Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Pateo Nieuwsbrief № 181

 

Pateo Nieuwsbrief van zaterdag 17 februari 2018 over goddelijk sadisme

Door op de betreffende link te klikken ga je gelijk naar dat gedeelte van deze nieuwsbrief.


Hoe denk jij over goddelijk sadisme?

In het verhaal over Adam in het Paradijs lezen dat God straf uitdeelt nadat toch van die ene boom is gegeten. In de Statenvertaling uit 1637 staat (in Genesis 3:16):

Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben.

Mocht dit oude taalgebruik niet zo duidelijk meer zijn, lees dan de versie van de Herziene Statenvertaling uit 2010:

Tegen de vrouw zei Hij: Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken; met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen.

Hoe lees jij dit vers? Wie dit letterlijk neemt, die kan niet anders dan concluderen dat hier sprake is van goddelijk sadisme. En hebben mannen het goddelijke recht om de baas over hun vrouw te mogen spelen? Of is het Woord van God niet meer van deze tijd?

Overigens kregen Adam en diens vrouw vooraf te horen dat ze zouden sterven wanneer ze van die ene boom zouden eten (zoals vermeld in Genesis 2:17), maar gebeurde helemaal niet. Hebben we hier daarom ook nog eens te maken met een goddelijke leugenaar? Wat denk jij?

En in het vierde hoofdstuk van Genesis lezen we dat God discrimineert. Abel wordt voorgetrokken, maar dat pikt Kaïn, die daarop zijn broer Abel doodt. Als straf voor deze broedermoord lezen we in de Statenvertaling (in Genesis 4:11-12):

En nu zijt gij vervloekt van den aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan, om uws broeders bloed van uw hand te ontvangen. Als gij den aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven; gij zult zwervende en dolende zijn op aarde.

In de Herziene Statenvertaling staat daar:

Nu dan, u bent vervloekt, weg van de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen. Als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn volle opbrengst niet meer geven; u zult dolend en dwalend over de aarde gaan.

Maar wat betekent dit nu precies? Heb je daar wel eens dieper over nagedacht? Werd voortaan de oogst van Kaïns moestuin gehalveerd? Maar hij kon helemaal geen moestuintje meer hebben, want hij moest immers voortaan zonder vaste woon- of verblijfplaats door het leven gaan. Oftewel, wat is dit nu weer voor een rare bestraffing? Begrijp jij er ook maar iets van?

En als toppunt hebben we dan natuurlijk de straf der straffen, namelijk de Zondvloed. In de Statenvertaling (in Genesis 6:7) lezen we:

En de HEERE zeide: Ik zal den mens, dien Ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem, van den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb.

In de Herziene Statenvertaling staat daar:

En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb.

Maar denk ook hier eens wat dieper over na. Is deze bestraffing niet erg raar? In het tweede boek (Exodus) staat als zesde Gebod dat de mens niet mag moorden, maar God mag zelf wel de gehele planeet uitroeien, op één reddingsboot na?! Goed voorbeeld doet goed volgen, zullen we maar zeggen.

Kortom, met wat voor god hebben we hier nu eigenlijk te maken? Een sadist? Een leugenaar? Een god die het foute voorbeeld geeft? Zonder het Nieuwe Testament zou deze god nooit zo populair hebben kunnen worden, want daarin lezen we over een liefdevolle God die vergevingsgezind is. Het lijken twee zeer verschillende goden te zijn. Wat vind jij?

Maar toch is de God uit Genesis exact dezelfde God als die uit de Evangeliën. En dat heeft helemaal niets met geloof of religie te maken, want met geloof kun je alles wat krom is wel als zijnde recht geloven. Nee, ik heb het hier niet over geloven, maar over Weten! Wil jij exact Weten hoe dat nu precies zit met die schijnbaar zeer hardvochtige god uit Genesis, ga dan nu tot actie over (voor wie dat nog niet heeft gedaan). Je krijg het van mij deze keer namelijk niet in de schoot geworpen. Wie geen actie onderneemt, komt het dus niet te weten.


Nooit te duur!

De prijzen die ik voor mijn producten en diensten vraag zijn richtprijzen. Is iets voor jou te duur, neem dan even contact met me op en doe een tegenvoorstel. Samen komen we daar altijd uit, want het gaat mij helemaal niet om het geld. Het gaat mij om de waardering voor mijn werk! Wil je bijvoorbeeld in april mee naar de eerste Bijbelstudieweek in het Duitse Sauerland, maar vind je het cursusgeld te veel, dan mag je op de laatste dag van deze week zelf bepalen wat die week jou waard is geweest. En dat is dan het bedrag dat je aan mij betaalt. Op deze manier is die week voor jou dus nooit te duur. Maar bedenk wel dat dit los staat van de verblijfskosten, want daarvoor gelden wel vaste prijzen.


Welke actie onderneem jij?


Het lunaire jaar van de Hond is gisteren begonnen

Gisteren, vrijdag 16 februari 2018, is het 4715e lunaire jaar van start gegaan, sinds Keizer Huángdì naar verluidt begon met het bijhouden van de lunaire jaren in het jaar 2697 VOOR. We zitten nu tot en met 4 februari 2019, twaalf lunaire cycli lang, in het jaar van de aarden Hond.


Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

Pateo.NL : Wholly Science (“de helende hereniging van waarachtige Wetenschap en solide Spiritualiteit”)Af- of aanmelden

Dit is de honderdenéénentachtigste Nederlandstalige Nieuwsbrief van Pateo.NL. Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Bulletin @ Pateo.NL (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief naar jou is doorgestuurd, zowel vanuit jouw vorig e-mailadres als door iemand anders). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde e-mailadres te sturen, doe je het omgekeerde (wanneer je nog niet op de mailinglijst staat).


Deze Pateo Nieuwsbrief is ook beschikbaar in het Engels.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2018/02/18.