Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

PateoPedia

Hedendaagse Onderzoekers

De hedendaagse onderzoekers die hieronder worden genoemd in alfabetische volgorde van hun achternaam, doen (of deden) onafhankelijk en onpartijdig onderzoek om zo tot de waarheid te kunnen komen. Vertrouw echter nooit blindelings op onderzoeksresultaten van derden. Zoals altijd, doe jouw eigen onderzoek. Jij en jij alleen bent verantwoordelijk voor jouw begrip van de waarheid.


Rob Brockhus

Robert M. Brockhus (1943) werkt als redacteur voor de Stichting Sociale Databank Nederland te Huizen. Zijn website is SDNL.nl. In 2012 deed hij als kandidaat-kamerlid voor de SOPN mee aan de Tweede Kamerverkiezingen.


Peter Cruijff

Peter Cornelis Cruijff (een achterneef van Johan Cruijff) werd op 16 juli 1948 geboren in Den Helder. Hij werkte 46 jaar voor de overheid, waarvan 43 jaar bij de gemeente Den Helder. In 2003 overleed zijn echtgenote Ineke (1953), en kreeg hij alleen de zorg over hun twee tienerdochters (1987 en 1990). Peter raakt op 8-jarige leeftijd gefascineerd door het meten en onderzoeken van diverse aspecten van het weer, maar vooral de wind. Hij ontwikkelde zelfs een eigen methode voor stormvoorspelling, waar zeelieden meer vertrouwen in hadden dan die van de officiële weervoorspeldiensten. In 1964 startte hij een onderzoek naar de variatie van de zonsopkomsten aan de horizon. Na vijftig jaar lang tweemaal per jaar de exacte zonsopkomstpositie te hebben gemeten vanaf hetzelfde punt werd het hem duidelijk dat deze schommeling direct in verband gebracht kan worden met weersextremen en klimaatverandering. Hierover verscheen in september 2015 zijn rapport “50 jaar zonsopkomsten” van 48 geďllustreerde pagina’s, waarin hij zijn onderzoeksresultaten in lekentermen heeft opgetekend. Door de Nederlandse overheid werd het echter onmiddellijk in de doofpot gedaan. Maar in de USA had het Environmental Protection Agency (EPA, het milieubeschermingsagentschap) wel interesse in deze relatie, zoals in de nevenstaande video wordt getoond, getiteld “Kwart over twaalf...!!!”. Dit is de eerste van een drietal klimaatfilms die Peter voornemens is te produceren. De tweede staat gepland voor 2019.


   

Bert van Grondelle ✝

Bert van Grondelle werd geboren op 18 juni 1955. Hij werkte vanaf 1972 tot en met 2008 als algemeen en psychiatrisch verpleegkundige. Daarna heeft hij zich toegelegd op organisatieprocessen, het begeleiden van mensen en menselijke communicatie (NLP). In het Nederlandse taalgebied heeft hij geholpen om het werk van Ryke Geerd Hamer (1935-2017) te verspreiden, samen met Mies Kloos. Berts website was ZichtOpVoelen.nl. Hij woonde in Rotterdam. Hij is overleden op 13 december 2017.


Nico van den Ham

Nicolaas Gijsbertus van den Ham werd op 17 januari 1953 geboren te Zeist. Activist Nico omschrijft zichzelf als ‘melder van misstanden’. Hij heeft een weblog. Op 6 april 2016 was hij te gast bij Pateo Radio.


Peter den Haring

Peter den Haring werd geboren op 5 juli 1946 in Utrecht. Hij studeerde Bedrijfskunde aan de Nyenrode Business Universiteit te Breukelen. Hij is vader van vier kinderen. Peter is werkzaam als coach, therapeut en astroloog. Naast schrijver is hij ook redacteur van Tijdgeest Magazine. Daarnaast heeft hij nog een website onder zijn eigen naam. Hij woont in Den Haag. Op 24 september 2012 was hij te gast bij Pateo Radio.


