Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

PateoPedia

Willem “Gorilla” van Nassau, het beest der beesten

Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk van Nassau werd op 19 februari 1817 in Brussel geboren als zoon van Guillot van Nassau (1792 – 1849) en Anna Paulowna (Sint-Petersburg, 18 januari 1795 – Den Haag, 1 maart 1865), van het Huis Romanov. Als kind reeds toonde erfprins Willem van Nassau zich vaak onhandelbaar. Korte tijd studeerde hij in Leiden. Hij moest daar studeren, maar zijn belangstelling ging meestal uit naar een heel andere tijdsbesteding. Hij was vaak te vinden in Huize Emma aan de Kalvermarkt in de oude Haagse binnenstad. Hier werken vele meisjes, die in zijn smaak vielen. En bovendien was hij niet zo kieskeurig wanneer het eropaan kwam. Zijn bezoekjes aan het bordeel van madame Emma bleven niet geheim. Daarvoor was de residentie te klein. Het satirische weekblad De Ooyevaar meldde dat leden van het koninklijk huis regelmatig gebruik maakten van de diensten van de meisjes van madame Emma.

Hij was al jong berucht vanwege de wijze waarop hij zijn vleselijke lusten bevredigde. Daardoor kreeg hij de bijnaam ‘prins Gorilla’ (en later ‘koning Gorilla’). Al voor zijn twintigste levensjaar werd hij door de satirische journalist Petrus Josephus Wilhelmus de Vos (Amsterdam, 12 november 1805 – Arnhem, 2 november 1866; Piet) aangeduid als “het beest der beesten”, mede vanwege zijn driftbuien en woedeaanvallen. En zijn rijzige gestalte en zware stem, met later een forse baard, deden hem lijken op een grote gorilla.

Vanaf zijn jeugd leidt prins Gorilla een liederlijk leven, wat uitsluitend aan Venus en Bacchus was gewijd, oftewel aan seks en drank. Hij maakt zich schuldig aan drankmisbruik, gewelddadigheden, openlijk bordeelbezoek, scheldpartijen en beledigingen in het openbaar. Hij zou zijn volk bestempelen als “stomme ossen, canaille (gepeupel) en rapaille (geteisem)”. Door vooraanstaande personen uit zijn eigen omgeving werd hij “de grootste ploert van zijn rijk” genoemd.

Tijdens de Belgische opstand in 1830 was Willem van Nassau officier in het veldleger van Noord-Brabant. En later, in 1842, werd hij Ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Hij had weinig verstand van militaire zaken, maar hij bezat verscheidene militaire erefuncties, zoals kolonel van het Oostenrijkse Regiment nr. 63, commandant van het Russische regiment grenadiers van Kiev en commandant van het 11e regiment Pruisische huzaren.

Als eerbetoon aan de slag bij Waterloo (gehouden op zondag 18 juni 1815) trouwde hij precies 24 jaar later, op 18 juni 1839, met zijn volle nicht Sophie von Württemberg (1818 – 1877), de dochter van koning Wilhelm I van Württemberg (1781 – 1864) en Catharina Paulowna (1788 – 1819), de oudere zus van zijn moeder. Ze kregen drie zonen: Wiwill (1840 – 1879), Maurits (15 september 1843 – 4 juni 1850) en Alexander (1851 – 1884). Al na hun eerste kind wilde Sophie van haar man scheiden, vanwege diens sodomie-verslaving, diens vele buitenechtelijke (biseksuele) affaires (zie onder) en diens grillige karakter. Bovendien werd ze door hem bedreigd, mishandeld en gedwongen tot “schandalige handelingen die de zeden en de waardigheid kwetsen van iedere vrouw”. En op een keer, toen haar ter ore kwam dat haar gemaal zich in een Amsterdams bordeel vermaakte, stuurde zij er een statiekoets met zes paarden heen. Dit gaf in de smalle straat een aanzienlijke oploop.

Willem van Nassau was soms nogal zuinig en vaak driftig, bars en uit zijn humeur. Ook maakte hij oorverdovende scenes in het openbaar en ging niet zachtzinnig om met zijn vriendinnen. Eén der beroepsminnaressen, een jeugdige Française, die hij nu en dan uit Parijs naar Den Haag of Apeldoorn liet overkomen, klaagde, na een bezoek aan Gorilla, terwijl zij kreunend in een rijtuig werd geholpen: “Ce n’est pas un homme, c’est un taureau” (Dit is geen man, dit is een stier).

