Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Pateo Nieuwsbrief № 169

Pateo Nieuwsbrief van zondag 14 mei 2017 over het Eurovisiesongfestival


Wat we kunnen leren van het Eurovisiesongfestival 2017

Gisteravond was ik weer terug in Nederland na een wederom bijzonder geslaagde negende Wholly Science Week in het Duitse Sauerland. Ik had echter weinig zin om gelijk aan het werk te gaan. In plaats daarvan heb ik daarom maar weer eens naar het Eurovisiesongfestival gekeken. Naast het feit dat het een man is gelukt om op het podium in alle rust en vol in beeld zijn ontblootte achterwerk te tonen aan een publiek van naar schatting 250 miljoen kijkers was het belangrijkste voor mij de woorden die de Portugese winnaar aan het einde sprak, voordat hij zijn lied nogmaals zong (dit maal samen met zijn zus). Hij zei namelijk dat zijn winst betekende dat de mensen klaar zijn met “fastfood”-muziek gemaskeerd door allerlei “vuurwerk”. Zijn boodschap was: breng de muziek weer terug naar haar essentie, en dat is het beroeren van ons gevoel. Daarmee uitte hij in mijn ogen niet alleen kritiek op al die ontzielde popmuziek waarmee bijvoorbeeld 3FM de ether 24 uur per dag vervuild, maar ook op de wijze waarop dit liedjesfestival eigenlijk al 70 jaar lang wordt misbruikt door de politiek. Doorgaand op dat laatste vond ik het veelzeggend dat Israël bij de puntenuitdeling bekend maakte te stoppen met deelname. Volgens mijn interpretatie van de eindtijdprofetie van Daniël begint volgend jaar de derde wereldoorlog in en rondom Israël. Is dat misschien de reden waarom Israël nu al weet er vanaf 2018 niet langer bij te zullen zijn?


Mag je kritiek hebben op collega’s?

In mijn onderzoek naar de waarheid stuit ik voortdurend op onwaarheden. Dat zijn niet alleen reguliere onwaarheden, maar ook alternatieve onwaarheden. Welke van deze twee is volgens jou erger? Ik vind alternatieve onwaarheden veel erger dan reguliere onwaarheden, omdat mensen die net “wakker” zijn geworden, en zich los hebben weten te maken van de reguliere leugens, geneigd zijn om de eerste de beste alternatieve versie die op hun pad komt te accepteren als hun nieuwe waarheid. Daarom ben ik extra kritisch op mijn collega’s uit de alternatieve nieuwsmedia. Sommige van deze collega’s vinden dat ik daarin te ver zou zijn gegaan, en beschuldigen mij van laster en smaad. Het gaat hierbij over diverse mensen die als desinformant worden genoemd in de PateoPedia.

Deze kwestie is ook voor mij buitengewoon lastig, en dat heb ik ook al vaker aangegeven in eerdere Pateo Nieuwsbrieven. Er staan namelijk mensen in die lijst die ik erg aardig vind, en wat mij betreft mijn vrienden zijn of kunnen zijn. Ze kunnen mij in ieder geval altijd bellen of een afspraak met me maken. Ik kan namelijk heel goed het onderscheid maken tussen iemand als mens en de informatie die iemand verspreidt. Kun jij dat ook? Laat ik, voor alle duidelijkheid, maar gewoon man en paard noemen:

Op 12 november 2011 heb ik in Werkendam (Noord-Brabant) een symposium georganiseerd waarbij Peter Toonen en ik de sprekers waren. Daarnaast ben ik wel eens bij Peter thuis geweest, en hij bij mij. Ik vind hem een zeer begenadigd spreker en kan ook zijn humor zeer waarderen. Ik heb alleen zware kritiek op hem omdat hij doet alsof de Dreamspell een Maya-kalender zou zijn. Dat is een grove leugen, en zolang hij dat niet ruiterlijk toegeeft is en blijft hij in ieder geval op dat gebied een desinformant.

Ook bij Coen Vermeeren ben ik thuis geweest, en verder hebben we samen een e-boek gemaakt. Voor Coen heb ik ook veel respect omdat hij de grenzen durft op te zoeken van wat binnen de universitaire wereld nog acceptabel is. Ik heb alleen stevige kritiek op hem omdat hij met geen woord durft te reppen over de nepmaanlandingen, en in plaats daarvan de aandacht verlegt naar vliegende objecten die ongeïdentificeerd zouden zijn. Bovendien is er geen spatje bewijs dat deze objecten bestuurd zouden worden door niet-menselijke wezens. En wetenschap zonder bewijs is niets anders dan fantasie oftewel desinformatie.

