meester Gurdjieff, en eigenlijk al na zijn bijna-fatale auto-ongeval in 1924, waren er al geen C-invloeden meer binnen de Vierde Weg, en tegenwoordig daarom zeker niet meer. Mijn streven is echter om wel weer met deze C-invloeden te kunnen gaan werken. Daarom moedig ik hierbij iedereen aan om allereerst Wholly Science-student te worden, en om vervolgens via de studiegroep en daarna de theoriegroep door te groeien naar de werkgroep, om daar deze C-invloeden te kunnen gaan ontvangen. Ben jij daar in jouw huidge leven al klaar voor?


Dit boek is ook beschikbaar in het Engels.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2024/04/05.