Wim Hof

Wim Hof werd op 20 april 1959 te geboren te Sittard (als één van een eeneiige tweeling) in een gezin van in totaal negen kinderen. Hij ontwikkelde een methode om beter bestand te zijn tegen koude, waaraan hij zijn Engelstalige bijnaam “The Iceman” (de ijsman) te danken heeft. Deze methode stimuleert het fysieke lichaam om meer bruin vetweefsel te activeren, waardoor er meer lichaamswarmte wordt geproduceerd. Wim Hof verblijft tegenwoordig een groot deel van het jaar in het Poolse plaatsje Przesieka, vlak boven de grens met Tsjechië. Hij heeft een Engelstalige website.


Hanno de Iongh

Hanno de Iongh werd geboren op 10 april 1953 in Vlaardingen, waar hij nog steeds woonachtig is. Vanaf zijn tiende jaar is hij geďnteresseerd in archeologie, genealogie, familiestambomen en het wel en wee van de neporanjes. Hiervoor bezocht hij vaak het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) in Den Haag en het gemeentearchief in Vlaardingen. Hij is auteur van zes boeken: Oranje bastaarden (2001), Europese koninklijke bastaarden (2002), Oranje bastaarden, een vademecum (2005), De bastaarden van koning Gorilla en hun nakomelingen (2007), Maxima, Willem Alexander en Amalia, een vademecum (2004) en Koning Willem III en zijn bastaarden; het beest der beesten (2013). Op 2 februari 2018 zocht Pateo TV hem thuis op.


Jan Kikkert ✝

Jan Gerard Kikkert (Eindhoven, 28 oktober 1930 – Den Haag, 15 juni 2017) groeide op in Noord-Brabant. Hij was aanvankelijk onderwijzer op een lagere school. Hij woonde in Oostvoorne, en was leraar aan het Montessori Lyceum Rotterdam en aan een rijksscholengemeenschap in Brielle. Van 1989 tot 2011 gaf hij eveneens les aan de volksuniversiteit van Westvoorne. Hij ontwikkelde zich tot historicus, en specialiseerde zich in het Nederland van de 19e eeuw en in de geschiedenis van de neporanjes, waarover hij diverse historische boeken schreef. Onder het pseudoniem O. Feitsma heeft Jan Kikkert in de jaren zeventig en tachtig (van de 20e eeuw) meegewerkt aan de totstandkoming van de schoolboekenreeks Kleio voor het middelbaar geschiedenisonderwijs.


Mies Kloos

Mies Alexandra Raasveldt werd geboren op 26 februari 1957. Ze studeerde hydrogeologie aan de (toen nog) Landbouwhogeschool Wageningen. Na haar huwelijk met Jeroen P. Kloos (geboren op 12 oktober 1955) woonden ze met haar gezin 15 jaar in het buitenland, waarvan 7 in Bolivia. In 2005 begon ze met de vierjarige opleiding voor gezondheidsconsulent aan de Levensschool te Tongerlo in België. Daar maakte ze ook kennis met het werk van Ryke Geerd Hamer (1935 – 2017). Vervolgens heeft ze zich in het Nederlandse taalgebied ontwikkeld tot een toonaangevende gezondheidsdeskundige, waarbij ze samenwerkte met Bert van Grondelle (1955 – 2017). Op 11 juni 2014 was Mies te gast bij Pateo Radio. Haar websites zijn Levensbewustzijn.nl en HoeDeGeestHetLichaamAanstuurt.nl.