Willem van Nassau was een verklaard tegenstander van de grondwetsherziening van 1848 onder leiding van J.R. Thorbecke (1798 – 1872), en verliet uit protest het land. Hij ging naar een maîtresse in Schotland. Zij raakte zwanger van hem.

Op zaterdag 17 maart 1849 kwam Willem van Nassau naar paleis Het Loo in Apeldoorn om te proberen zijn vader Guillot van Nassau in diens rol als de Nederlandse koning Willem II op andere gedachten te brengen. Dit gesprek liep echter niet zoals prins Gorilla wilde, en in al zijn drift heeft hij toen zijn eigen vader vermoord. Na deze moord vluchtte Willem van Nassau snel weer terug naar zijn Schotse maîtresse. Nog diezelfde nacht werd voormalig staatsman Gerrit Schimmelpenninck (Amsterdam, 25 februari 1794 – Arnhem, 4 oktober 1863) hals over kop naar Het Loo gebracht om daar de leiding te nemen. Met alle deuren op slot moest iedereen wachten tot in de vroege ochtend toen de hofmaarschalk een toespraak hield, waarbij hij zei dat op doorvertellen de doodstraf stond. Het lijk van Guillot van Nassau werd de volgende dag in het geheim naar Tilburg vervoerd, waar pas een week later zijn overlijden bekend werd gemaakt. Brigadier Jossens, die getuige was geweest van de woordenstrijd en het handgemeen tussen de koning en de kroonprins, maakte een rapport op waaruit bleek dat de koning geen natuurlijke dood was gestorven, maar dit rapport werd snel op vakkundige wijze in de doofpot gestopt.

Op 3 april 1849 werd het lijk van Guillot van Nassau opgehaald uit Tilburg om de volgende dag bijgezet te worden in de grafkelder van de neporanjes in Delft. Willem van Nassau was hier niet bij aanwezig. Volgens het officiële verhaal zouden vervolgens twee ministers zijn afgereisd naar Engeland om Willem van Nassau over te halen om toch koning te worden. Op 12 mei 1849 werd hij te Amsterdam ingehuldigd. Nadat hij koning was geworden, stond Willem van Nassau eerst op gespannen voet met de liberalen aangevoerd door Thorbecke, en later met de socialisten aangevoerd door Ferdinand Domela Nieuwenhuis (Amsterdam, 31 december 1846 – Hilversum, 18 november 1919). Voortdurend doorkruiste zijn turbulente en roerige privéleven zijn functioneren als staatshoofd.

In 1875 kwam hij zelfs in aanraking met de Zwitserse politie wegens potloodventerij. In dat jaar verbleef hij onder de naam Graaf Van Buren in Hotel Trois Couronnes in Vevey. In hetzelfde jaar, op 1 juni, huurde hij voor vijf jaar een villa (Villa Richelieu) in Montreux. Maar reeds na de eerste zomer werd hem het huurcontract opgezegd door eigenaar Mayor wegens enorme schade aan het glas- en servieswerk, het onbruikbaar maken van een set koperen pannen en het zoekmaken van een deur. Maar naast meerdere klachten wegens geluidsoverlast is de voornaamste grond voor de opzegging van het huurcontract een andere, niet alleen de omwonenden, maar heel Montreux wist spoedig van zijn eigenaardigheden. De inwoners van Montreux stoorden zich aan het feit dat hij herhaalde malen staand op het terras met uitzicht op het meer, in het zicht van passagiers van passerende raderboten, zijn kamerjas opende en hen een royaal zicht gunde op een lid van het koninklijk huis.

In Clarens (Zwitserland) speelde het verhaal over koning Gorilla zich af die zich “naakt als een zwijn” in de tuin van zijn vakantieverblijf vertoonde en daarmee menige fatsoenlijke dame de stuipen op het lijf joeg. Daarover aangesproken door de plaatselijke autoriteiten beriep Gorilla zich op zijn onschendbaarheid en hees de vlag van zijn land “die met roem gewapperd had op alle zeeën en nu moest dienen tot bescherming der bestialiteiten van deze mandril”.

In februari 1887 werden er zestigduizend exemplaren verkocht van het schotschrift “Uit het leven van koning Gorilla”. De schrijver ervan was Sicco Roorda van Eysinga (1825 – 1887), een vriend van Domela Nieuwenhuis.

