Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

 

Zaterdag 23 september 2017 : De Dag van de Waarheid

 

Op het internet gonst het al jaren van de geruchten over de datum van 23 september 2017. Die (onheils-) datum leek tien jaar geleden nog heel erg ver weg, maar aanstaande zaterdag is het dan (eindelijk) zover. In Pateo Nieuwsbrief nummer 174 van eerder deze maand heb ik al aangegeven dat dit allemaal is gebaseerd op al dan niet doelbewuste misleiding, maar in dit artikel zal ik er toch nog maar wat meer woorden aan besteden.

De hardnekkige geruchten met betrekking tot 23 september 2017 gaan over twee zaken, namelijk over (1) de vermeende wederkomst van een hemellichaam genaamd Nibiru, en (2) het uitkomen van de profetie zoals opgetekend in het 12e hoofdstuk van de Openbaring aan Johannes. Als allround wetenschapper heb ik beide al geruime tijd geleden onderzocht, en het opvallende is dat beide ook nog eens over hetzelfde gaan, maar dan wel in een lang vervlogen verleden. Echter, als we dat verleden niet kennen, hoe kunnen we dan het heden begrijpen? Alles zit gelukkig volkomen logisch in elkaar, en het enige wat nodig is om daar achter te komen is het zelf onbevooroordeeld te onderzoeken.

Ga bijvoorbeeld zelf maar eens de tekst lezen van wat we tegenwoordig aanduiden als de Enuma Elish (in het Nederlands ook wel geschreven als ‘Enoema Elisj’), wat de transliteratie is van de eerste twee woorden van dit meer dan 3000 jaar oude, in spijkerschrift opgetekende verhaal. Daarin komt niet alleen de naam ‘Nibiru’ voor, maar ook wordt daarin onmiskenbaar aangegeven dat dit hemellichaam ook al in die tijd te zien was als een ster, schijnend aan de (nachtelijke) hemel, doelend op wat we tegenwoordig aanduiden als de planeet Venus. Wil je hier meer van weten, lees dan mijn Engelstalige e-boek getiteld “Chronicles of the Gods”, en ook in mijn eerdere boeken heb ik dit al meermaals aangegeven. De misleiding rond de identiteit van Nibiru is begonnen bij desinformant Zecharia Sitchin (1920 – 2010). In het Nederlandse taalgebied wordt deze misleiding vandaag de dag nog altijd verspreid door websites die zijn voortgekomen uit Niburu.nl. Heb je nu nog steeds niet door dat deze websites alleen maar zijn bedoeld om jou te misleiden, laat deze websites voortaan dan zeker links liggen wanneer aanstaande zaterdag (weer) helemaal niets van hun absurde voorspellingen is uitgekomen, iets wat ik jou hierbij garandeer!

Vervolgens is, vanwege het 12e hoofdstuk van de Openbaring aan Johannes, de datum van 23 september 2017 ook heel populair geworden bij mensen die zichzelf ‘christen’ noemen en die daarin een verwijzing naar de Dag des Oordeels menen te hebben gevonden. Maar, zoals hierboven reeds is aangegeven, gaan deze Bijbelverzen niet over de (nabije) toekomst, maar juist over het verre verleden. Met zowel de ‘vrouw’ als de ‘draak’ die daarin worden genoemd werden namelijk hemellichamen bedoeld. Met de ‘vrouw’ werd Venus bedoeld, en van de ‘draak’ is nu alleen nog de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter over. Wil je hier meer van weten, bekijk dan aflevering 11 van Heelige Schrift TV.

Waar ik keer op keer tegenaan loop is dat mensen heel gemakkelijk iets voor waar aannemen zonder dat ze dit zelf hebben onderzocht. En natuurlijk hebben velen van ons niet de tijd noch de middelen om voor alles zelf aan waarheidsvinding te doen. Maar in plaats van iets als een mogelijkheid te zien, worden door hen toch veel zaken als onwrikbare waarheden geaccepteerd, bijvoorbeeld omdat de bron ervan als autoriteit wordt gezien. Ik noem dit de ‘luie waarheid’, want niet alleen onderzoeken deze mensen de waarheid ervan niet zelf, ook zijn ze mentaal te lui om de mogelijkheid open te houden dat het misschien wel eens heel anders zou kunnen zijn. En wanneer ik dan probeer daar licht op te laten schijnen, dan wordt ik gezien als een ‘gevaarlijke gek’. Wie hier echter objectief naar kan kijken, die ziet dat deze veroordelende reactie naar mij toe niets anders is dan een afweermechanisme om maar niet geconfronteerd hoeven te worden met de eigen mentale luiheid. En omdat gemak de mens dient worden deze mentaal-luie mensen niet alleen op hun wenken bediend door de mainstream berichtgeving, maar zeer zeker ook de het leeuwendeel van de alternatieve berichtgevers. Gelukkig is het aanstaande zaterdag eindelijk de Dag van de Waarheid, en staan deze alternatieve berichtgevers wederom in hun hemd. Zullen ze dan eindelijk gaan beseffen waar ze nu eigenlijk mee bezig zijn?


Dit nieuwsbericht werd op donderdag 21 september 2017 geschreven door Johan Oldenkamp.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2017/09/21.