Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

 

Openbare aansprakelijkstelling van ASR-bestuursvoorzitter

 

Onderstaande brief is op zaterdagmiddag 16 september 2023 digitaal verstuurd naar het e-mailadres van Jos Baeten bij ASR.

ASR Nederland N.V.
T.a.v. dhr. mr. J.P.M. Baeten, bestuursvoorzitter
Archimedeslaan 10
3584 BA  UTRECHT

Betreft: Openbare aansprakelijkstelling
Uw referentie: Polisnummer 132994208

Datum: 16 september 2023

Geachte heer Baeten,

Wegens omstandigheden ben ik de afgelopen maanden enigszins achter geraakt met het afhandelen van mijn post. Toen ik daar gistermiddag toch weer aan ben begonnen kwam ik maar liefst 33 enveloppen tegen die allemaal afkomstig bleken te zijn van ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. gevestigd te Utrecht. In deze brieven wordt verwezen naar een polis met nummer 132994208 dat op mijn naam zou staan. Er is hier wellicht sprake van een misverstand want ik heb deze polis nimmer afgesloten. Mocht dit echter zijn gedaan door of in opdracht van het CAK dan wijs ik u in uw huidige functie als voorzitter van de Raad van Bestuur en de Management Board van de ASR Nederland N.V. erop dat het CAK niet gemachtigd is om namens mijn rechtspersoon (met burgerservicenummer 102698454) een contract aan te gaan met ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. In een eerdere, vergelijkbare zaak is de onwettigheid van een dergelijke handelswijze door de Rechtbank Den Haag uitgesproken, en wel in de uitspraak die is gedaan op 18 april 2018 met zaaknummer 6409945 (RL EXPL 17-26419).

U krijgt van mij 6 weken de tijd om aan mij schriftelijk te bevestigen dat de polis met nummer 132994208 op onrechtmatige wijze tot stand is gekomen en dat deze polis derhalve met terugwerkende kracht vanaf de afsluiting ervan zal worden geannuleerd door ASR Nederland N.V. of een onderdeel daarvan. Deze termijn loopt af op 28 oktober 2023. Blijft u in gebreke dan stel ik u als eindverantwoordelijke hiervoor persoonlijk aansprakelijk en bent u mij € 11 verschuldigd voor ieder etmaal vanaf heden tot en met de dag waarop A.S.R. aan mij schriftelijk bevestigt dat deze onrechtmatige polis daadwerkelijk nietig is verklaard.

Met vriendelijke groet,
Dr. J.H. Oldenkamp


Gerelateerd:


© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2023/09/16.