Later dat jaar, op 3 juni 1877, overleed Sophie von Württemberg, en werd koning Gorilla weduwnaar. Kort na de dood van zijn vrouw Sophie, nog in de zomer van het jaar 1877, veroorzaakte koning Gorilla een ernstige politieke crisis door zijn verhouding met de Franse operazangeres Emilie Gabrielle Adèle Ambroise (Oran, 6 juni 1849 – Saint-Ouen, Paris, 13 april 1898). Haar artiestennaam was Emilie Ambre, en volgens de satirische bladen van die dagen “zong zij als een roos en zag zij er uit als een nachtegaal”. Koning Gorilla wilde met haar trouwen, maar dit kon met veel moeite door de ministerraad worden verhinderd. Zij verbleef in Huize Welgelegen in Rijswijk.

Op 7 januari 1879 in Bad Arolsen, Duitsland, hertrouwde de 61-jarige koning Gorilla met de 20-jarige Emma zu Waldeck und Pyrmont. Het jaar daarop beviel Emma van een dochter, maar de door syfilis onvruchtbaar geworden Willem de Vadermoordenaar was niet de biologische vader van deze Wilhelmina.

Koning Gorilla had talloze maîtressen en bastaardkinderen. Onderstaande bijlage geeft daar een overzicht van. Veel moeders van deze kinderen zijn onbekend gebleven. Ook de kinderen zelf werden zoveel mogelijk verdoezeld. Er waren de gebruikelijke methoden: huwelijk van de aanstaande moeder met een andere man, vertrek naar de koloniën of ander buitenland en het onderbrengen van de bastaarden bij pleegouders. Ook werden de bevolkings- en kerkregisters soms gemanipuleerd. Latere naspeuringen liepen dan vast op een uitgescheurde bladzijde of een doorhaling. Ook vervalsing van namen en geboortedata konden het bastaardenspoor doen doodlopen. Mogelijk bestonden hiervoor geen richtlijnen en werd naar bevind van zaken gehandeld. In een aantal gevallen betrof het hier gemeenten, waar hij koning Gorilla de jacht beoefende, en dan niet alleen op konijnen en hazen! Van sommige verhoudingen zijn meerdere details en bijzonderheden te vermelden. Deze worden in de tweede bijlage opgesomd.

Willem de Bastaarden-koning stierf op 23 november 1890 te Apeldoorn. Al diens bezittingen, ter waarde van ruim 21 miljoen gulden toen (omgerekend een kwart miljard euro), waren sindsdien in handen van Emma.


Gerelateerd:


Bijlage 1: Koning Gorilla’s (vermeende) bastaarden en hun moeders in chronologische volgorde

