Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Aeoniaal misverstand

Over het kraken van de Bijbel-code

Pateo, ISBN 978-94-90765-37-8, 1e digitale druk (2024/05/09), 15 bladzijden

De Bijbel is het meest verspreide boek ooit. Het woord ‘bijbel’ komt van het Oudgriekse τὰ βιβλία {ta biblia}, dat ‘de boeken’ betekent. Deze boekenbundel bestaat uit twee delen, die worden aangeduid als het Oude- en het Nieuwe Testament. De meest gangbare versie van deze bundeling bestaat uit 66 “boeken” (die beter kunnen worden aangeduid als teksten of geschriften), waarvan de meest recente aan het begin van het Aeon van Vissen zijn opgeschreven. Sinds mensenheugenis bestaan er verschillende opvattingen over of bepaalde geschriften er nu wel of niet in horen, naast variatie in de titels van diverse teksten, evenals de volgorde waarin ze zijn gebundeld. Maar het verreweg grootste probleem van de Bijbel is dat de Ware Exegese van het ‘Woord van God’ zonder de juiste Esoterische Kennis onmogelijk is. Nu, aan het begin van het volgende Aeon (namelijk dat van Waterman), is het de hoogste tijd om een einde te maken aan zo’n twee millennia onbegrip. In dit boek kraakt Spiritueel leermeester Johan Oldenkamp de Bijbel-code aan de hand van Wholly Science.

De teksten uit het Nieuwe Testament zijn ontstaan omdat destijds de teksten uit het Oude Testament letterlijk werden genomen, wat de mogelijkheid om nog door te kunnen dringen tot de werkelijke betekenis ervan verhinderde. We zijn nu een Aeon verder – waarbij ieder Aeon 6×6×6 decennia duurt – en we hebben opnieuw met hetzelfde probleem te maken. Ook de teksten van het Nieuwe Testament worden door de christelijke gelovigen namelijk letterlijk genomen. Doordringen tot de werkelijke betekenis van de gehele Bijbel is zonder hulp van Wholly Science dan ook onmogelijk.

Wil je werkelijk gaan begrijpen wat God van ons vraagt, dan is intensieve Bijbelstudie onontkomelijk. Voor het Oude Testament is het daartoe echter cruciaal dat de letterlijke vertaling wordt bestudeerd van de teksten die de auteurs van de geschriften uit het Nieuwe Testament lazen (en daar ook veelvuldig naar verwezen). Iedere andere versie van deze boeken is niets anders dan bijbelvervalsing. Evenzo is nagenoeg alles wat wordt beweerd over de geschiedenis van de Bijbel een mengeling van verdraaiingen, omissies, leugenachtige toevoegingen en pure manipulatie. Nergens zien we een duidelijkere toepassing van het ‘verdeel en heers’-strategie, want in het tot op het bot verspilterde christendom heerst uitsluitend de leugen.

In 2016 is Dr. Oldenkamp begonnen met het opnieuw en correct vertalen van de Bijbel vanuit de oorspronkelijke (Griekse) bronteksten als Pateo’s Oorspronkelijke Versie (POV). Vervolgens is hij de Exegese daarvan vers voor vers en hoofdstuk voor hoofdstuk vanaf 2021 op schrift gaan stellen (na dit eerst vijf jaar lang mondeling te hebben gedaan). Daarmee is hij nog lang niet klaar, maar toch heeft hij al voldoende boeken volledig ontcijferd om met zekerheid te kunnen zeggen dat hij de Bijbel-code heeft gekraakt dankzij zijn kennis van Wholly Science.

Na een Aeon vol onbegrip en misverstand over de Bijbelse teksten is het nu de hoogste tijd dat steeds meer mensen het Woord van God werkelijk gaan leren begrijpen. Met dat doel is dit boek getiteld ’Aeoniaal misverstand’ geschreven. Daarom kan iedereen die dat wil dit boek tot en met het eerste hoofdstuk (getiteld Tetramorph) als online PDF-bestand kopen voor slechts € 7. Daarvoor gelden namelijk geen aanvullende voorwaarden.

Echter, wie daarna verder wil gaan met het lezen van het tweede hoofdstuk dient minimaal twee mensen te hebben aangedragen die eveneens het eerste hoofdstuk hebben gekocht en daarbij de naam van deze referent hebben genoemd. Die referent krijgt daarmee dan automatisch toegang tot het tweede hoofdstuk, mits diens personalia aan Pateo zijn versterkt waarmee vervolgens een eigen privé-webpagina is aangemaakt voor een handige toegang tot de hoofdstukken van dit boek.

Voor ieder volgend hoofdstuk zijn dan opnieuw twee nieuwe refenties nodig. In totaal heeft dit boek zeven hoofdstukken, wat betekent dat daarvoor in totaal twaalf referenties nodig zijn.

Het huidige verval van het christendom heeft alles te maken met Aeoniale misverstand dat wordt onthult in dit boek. Draag jij bij aan het eerherstel voor het Woord van God door anderen te interesseren voor dit onthullende boek, en daarmee ook voor de Authentieke Bijbel?


Prijs

De prijs van dit onthullende e-book is slechts € 7. Om het te bestellen stuur je een bericht naar: Webshop @ Pateo.NL (zonder spaties).


Dit boek is ook beschikbaar in het Engels.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2024/05/15.