Van al mijn collega’s vind ik Martijn van Staveren verreweg het meest aardig, en beschouw ik hem als een goede vriend. Maar omdat ik beweer dat iedere vorm van buitenaards contact nep is, en gecreëerd wordt door ultra-geheime, menselijke technologie, kan ik niet anders dan mensen waarschuwen om kritisch te zijn naar in ieder geval dat deel in Martijns verhalen. Martijn wist hoe ik hierover dacht voordat we op 5 juni 2016 samen een lezingenmiddag hebben verzorgd in Baarn. We zullen ook in de toekomst vast en zeker vaker lezingen samen gaan geven, maar mijn zienswijze op dit punt kan ik pas aanpassen wanneer er keihard bewijs is van dit “buitenaards” contact. Tot die tijd is en blijft dit voor mij desinformatie.

Voor Willem Hietbrink geldt hetzelfde. Ik heb in augustus 2015 een prettig radiogesprek met hem gehad, en in december 2015 is Pateo TV bij hem op bezoek gekomen. Daarbij heb ik hem een exemplaar aangeboden van mijn boek getiteld Het Geheim van Genesis. Willems levenswerk heeft mij geïnspireerd om dat boek te schrijven, en ik heb vervolgens onderzocht wat ook hij heeft onderzocht. Maar mijn wetenschappelijk onderzoek bracht toch diverse onwaarheden in het verhaal van Willem naar boven. Ik vind Willem nog steeds een prachtige kerel, en wanneer hij als taalkunstenaar lak heeft aan die wetenschappelijke taalwaarheid, dan is dat uiteraard zijn zaak. Maar dat neemt niet weg dat ik het als mijn plicht zie om zoekers naar de waarheid hier wel voor te waarschuwen, namelijk dat zijn theorie slechts een taalspel is, en geen ware informatie.

Ook voor Luca van Dinter heb ik veel bewondering. Mede dankzij hem ben ik me destijds gaan verdiepen in wat nu eigenlijk een “natuurlijke rechtspersoon” is. En ook was Luca in 2012 als toehoorder aanwezig in de rechtszaak vanwege mijn principiële weigering om een risico-afdekverzekering af te sluiten voor aan ziekteverschijnselen gekoppelde reguliere behandelingen. Het probleem is echter dat iedereen die blind zijn “juridisch advies” opvolgt in de grootst mogelijk problemen kan komen. Ik ken namelijk niet één succesverhaal, maar ik ken daarentegen wel vele gevallen van mensen die daardoor bijvoorbeeld hun huis zijn kwijtgeraakt. Mag ik mensen hier daar dan niet voor waarschuwen? Ik vind van wel. En dus is ook dat desinformatie.

Ook bij Henk Bor alias Hank Monrobey ben ik thuis geweest. En ook hij is een zeer aardige man, en dat geldt ook voor anderen die in die lijst staan, zoals Marcel Messing en Martijn Alberda alias Martin Vrijland. Zij zijn bij wijze van spreken allemaal zeer welkom op mijn verjaardagsfeestje, maar ik heb desondanks wel grote moeite met belangrijke delen uit hun verhalen. En ik zie het als mijn taak als waarheidszoeker om medemensen te waarschuwen voor die desinformatie. Ik weet dat dit ten koste gaat van mijn populariteit, maar de waarheid is voor mij veel belangrijker dan dat. Sterker nog, popularitiet is juist een maat voor onwaarheid zolang nog zoveel mensen onwetend zijn.

Alexandra Heydebree is misschien een iets ander geval, maar ook zij is bij mij thuis geweest. En ook zij komt over als erg aardig, maar dan wel met een luchtje eraan, als je begrijpt wat ik bedoel. Als het gaat over het opzettelijk verspreiden van kulverhalen staat haar website in het Nederlandse taalgebied misschien wel bovenaan. Het gaat haar puur en alleen om geld, en dat geldt ook voor bijvoorbeeld Arjan Bos, en eigenlijk voor nog veel meer van dit soort gecamoufleerde “nieuws”-brengers. Gewoon negeren is meestal de beste aanpak, maar omdat ik van mijn publiek hierover regelmatig vragen krijg heb ik hen ook maar weergegeven als desinformanten op PateoPedia.

Uiteraard kan ik deze informatie ook NIET publiceren op mijn website, of desnoods verstoppen achter een wachtwoord. Daar ben ik echter alleen toe bereid indien ik NOOIT meer een vraag krijg over de informatie die deze desinformanten verspreiden, niet via e-mail, niet via social media en zeker niet tijdens één van mijn lezingen. En wanneer de desinformanten zelf aangeven dat ze per direct stoppen met desinformeren, dan zal ik dat uiteraard ook gelijk kenbaar maken op Pateo.nl, en zal ik de desbetreffende pagina onmiddellijk verwijderen.

Ik hoop dat ik nu voor IEDEREEN duidelijk ben geweest, want iedere seconde die wij besteden aan desinformatie is er één te veel!