 1. Willem van Vugt 1833-1874 (Moeder: Helena Hendrina Johanna van Vugt 1811-1905)
 2. Gerrit Wetterauw 1834-1834 (Moeder: Gerritje ten Hope 1802-1843)
 3. Christina de Kloe 1834-1889 (Moeder: Carolina Johanna Oostenrijck 1804-1870)
 4. Henricus Hermanus Bonnekamp 1836-1938 (Moeder: Hendrica Maria Bohnenkamp 1814-1855)
 5. Wilhelmina Geertruida van Oijen 1836-1925 (Moeder: Gerharda Belia van Oijen 1804-1870)
 6. Henricus (Hein) Hoogervorst 1837-1912 (Moeder: Anna (Antje) Hogervorst 1810-1880)
 7. Jan Willem Limpers 1837-1901 (Moeder: Antje Landman 1814-)
 8. Johannes Bongers 1838-1890 (Moeder: Johanna Bongers)
 9. Leendert Verkade 1838-1910 (Moeder: Neeltje Revers 1813-1898)
 10. Coletta Catharina Kin 1838-1917 (Moeder: Maria Catharina Kin 1814-)
 11. Herman Rudolph van Vugt 1838-1839 (Moeder: Helena Hendrina Johanna van Vugt 1811-1905)
 12. Matje Wetterauw 1839-1926 (Moeder: Gerritje ten Hope 1802-1843)
 13. Johan George Louis Sangster 1840-1926 (Moeder: Johanna Margaretha Sangster 1817-1869)
 14. Jeannette Bouman 1841-1920 (Moeder: Johanna Vermeulen 1806-1863)
 15. Willem Rauwerda 1842-1913 (Moeder: Jurjentje Rauwerda 1812-1877)
 16. Cornelis Hendrik van Vugt 1842-1843 (Moeder: Helena Hendrina Johanna van Vugt 1811-1905)
 17. Johannes Doncker 1843- (Moeder: Charlotte de Muynck ca. 1820)
 18. Jan Sijbes 1843-1911 (Moeder: Maartje Sijbes/Siebes 1816-1899)
 19. Willem Frederik Schwartz 1843-1907 (Moeder: Maria Petronella Zeijl(e)mans 1812-1880)
 20. Pauline Léontine Estelle Mesnage 1844-1919 (Moeder: Pauline Léontine Elisabeth Désirée Mesnage 1823-1892)
 21. Lodewijk Plette 1844-1904 (Moeder: Ernesta Giueseppina Jacomina Grisi(Madame Gautier) 1816-1895)
 22. Pierre Landrij 1845-1931 (Moeder: Hendrina Hensen 1819-1896)
 23. Helena Hendrina van Vugt 1846-1846 (Moeder: Helena Hendrina Johanna van Vugt 1811-1905)
 24. Conradus Hubertus van der Born 1847- (Moeder: Maria Josepha van der Born 1824-1918)
 25. Johannes van der Born 1848-1927 (Moeder: Maria Josepha van der Born 1824-1918)
 26. Maria Elisabeth Roodenburg 1848-1915 (Moeder: Maria Elisabeth van der Voet 1816-1892)
 27. Abram Johannes Roelofswaard 1849-1926 (Moeder: Johanna Geertruida Petronella Roelofswaard 1824-1893)
 28. Hendrik Holtrop 1849-1933 (Moeder: Eelkje (Ielkje) Holtrop 1827-1870)
 29. Johannes Hendrikus Beekhof 1850-1939 (Moeder: Grietje Maars Langevoort 1817-1863)
 30. Gerrit-Jan Huisman 1850-1851 (Moeder: Hendrika Huisman 1823-1915)
 31. Hendrikus Jacobus van der Aa (Drese) 1850-1896 (Moeder: Anna Maria van der Aa 1828-1858)
 32. Cornelis Jacobus Kindt 1851-1935 (Moeder: Johanna Wouterina Kindt 1829-1920)
 33. Johanna Sara Mennes 1851-1924 (Moeder: Mourina van Woerkom 1821-1883)
 34. Johanna Regina van Soest 1851-1918 (Moeder: Johanna Martina van Leeuwen 1818-1895)
 35. Matthijs van Gaalen 1852-1890 (Moeder: Lena van Staalduinen 1830-1870)
 36. Johannes Rampen 1852-1919 (Moeder: Aaltje de Leeuw 1829-1880)
 37. Andries Martinus Regoor 1852-1911 (Moeder: Maria Helena Elizabeth Heijsterborg 1831-1876)
 38. Anna Maria Drese 1851-1852 (Moeder: Anna Maria van der Aa 1828-1858)
 39. Dirk van der Ende 1853-1929 (Moeder: Willemina Baauw 1823-1896)
 40. Hendrik Huisman 1853-1937 (Moeder: Hendrika Huisman 1823-1915)
 41. Engelbregt Oranje 1853-1919 (Moeder: Johanna Maria Montaban 1817-1889)
 42. Heintje Dekker 1853-1940 (Moeder: Gerritje van der Kuit 1829-1911)
 43. Karel Gijsbertus Mennes 1854-1917 (Moeder: Mourina van Woerkom 1821-1883)
 44. Anna Mathilde (Mattie) van Limburg Stirum 1854-1932 (Moeder: Julie Marie Barre 1822-1887)
 45. Steven Gerrit van der Kreeft 1855-1924 (Moeder: Amelia Veronica van Appel 1823-1900)
 46. Barbera Hendrika van der Veer 1855-1931 (Moeder: Barbara van der Veer 1828-1895)
 47. Catharina Nicolazina Guurink 1855-1936 (Moeder: Ardina Wilhelmina Jansen 1825-1890)
 48. Willemina Westerop 1856-1923 (Moeder: Geertruida(Geertje) Westerop) 1823-1888)
 49. Jan Willem de Graaf 1856-1932 (Moeder: Antje Slijkhuis 1829-1875)
 50. Paulus Hoynck van Papendrecht 1857-1920 (Moeder: Pauline Susanne Cornelia Hoynck van Papendrecht 1814-1892)
 51. Ardina Theodora Guurink 1857-1947 (Moeder: Ardina Wilhelmina Jansen 1825-1890)
 52. Gerrigje van der Streek 1857-1931 (Moeder: Marrigje van den Bosch 1820-1894)