Ad van Rooij

Adrianus Marius Lambertus van Rooij (roepnaam: Ad) werd op 10 maart 1953 geboren te Sint-Oedenrode in Noord-Brabant. Hij trouwde op 5 juli 1979 te Boxtel met Johanna Elisabeth Maria van Nunen (roepnaam: Annelies), geboren op 20 september 1955 te Boxtel. Ad en Annelies woonden na hun huwelijk in Sint-Oedenrode waar ze twee kinderen kregen, die beiden in Eindhoven ter wereld kwamen: Adrianus Antonius Hendrikus van Rooij (roepnaam: Jos) op 7 augustus 1983 en Elisabeth Johanna Maria van Rooij (roepnaam: Lisette) op 23 mei 1986. De famile Van Rooij runde een minicamping en paardenpensionstal genaamd ‘Dommeldal’. Ing. A.M.L. van Rooij was werkzaam als Safety Manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V. in Best toen hij ontdekte hoe gevaarlijke giftige stoffen met instemming van de overheid op een volstrekt onveilige manier worden weggewerkt. Toen hij dit aan de kaak stelde werd vervolgens geprobeerd hem weg te werken. Uiteindelijk is hij gevlucht naar België (en wel naar Hazendansweg 36A te 3520 Zonhoven), zijn gezin achterlatend in Sint-Oedenrode, evenals zijn bedrijf Ecologisch Kennis Centrum BV. Op 10 september 2012 was hij te gast bij Pateo Radio. En op 12 september 2012 deed hij als kandidaat-kamerlid voor de SOPN mee aan de Tweede Kamerverkiezingen, evenals zijn dochter.


Robin de Ruiter

Robin de Ruiter werd op 6 maart 1951 geboren te Enschede. Hij groeide grotendeels op in Spanje. In 1989 verscheen zijn eerste boek. Inmiddels heeft hij tientallen onthullende boeken geschreven. Deze zijn in meer dan honderd landen uitgebracht, en omvatten maar liefst dertien talen.


Piet Tummers

Peter Jozef Tummers werd geboren op 22 maart 1949 in het ziekenhuis van Sittard. Piet studeerde in 1975 af in de werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Van 1976 tot 1982 was ir. P.J. Tummers werkzaam bij Delft-Hydraulics-Laboratory, voornamelijk op het gebied van stationaire en dynamische stromingsverschijnselen in leidingen en componenten daarin. Aansluitend werkte hij tot en met 1989 bij L&C Steinmüller in Gummersbach (Duitsland) op het gebied van verbrandingssystemen bij Fluidized Bed-ketels. Vervolgens was hij tot 1998 als energie-adviseur in dienst bij Coman Raadgevende Ingenieurs B.V. in Heerlen, waarvan enkele jaren gedetacheerd bij Novem/Senter in Sittard. Ook gaf hij twee jaar les in wis- en natuurkunde aan middelbare scholieren. Al meer dan 40 jaar is hij geboeid door het thema gezondheid en welzijn. Vooral in relatie tot de effecten van energetische velden van allerlei aard. Op dit gebied volgde hij een vijftigtal seminars, cursussen en opleidingen. Zijn stichting voor het doen van onderzoek en ontwikkeling draagt de naam ARIES, wat een acroniem is van de Engelstalige omschrijving All Resonance Information Energy Synergetics.


Jordy Zwarts

Jordy Zwarts werd geboren op 30 november 1976. Hij studeerde Rechtsgeleerdheid en woont in Den Haag. Sinds 2006 weigert hij een verplichte ziektekostenverzekering aan te gaan, omdat hij zich niet door de overheid juridisch laat dwingen met een privaatrechtelijke organisatie zaken te doen. Hieruit voortvloeiend heeft hij in 2016 de Nationale Bond tegen Overheidszaken (NBO) opgericht in Nederland, met als doel collectief gerechtelijke procedures te starten. Inmiddels heeft de bond ruim 8000 leden. Na een taai juridisch gevecht haalde hij op 18 april 2018 voor de civiele rechtbank in Den Haag uiteindelijk zijn gelijk. Hij creëerde daarmee jurisprudentie, waardoor Nederlanders zonder een ziektekostenverzekering niet langer strafbaar zijn. NBO-leden krijgen tegenwoordig hulp bij het (tijdig) opzeggen van hun zorgverzekering. Daarnaast heeft de NBO, die een vereniging gaat worden, een procedure ontwikkeld waarmee de verantwoordelijken voor gezondheidsschade vanwege de invoering van 5G aansprakelijk kunnen worden gesteld. Zijn Engelstalige website heet Act 4 Justice.org.


© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2021/08/29.