Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Wat is de zin van ons leven?

We worden allemaal geboren als een gewoon mens.
Slechts een enkeling slaagt erin om zich te ontwikkelen tot een Buitengewoon Mens.
Alleen Buitengewone Mensen zijn gemaakt naar het beeld en gelijkenis van God.

Gewone mensen verkeren in de illusie dat zij Buitengewone Mensen zouden zijn.
Zij beseffen daardoor niet dat zij slechts dagdromende mensdieren zijn.

Een gewoon mensdier is als een halffabricaat.
Alleen door bewust aan zichzelf te werken kan een mensdier zich ontwikkelen tot een Mens.
Alleen een Buitengewoon Mens is namelijk een volwaardig eindproduct van Gods Schepping.

Het is de Goddelijke plicht van ieder mens om zich te zich ontwikkelen tot een Buitengewoon Mens.
Daartoe dienen we een innerlijke toren te bouwen die reikt tot in de Hemel.
Om te beginnen dient deze toren gebouwd te worden op rotsvaste ondergrond (en niet op zand).
En verder dienen we innerlijk één te zijn om steeds hoger te kunnen bouwen.

Een mensdier is gewoon om op zand te bouwen door te geloven dat iets waar zou zijn.
Buitengewone Mensen geloven daarentegen helemaal niets, want zij willen het zeker weten.

Gewone mensen geloven dat zij een innerlijke éénheid zouden zijn die zij aanduiden als ‘ik’.
Alleen door onpartijdig zelfonderzoek kunnen we deze hardnekkige illusie lekprikken.
Gewone mensen worden van buitenaf aangestuurd, maar hun zelfhypnose blokkeert deze waarheid.

Gewone mensen menen dat zij zouden beschikken over een Vrije Wil.
Gewone mensen menen dat zij een Ziel zouden hebben en daardoor onsterfelijk zouden zijn.
Gewone mensen menen dat zij essentiële kennis zouden hebben, maar dit is voor hen onmogelijk.

Gewone mensen zitten gevangen in een voor hen onzichtbaar krachtenspel.
Ongewone mensen kunnen zich hiervan bewust worden omdat ze innerlijk voelen dat iets niet juist is.
Door zich aan te sluiten bij een inwijdingsschool kunnen ongewone mensen zich gaan voorbereiden op hun ontwikkeling.

Het online Wholly Science-opleidingsprogramma fungeert als zo’n inwijdingsschool.
Geen gewoon persoon kan zonder hulp van ingewijden uit zichzelf Buitengewoon worden.
De grootste hindernis die daartoe overwonnen dient te worden ben je namelijk zelf.

Veel zoekers naar de Waarheid denken al vergevorderd te zijn, waardoor ze onvermijdelijk vastlopen.
Voor het kunnen voltooien van de eigen Hemeltoren dienen we helemaal vanaf nul opnieuw te beginnen met bouwen.
Ben jij als ongewoon mens bereid om dit leven hiervoor te benutten, begin hier dan gelijk mee of ga hier snel mee verder.

Er wordt gezegd dat er vele wegen zijn die naar Rome leiden.
Maar er is slechts Eén Weg die ons naar de Waarheid brengt.
Deze Ene Weg is per definitie een Levende Weg.
Wholly Science is die Levende Weg omdat er grondlegger ervan er iedere dag aan werkt.
Het vervolmaken van Wholly Science is namelijk het levenswerk van Johan Oldenkamp.
Zolang hij leeft, leeft ook Wholly Science als onze Weg naar de Waarheid.
Of vind je het veiliger om het werk van een dode leermeester te bestuderen?


Deze webpagina is ook beschikbaar in het Engels.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2021/09/09.