 53. Karel Jan André Collot d’Escury 1858-1929 (Moeder: Sara Hendrina Beeckman 1834-1905)
 54. Johanna Hendrika van Lee 1858-1950 (Moeder: Hendrika Maria van Lutterveld 1829-1888)
 55. Evert van der Stroet (van Ginkel) 1858-1937 (Moeder: Breunisje van der Stroet 1839-1899)
 56. Helena Antoinette Cecilia Heubel/Agterberg 1858-1912 (Moeder: Johanna Agterberg 1821-1895)
 57. Elisabeth Johanna Guurink 1859- (Moeder: Ardina Wilhelmina Jansen 1825-1890)
 58. Hillebrand Jacob Wichers 1859-1920 (Moeder: Elisabeth Ruardi Tresling 1827-1899)
 59. Geert Kok 1859-1929 (Moeder: Antje Kok 1829-1864)
 60. Hugo Grüter 1860-1893 (Moeder: Maria Catharina Peters 1840-1912)
 61. Sijbrand Hoope 1860-1946 (Moeder: Nieske Potma)
 62. Louis Johan Frederik Kok 1860-1944 (Moeder: Alida Louisa Kok 1836-1922)
 63. Elisabeth Burk 1861-1950 (Moeder: Hermanna Hesselina Wilhelmina Clement 1827-1891)
 64. Johanna Carolina Hendrika van Bijlevelt 1861-1861 (Moeder: Cornelia Johanna Gerardina van Bijlevelt 1844-1893)
 65. Frederik Willem Guurink 1862-1942 (Moeder: Ardina Wilhelmina Jansen 1825-1890)
 66. Herman Johan Wilhelm Becht 1862-1922 (Moeder: Jacoba Johanna (Koosje) Becht 1828-1893)
 67. Wilhelmina Dulfer 1863-1947 (Moeder: Agatha van der Zon 1829-1898)
 68. Jacobus Willem Perrels 1864-1931 (Moeder: Elisabeth Faro 1830-1911)
 69. Hendrika van Werven 1864-1927 (Moeder: Anna van Werven 1839-1890)
 70. Willem Leendert Guurink 1864-1935 (Moeder: Ardina Wilhelmina Jansen 1825-1890)
 71. Ekke Fransema 1864-1928 (Moeder: Frouwke Wiertsema 1836-1904)
 72. Johannes Hendricus van Bijlevelt 1865-1929 (Moeder: Cornelia Johanna Gerardina van Bijlevelt 1844-1893)
 73. Maria Henriëtte Sophia Bergfeld 1865-1866 (Moeder: Henriëtte Wilhelmina Sofia Bergfeld 1845-1873)
 74. Wilhelmus Petrus Visser 1866-1944 (Moeder: Gesina Elisabeth Visser 1842-1931)
 75. Bastiana Elisabeth Jongbloed 1866-1950 (Moeder: Elisabeth Jongbloed 1835-1901)
 76. Maria Willemina van Lee 1867-1928 (Moeder: Hendrika Maria van Lutterveld 1829-1888)
 77. Frederik Johannes Visser 1867-1944 (Moeder: Johanna Maria Visser 1836-1934)
 78. Johan Derk Gottszki 1867-1957 (Moeder: Jannetje Jonker 1823-1897)
 79. IJda Constant 1867-1961 (Moeder: Jannetje Constant 1842-1871)
 80. Dorothea Rosina Jongbloed 1868-1869 (Moeder: Elisabeth Jongbloed 1835-1901)
 81. Johanna Hermina Bergfeld 1867-1930 (Moeder: Henriëtte Wilhelmina Sofia Bergfeld 1845-1873)
 82. Maria Jacoba Holtman 1869-1957 (Moeder: Bartha Elisabeth Terwell 1837-1905)
 83. Pieter Wilhelmus Orban 1869- (Moeder: Hongaarse hofdame)
 84. Bastiaan Jongbloed 1869-1869 (Moeder: Elisabeth Jongbloed 1835-1901)
 85. Henriëtte Wilhelmina Sofia Bergfeld 1869-1928 (Moeder: Henriëtte Wilhelmina Sofia Bergfeld 1845-1873)
 86. Aaltje Harleman 1870- (Moeder: Gerdina Harleman 1841-1919)
 87. Carolina Julia Cornelia Becht 1870-1951 (Moeder: Helena van Slogteren 1839-1913)
 88. Nicolaas Klijn 1870-1870 (Moeder: Barbara Klijn 1845-1918)
 89. Alijda Christina van Rooij 1871-1937 (Moeder: Johanna Engelberta Teunissen 1831-1888)
 90. Maria Josina Jongbloed 1871-1872 (Moeder: Elisabeth Jongbloed 1835-1901)
 91. Gijsbertus Klijn 1872-1953 (Moeder: Barbara Klijn 1845-1918)
 92. Willem Tamboer 1873-1954 (Moeder: Wilhelmina Tamboer 1853-1879)
 93. Bastiaan Herman Jongbloed 1873-1874 (Moeder: Elisabeth Jongbloed 1835-1901)
 94. Johanna Gijsberta Charlotte Dietz 1875- (Moeder: Gijsberta Joanna Charlotte Wagner 1844-1936)
 95. Hendrica Meijer 1875-1875 (Moeder: Hendrica Meijer 1855-1913)
 96. Hendrika Maria Huffnagel (Blaauw) 1875-1932 (Moeder: Martijntje Cornelia Huffnagel 1851-1915)
 97. Pieter Leonard de Gaay Fortman 1875- (Moeder: Theodora Kocken 1850-1928)
 98. Frederik Liebrecht Johannes Temminck 1875- (Moeder: Maria Johanna Liebertina Temminck 1851-)
 99. Henri Bastiaan Jongbloed Unterhorst 1875-1961 (Moeder: Elisabeth Jongbloed)
 100. Theodorus Christiaan Pieter Dietz 1877-1954 (Moeder: Gijsberta Joanna Charlotte Wagner 1844-1936)
 101. Frederik Hermanus Karel Bekker 1877-1929 (Moeder: Elisabeth Wilhelmina Bekker 1855-)
 102. Mercienne Elisa van der Duijn 1878-1969 (Moeder: Maria Anna Elisabeth, gravin van der Duijn 1851-1916)
 103. Jantina Hillena Wilhelmina Cornelia Venhuis 1878-1966 (Moeder: Hillegonda Alida Venhuis 1863-1906)