De werking van het mentale immuunsysteem uitgelegd

De principes die werkzaam zijn op cellulair niveau, die vinden we ook terug op het mentale niveau. Gelijk boven, zo beneden, gaat ook hier op. Dat betekent dat ook onze denkwereld wordt beschermd om zo te kunnen overleven. Dit mentale immuunsysteem wordt ook wel aangeduid als het geheel van onze afweermechanismen. Informatie die we beschouwen als een bedreiging voor het overleven van onze huidige denkbeelden, die weren we af. We willen onze denkwereld niet besmet laten raken met dergelijke gevaarlijke ideeën. Sterker nog, we zien de mensen die dergelijke ideeën aanhangen als besmettelijk, en we blijven daarom liever ver uit hun buurt.

We kennen dit allemaal, maar toch is dit eigenlijk raar. Wanneer we iets zeker weten, en iemand beweert iets anders, dan halen we gewoon onze schouders op en besteden er verder geen aandacht meer aan. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die beweren dat de werkelijke waarde van π (dus de omtrek van een cirkel gedeeld door de diameter) een andere waarde zou hebben dan 3,14159265359… . Wie dat denkt, die moet dat zelf maar weten, maar ik kan daar helemaal niets mee. Ik weet namelijk dat dit niet juist is. Maar wanneer ik iets niet zeker weet, en iemand beweert iets anders, dan kan het me wel raken. En dat is nu precies de kern van deze zaak. Vrijwel alles waarvan we menen dat het waar zou zijn, dat weten we niet zeker. We geloven dat het zo is, maar hebben nog nooit enig hard bewijs gezien.

Zo geloven velen bijvoorbeeld dat de beelden uit 1969 van Neil Armstrong (1930 – 2012) die van een ladder afstapt terwijl hij zegt “one small step for a man, one giant leap for mankind” (één kleine stap voor een mens, een enorme sprong voor de mensheid) opgenomen zijn op het oppervlak van de maan Luna. Maar van de beelden van een jaar eerder uit de speelfilm “2001: A Space Odyssey”, waarbij ook mensen op het lunaire oppervlak liepen, weten we dat deze niet echt zijn. Maar waarom reageren sommige mensen dan toch zo heftig wanneer ik beweer dat ook de beelden van Armstrong maar een film waren? Dat komt omdat hun mentale immuunsysteem het idee dat we door de reguliere nieuwstelevisie doelbewust voor de gek worden gehouden beschouwt als een virus dat hun hele denkwereld kan “doden”.

Wat gezien wordt als een “dodelijk” denkvirus verschilt natuurlijk van mens tot mens. Mensen die voor het eerst met mijn werk in aanraking komen zien vaak al snel van dat soort “dodelijke” denkvirussen, en daar schrikken ze dan flink van. Terwijl ik afgelopen week in Sauerland was voor de negende Wholly Science Week kregen de mensen van Savita te maken met zo iemand die helemaal over de rooie was omdat ik op mijn website durf te betwijfelen dat er geen zes miljoen joodse gelovigen zouden zijn vergast in de Nazikampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een maanlanding niet willen geloven is nog tot daar aan toe, maar de afschuwelijke genocide op zes miljoen joodse gelovigen in twijfel trekken, dat ging deze man veel te ver. Maar wat nu wanneer er geen spatje bewijs is voor de doelbewuste vergassing van ook maar één mens in welk Nazikamp dan ook? Denk daar eens over na! Maak de leugen groot genoeg, en mensen durven er niet meer aan te twijfelen. Deze propagandatechniek werd niet alleen door de Nazi’s toegepast, maar is nog altijd aan de orde van de dag. En vind je dat ik een bepaalde vermeende waarheid niet in twijfel mag trekken, toon dan maar aan dat ik ongelijk heb. Kun je dat niet, dan beschermt jouw mentale immuunsysteem waarschijnlijk als waarheid geaccepteerde leugens. Je denkt dan misschien dat iemand die anderen probeert te besmetten met gevaarlijke beweringen het probleem zou zijn, maar het echte probleem is dan de onwaarheid in jouw denkwereld.

Wil je meer over weten over hoe ons mentale immuunsysteem functioneert, kom dan op zondag 11 juni naar Noorder Inzicht 3. Dit gratis symposium wordt gehouden in noordoost Drenthe, in de buurt van Assen. Maar meld je wel tijdig aan, want anders krijg je geen toegang tot de lezingenzaal.


Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

Pateo.NL : Wholly Science (“de helende hereniging van waarachtige Wetenschap en solide Spiritualiteit”)Af- of aanmelden

Dit is de honderdennegenenzestigste Nederlandstalige Nieuwsbrief van Pateo.NL. Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Bulletin @ Pateo.NL (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd, door jezelf of door iemand anders). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde e-mailadres te sturen, doe je het omgekeerde.


Deze Pateo Nieuwsbrief is ook beschikbaar in het Spaans.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2017/05/16.