Of zij inderdaad allemaal door Willem “Gorilla” van Nassau zijn verwekt blijft natuurlijk de vraag. Ook van de onderstaande mensen wordt dit beweerd, maar Koning Gorilla zou vanaf 1879 onvruchtbaar zijn geworden als gevolg van syfilis.

 1. Sophia Henriëtte West 1879-1968 (Moeder: Henriëtte West 1857-1909)
 2. Johannes Meijer 1879-1958 (Moeder: Hendrica Meijer 1855-1931)
 3. Roelof Noppen 1879- (Moeder: Wilhelmina Gerdina Aalberts 1851-1903)
 4. Hendrik Mol 1881-1961 (Moeder: Mina Mol 1859-1938)
 5. Louis Ates 1881-1945 (Moeder: Renske Ates 1854-1944)
 6. Pieter Noppen 1881- (Moeder: Wilhelmina Gerdina Aalberts 1851-1903)
 7. Hendrika Helena van Leersum 1882-1958 (Moeder: Gerritje Maria van der Wal 1853-1918)
 8. Lutske Jansje Baron 1882-1951 (Moeder: Lutske Jans Baron 1857-1940)
 9. Cornelis Johannes Vervloet 1883-1938 (Moeder: Cornelia Johanna Schooleman 1861-1946)
 10. Gerrit Noppen 1883-1907 (Moeder: Wilhelmina Gerdina Aalberts 1851-1903)
 11. Gerard Ates 1883-1963 (Moeder: Renske Ates 1854-1944)
 12. Constant Constant 1883-1960 (Moeder: Neeltje Constant 1860-1937)
 13. Johannes Land 1883-1960 (Moeder: Antje van der Kluft 1857-1937)
 14. Anna Helena van Leersum 1885-1971 (Moeder: Gerritje Maria van der Wal 1853-1918)
 15. Hendrik Meppelink 1886-1944 (Moeder: Jentien Mastenbroek 1857-1923)
 16. Janna Margaretha Kaashoek 1886-1974 (Moeder: Pieternella Caashoek 1862-1923)
 17. Jannetje Elskamp 1891-1972 (Moeder: Geertruida de Graaf 1848-1921)

Bijlage 2: Koning Gorilla’s bastaarden en hun nakomelingen

De inhoud van deze tweede bijlage is niet openbaar. Een gemotiveerd verzoek om deze vertrouwelijke gegevens toch te mogen inzien, op voorwaarde van geheimhouding, kan via e-mail worden ingediend.Dit artikel is op dinsdag 6 februari 2018 geschreven door Johan Oldenkamp.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2019/02/19.